Tukea työhön

Spiritualiteetti ja seurakuntatyö

Kirkon tehtävä on hengellinen, ja siitä saa merkityksensä seurakunnan työ. Tuomiokapituli tukee seurakuntien työtä tarjoten sen työntekijöille eväitä hengellisen elämän vahvistamiseen ja monipuolisia mahdollisuuksia työn kehittämiseen.

 

Viestintä

Viestintä on kaikkien yhteisöjen ja organisaatioiden keskeinen työväline. Se edellyttää kokonaissuunnittelua ja kehittämistä eri tasoilla. Viestintä on myös keskeinen johtamisen väline. Tuomiokapitulin viestintätiimi tukee seurakuntia viestinnän kehittämisessä ja suunnittelussa.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa viestinnän aamupäiviä seurakunnissa sekä vuosittain arkkihiippakunnan viestintäpäivän, joka toteutetaan kirkkoherrojen kokouksen yhteydessä. Viestinnän aamupäivään kutsutaan seurakunnan viestintään osallistuvia työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Hiippakunnan viestintäpäivä on tarkoitettu tiedottajille, viestinnästä vastaaville sekä kirkkoherroille.

Katso myös: Viestintä-sivusto Sakastissa ja
2019 Tärkeitä tapahtumia ARKKIHIIPPAKUNNASSA-korjattu

 

 

Johtaminen ja luottamushenkilöt

Seurakunnissa johtamisvastuuta kantavat kirkkoherrat, talouspäälliköt, esimiehet, luottamushenkilöt sekä seurakuntayhtymien johtavat työntekijät. Hyvin toimiva johtaminen tukee seurakunnan toimintaa ja taloutta, työhyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Johtajan on tärkeää kehittää osaamistaan kouluttautumisen, palautteen ja ammatillisen vuorovaikutuksen kautta.

Tuemme johtajia ja johtamisosaamisen kehittymistä erilaisissa tilaisuuksissa, koulutuksissa, verkostoissa, konsultaatioissa ja työnohjauksen kautta.

Työelämä ja vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiset ja työntekijät tekevät seurakuntatyötä yhdessä. Molemmilla on omat tärkeät roolit ja tehtävät. Tehtävässä viihtyminen, hyvä ilmapiiri ja oman osaamisen käyttäminen viestivät hyvinvoinnista ja toimivasta työyhteisöstä.

Muutosprosessit ja konsultaatiot

Kirkon ja seurakunnan olemukseen kuuluu jatkuva uudistuminen. Se edellyttää seurakunnassa työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä kykyä yhteistyöhön, valmiutta muutosten kohtaamiseen, taitoa uudistaa toimintaa ja rakentavaa työtoveruutta.

Tuomiokapituli tarjoaa seurakuntien uudistumisen, muutosten ja ongelmatilanteisiin organisaation ulkopuolisia konsultteja. Konsultit ovat kirkon koulutuskeskuksen tai yliopistojen konsulttivalmennuksen suorittaneita tuomiokapitulin työntekijöitä tai seurakuntien ja yhtymien työntekijöitä.

Uudet työntekijät

Turun tuomiokapituli tukee seurakuntien ja seurakuntayhtymien uusia työntekijöitä järjestämällä yhteisiä päiviä ja koulutuksia.

Orientoitumiskoulutus ja pastoraalitutkinto on suunnattu papeille. Uusien työntekijöiden päivä taas kokoaa kaikki arkkihiippakunnan uudet työntekijät pohtimaan kirkossa tehtävää työtä.

Viittomakielinen työ arkkihiippakunnassa

Kuuroille tarjotaan palveluita ja toimituksia heidän omalla kielellään. Hiippakunnallisesta viittomakielisestä työstä vastaa kuurojenpappi ja kuurojentyöstä seurakunnissa tehtävään nimetty diakoniatyöntekijä. Toiminta perustuu yhteistyöhön tuomiokapitulin ja seurakuntien välillä. Viittomakielentaitoinen diakoniatyöntekijä on Turun ja Kaarinan sekä Porin seurakuntayhtymissä.

Oheisesta linkistä voi katsoa millaista ohjelmaa on tarjolla. Niiden lisäksi eri yhteistyötahoja sekä seurakuntalaisia palvellaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Näitä ovat esimerkiksi toimitukset, sielunhoito, kotikäynnit, koulutus, tukeminen ja neuvonta.

Lisätiedot: Petri Majatie

Vankiladiakonia

Turun arkkihiippakunnan vankiladiakoni työskentelee Satakunnan vankilan Huittisten ja Köyliön osastoissa. Diakonin tehtävänä on vankien sielunhoito, uskonnonharjoittamisen järjestäminen ja osallistuminen vankilan kuntouttavaan toimintaan. Kuntoutustehtävät sisältävät mm. perhe- ja parisuhdetyötä vankien ja heidän läheistensä parissa.

Lisätietoja: Niina Kaijanniemi