Taidekappelin kattorakenteita
Etusivu / Tukea työhön / Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Kirkon ja seurakuntien kaiken toiminnan lähtökohta on huolenpito osallistujien ja henkilökunnan turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kokemusta vaarojen ja uhkien poissaolosta. Turvallisuuden puutetta on kaikkialla, missä esiintyy tai koetaan jonkinlaista uhkaa tai vaaraa.

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Turvallisuus kietoutuu näihin kaikkiin syvällä ja monisyisellä tavalla. Kirkon ja seurakuntien tulee olla ihmisille turvallisia kaikilla tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, sosiaalisella, emotionaalisella ja seksuaalisella tasolla. Oikeus kaiken tasoiseen turvallisuuteen koskee sekä seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä että seurakuntalaisia ja muita toimintaan osallistuvia ihmisiä.

Kirkon sivuilla on materiaalia epäasiallisen käytöksen kitkemiseksi ja turvallisemman seurakunnan edistämiseksi.

Turvallinen seurakunta – EVL Plus

Seksuaalisen häirinnän torjuminen – EVL Plus

Häirintään puuttuminen

Jokaisen seurakunnan on edistettävä hyvää käytöstä ja työkulttuuria ja selvitettävä asiaa, jos joku kokee tulevansa kohdelluksi epäasiallisesti tai häirityksi. Seurakuntatyönantajan on ryhdyttävä viipymättä ja asianmukaisesti toimiin todetun epäasiallisen kohtelun tai häirinnän poistamiseksi.

Seurakunnissa on oltava selkeät ohjeet häirintään puuttumiseen. Työturvallisuudesta vastaavien henkilöiden tehtävä ja yhteiset toimintamallit on hyvä tarkastaa. Jos työntekijä tai seurakuntalainen kohtaa häirintää, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen kirkkoherralle, talouspäällikölle, esimiehelle, työsuojelupäällikölle, työsuojeluvaltuutetulle, työterveyshuoltoon tai työsuojelupiriin.

Arkkihiippakunnan häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä tilanteissa, joissa tarvitsee neuvoa, tukea tai keskusteluapua. Tai jolloin edellä mainitut ensisijaiset toimintatavat eivät tule kyseeseen.

Arkkihiippakunnan häirintäyhdyshenkilöt:

Pauliina Järvinen, hiippakuntapastori, pauliina.jarvinen@evl.fi, p. 0400 126 515
Heikki Hesso, oppilaitospappi, heikki.hesso@evl.fi, p. 0400 309 459
Mia Pusa, oppilaitospappi, mia.pusa@evl.fi, 040 341 7296
Sirkku Nivala, diakoniajohtaja, sirkku.nivala@evl.fi, p. 044 774 5297

Heikki Kruus, perheneuvoja, heikki.kruus@evl.fi, p. 0400 309 781
Eija Liimatainen, perheneuvoja eija.liimatainen@evl.fi, p. 044 730 9683
Johan Mullo, perheneuvoja, johan.mullo@evl.fi, p. 040 341 7465 (ruotsin kieli)
Ulla Ristolainen, perheneuvoja, ulla.ristolainen@evl.fi, p. 044 774 5227
Minea Dahlbacka, perheneuvoja, minea.dahlbacka@evl.fi, p. 040341 7338