Tukea työhön

Spiritualiteetti

(Linkit aukeavat kesäkuussa)

Seurakuntatyö

Kirkon tehtävä on hengellinen, ja siitä saa merkityksensä seurakunnan työ. Tuomiokapituli tukee seurakuntien työtä tarjoten sen työntekijöille eväitä hengellisen elämän vahvistamiseen ja monipuolisia mahdollisuuksia työn kehittämiseen.

 

Viestintä

Viestintä on kaikkien yhteisöjen ja organisaatioiden keskeinen työväline. Se edellyttää kokonaissuunnittelua ja kehittämistä eri tasoilla. Viestintä on myös keskeinen johtamisen väline. Tuomiokapitulin viestintätiimi tukee seurakuntia viestinnän kehittämisessä ja suunnittelussa.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa viestinnän aamupäiviä seurakunnissa sekä vuosittain arkkihiippakunnan viestintäpäivän, joka toteutetaan kirkkoherrojen kokouksen yhteydessä. Viestinnän aamupäivään kutsutaan seurakunnan viestintään osallistuvia työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Hiippakunnan viestintäpäivä on tarkoitettu tiedottajille, viestinnästä vastaaville sekä kirkkoherroille.

Katso myös: Viestintä-sivusto Sakastissa

Printtaa tästä 2019-20 Tärkeitä tapahtumia ARKKIHIIPPAKUNNASSA

 

Johtaminen ja luottamushenkilöt

Seurakunnissa johtamisvastuuta kantavat kirkkoherrat, talouspäälliköt, esimiehet, luottamushenkilöt sekä seurakuntayhtymien johtavat työntekijät. Hyvin toimiva johtaminen tukee seurakunnan toimintaa ja taloutta, työhyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Johtajan on tärkeää kehittää osaamistaan kouluttautumisen, palautteen ja ammatillisen vuorovaikutuksen kautta.

Tuemme johtajia ja johtamisosaamisen kehittymistä erilaisissa tilaisuuksissa, koulutuksissa, verkostoissa, konsultaatioissa ja työnohjauksen kautta.

Työelämän kehittäminen

Tehtävässä viihtyminen, hyvä ilmapiiri ja oman osaamisen käyttäminen viestivät hyvinvoinnista ja toimivasta työyhteisöstä.

Piispantarkastukset

Piispantarkastuksella on pitkä historia ja juhlallinen nimi, mutta kysymys on yksinkertaisesta asiasta. Piispantarkastuksessa seurakunnalta kysytään, että mitä teille kuuluu? Piispantarkastus tarkoittaa edelleen piispan vierailua seurakunnassa, mutta sen merkitys on historian aikana muuttunut. Tänä päivänä piispantarkastuksen tarkoituksena on tukea seurakuntaa ja se tehdään seurakunnan tarpeista käsin.

Viittomakielinen työ arkkihiippakunnassa

Kuuroille tarjotaan palveluita ja toimituksia heidän omalla kielellään. Hiippakunnallisesta viittomakielisestä työstä vastaa kuurojenpappi ja kuurojentyöstä seurakunnissa tehtävään nimetty diakoniatyöntekijä. Toiminta perustuu yhteistyöhön tuomiokapitulin ja seurakuntien välillä. Viittomakielentaitoinen diakoniatyöntekijä on Turun ja Kaarinan sekä Porin seurakuntayhtymissä.

Oheisesta linkistä voi katsoa millaista ohjelmaa on tarjolla. Niiden lisäksi eri yhteistyötahoja sekä seurakuntalaisia palvellaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Näitä ovat esimerkiksi toimitukset, sielunhoito, kotikäynnit, koulutus, tukeminen ja neuvonta.

Lisätiedot: Petri Majatie

Vankiladiakonia

Turun arkkihiippakunnan vankiladiakoni työskentelee Satakunnan vankilan Huittisten ja Köyliön osastoissa. Diakonin tehtävänä on vankien sielunhoito, uskonnonharjoittamisen järjestäminen ja osallistuminen vankilan kuntouttavaan toimintaan. Kuntoutustehtävät sisältävät mm. perhe- ja parisuhdetyötä vankien ja heidän läheistensä parissa.

Lisätietoja: Niina Kaijanniemi