Vesipisara vihreällä lehdellä

Tukea työhön

Tulevaisuuden menestystekijöitä

Tuomiokapitulin strategia (toimintalinjaus) vuosille 2023-2026 valmistui keväällä 2022. Toimintalinjauksessa on määritelty neljä kirkon työn kannalta keskeistä painopistealuetta ja niihin liittyvät tavoitteet, joissa on erityisen tärkeää onnistua. Menestystekijöitä on
* Pyhän tulkitseminen
* resurssiviisas toiminta
* rohkea vaikuttamistyö
* ennakkoluuloton kokeilukulttuuri ja hyvinvoivat työyhteisöt

Tutustu strategiaan tarkemmin tästä: Turun tuomiokapitulin toimintalinjaus 2022

 

VAnha ovi jossa teksti: Tehdään työtä ja eletään yhdessä niin, että tämä kirkko voi olla tulevaisienkin sukupolvien koti.

Johtaminen

Hyvin toimiva johtaminen tukee seurakunnan toimintaa ja taloutta, työhyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Seurakunnissa johtamisvastuuta kantavat kirkkoherrat, talouspäälliköt, esihenkilöt, luottamushenkilöt sekä seurakuntayhtymien johtavat työntekijät. Tuemme johtajia ja johtamisosaamisen kehittymistä erilaisissa tilaisuuksissa, koulutuksissa, verkostoissa, konsultaatioissa ja työnohjauksen kautta.

Osallistuvia henkilöitä auditoriossa.

Piispantarkastukset

Piispantarkastuksen tarkoituksena on tukea seurakuntaa ja se toteutetaan seurakunnan tarpeista käsin. Tarkastuksen tavoitteena on, että yhdessä piispan seurueen kanssa voidaan arvioida sitä, mitä seurakunnalle ja työyhteisölle kuuluu. Olennaista on myös yhdessä tarkastella toimintaympäristön muutoksia ja pohtia sitä, millaiset ovat seurakunnan  tulevaisuuden näkymät.

Arkkipiispan sauva.

Seurakuntatyö

Tuomiokapituli tukee seurakuntien työtä tarjoamalla mahdollisuuksia työn kehittämiseen ja elämän hengelliseen vahvistamiseen. Toimimme seurakuntien kumppanina muun muassa ympäristötyössä ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa sekä ylläpidämme erilaisia verkostoja.

Hyvyileviä ihmisiä laulamassa..

Spiritualiteetti

Tuomiokapituli tukee seurakuntia ja seurakuntien työntekijöitä elämän hengellisessä vahvistamisessa (spiritualiteetti). Luomme pyhyyden ja uskon uusia ilmaisutapoja. Arvostamme arkista ja lähimmäistä palvelevaa hengellisyyttä sekä hengellisen elämän monimuotoisuutta.

Lehtiä nupuillaan.

Työelämän kehittäminen

Tehtävässä viihtyminen, hyvä ilmapiiri ja oman osaamisen käyttäminen viestivät hyvinvoinnista ja toimivasta työyhteisöstä.

Käsiä rinnakkain puunrungolla.

Vankiladiakonia

Turun arkkihiippakunnan vankiladiakoni työskentelee Köyliön – ja Huittisten vankilassa. Diakonin tehtävänä on vankien sielunhoito, uskonnonharjoittamisen järjestäminen ja osallistuminen vankilan kuntouttavaan toimintaan. Kuntoutustehtävät sisältävät mm. perhe- ja parisuhdetyötä vankien ja heidän läheistensä parissa.

Lisätiedot: vankiladiakoni Annamaria Lehto

Verkkoaidan takana metsää.

Viestintä

Viestintä on kaikkien yhteisöjen ja organisaatioiden keskeinen työväline. Hyvä viestintä edellyttää kokonaissuunnittelua, kehittämistä ja resursseja.

Tuomiokapitulin viestintätiimi tukee seurakuntia viestinnän kehittämisessä ja suunnittelussa. Pidämme esillä kirkon tekemää hyvää työtä sekä järjestämme koulutusta seurakuntien viestijöille.

Katso myös: Viestintä-sivusto Evl Plus -sivuilla

 

Kapitulin viestintätiimi.

Viittomakielinen työ arkkihiippakunnassa

Kuuroille tarjotaan palveluita ja toimituksia heidän omalla kielellään. Viittomakielisiä seurakuntalaisia ja eri yhteistyötahoja palvellaan muun muassa kirkollisissa toimituksissa, sielunhoitokeskusteluissa, kotikäynneillä sekä koulutuksen ja neuvonnan kautta.

Hiippakunnallisesta viittomakielisestä työstä vastaa kuurojenpappi ja kuurojentyöstä seurakunnissa tehtävään nimetty diakoniatyöntekijä. Toiminta perustuu yhteistyöhön tuomiokapitulin ja seurakuntien välillä. Viittomakielentaitoinen diakoniatyöntekijä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kristiina Wallenius-Penttilä.
Viittomakieliset messut Porissa ja Turussa kerran kuussa.

Lisätiedot: kuurojenpappi Tiinakaisa Honkasalo

 

Kuurojen kirkon logo.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö arkkihiippakunnassa

Jumalan luomana jokaisella ihmisellä on luovuttamaton arvo ja Jumalan edessä olemme yhdenvertaisia.
Työyhteisöinä edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Arvostamme toistemme työtä ja toimimme yhteisöllisesti.

Tutustu arkkihiippakunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön »

Kuvassa on kaksi puuta, jossa lehtinä on kaikenvärisiä ihimiskäsiä.

Ympäristötyö

Tuomiokapituli kannustaa kohtuullisuuteen ja ympäristövastuuseen arkkihiippakunnassa. Edistämme toimintaresurssien käyttämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja rohkaisemme tyytymään aineellisesti yksinkertaisempaan. Tuomiokapitulilla on Kirkon ympäristödiplomi, joka uusittiin vuonna 2022.

Lue lisää arkkihiippakunnan ympäristötyöstä >>

Kirkon ympäristödiplomi_kuvake

Kriisitilanteissa

Kirkkoon toimijana sekä työnantajana kohdistuu erityisiä odotuksia kriisitilanteissa.

Kynttilöitä kirkossa.