Diakonia ja pappisvihittävät alttarin ääressä

Työura kirkossa

Tervetuloa kirkkoon töihin!

Kirkossa tehdään monenlaista työtä. Kirkko tarjoaa työntekijöilleen sisällöltään merkityksellisiä ja motivoivia työtehtäviä sekä monipuolista ammatillista osaamista tukevaa koulutusta. Tuomiokapitulit hoitavat erityisesti pappien ja diakonien työllistymiseen liittyviä asioita.

Avoimet työpaikat löydät kirkon työpaikkatorilta.

 

Avoimet työpaikat hiippakunnissa Kaikki avoimet työpaikat kirkossa

Hymyilevä äiti lapsi sylissä kirkossa

Seurakuntapastorin virantäyttö

Seurakuntapastoreiden virat ja viransijaisuudet täyttää tuomiokapituli yhteistyössä seurakuntien kanssa. Seurakuntapastoreiden virantäytön tapa johtuu siitä, että myös teologian maisterit voivat tulla valituiksi, vaikka heillä ei vielä olekaan kelpoisuutta eli pappisvihkimystä. Osa työpaikoista löytyy kirkon työpaikkatorilta ja osaan löytyy työntekijä tuomiokapituliin ilmoittautuneiden papin työtä etsivien tai pappisvihkimystä hakevien joukosta.

Alttarikaiteella kaksi messukasukkaa.

Opiskelijat ja seurakuntaharjoittelu

Kirkko kulkee kirkon alan opiskelijoiden rinnalla jo opiskelujen aikana. Erityisesti seurakuntaharjoittelun aikana ja siihen liittyvissä tapaamisissa on mahdollista pohtia kirkon työtä ja työntekijäksi kasvamista yhdessä seurakuntien ja hiippakunnan työntekijöiden kanssa.

Kädet yhdessä.

Pappien ja diakonian viranhaltijoiden vihkimykset

Arkkihiippakunnassa papit ja diakonian viranhaltijat vihitään yhteisessä messussa. Papiksi voidaan vihkiä henkilö, joka on saanut kutsun pappisvirkaan. Pappisvihkimyksestä päättää vihkivä piispa ja tuomiokapituli. Diakonian vihkimykseen voi osallistua, jos on suorittanut diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon ja on tulossa töihin johonkin arkkihiippakunnan seurakuntaan.

Kädet laskettu papiksi vihittävän henkilön päälle.

Uudet työntekijät

Perehdyttäminen on uuden työntekijän vastaanottoa ja ohjaamista työhön ja työtehtäviin. Seurakunta on velvollinen huolehtimaan jokaisen työntekijänsä riittävästä perehdyttämisestä. Hyvä perehdytys työuran alussa kantaa pitkälle.

Perehdyttämisen merkitys on erityisen suuri työuran alussa. Sitä tarvitaan myös tehtäväkuvan muutoksissa ja pitkän virka- ja työvapaan jälkeen.

Perehdyttämisen avulla turvataan seurakunnan toiminnan sujuvuus ja laadukkuus työntekijöiden vaihtuessa tai siirtyessä seurakunnan sisällä uusiin tehtäviin.

Suntio asettelee ehtoollismaljoja kaiteelle.

Kirkkoherran ja kappalaisen virantäyttö

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi kirkkoherran ja kappalaisen virat. Kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä vaalilla, jolloin valitsijana ovat seurakuntalaiset tai välillisellä vaalilla, jolloin valinnan tekevät luottamushenkilöt. Kappalaisen valitsevat seurakunnan luottamushenkilöt.

Avoimet virat hiippakunnissa

Kädet laskettu papin päälle alttarilla virkaanasettamisessa.