Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena. Tuomiokapitulin jäseniä ovat pysyvästi molemmat piispat, tuomiorovasti, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Lisäksi hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin. Istunnossa on hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsenet

Asialistat

Pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään touko- kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Jäsenet

Maallikkojäsenet

 • Sulo Lasse, maanviljelijä, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, lasse.sulo (at) dnainternet.net
 • Saine Harri, kasvatustieteen tohtori, erityisopettaja, tuomiokapitulin maallikkojäsen
 • Viitaniemi Annikka, lukion lehtori, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
 • Korhonen Mari, varhaiskasvatuksen lehtori
 • Myllykoski Sonja, KM, erityisopettaja
 • Knuutila Seppo, agrologi
 • Laato Anni Maria, dosentti
 • Anttoora Marjo, varatuomari, teologi
 • Raunio Eevi, maalarimestari
 • Rinne Jorma, toimitusjohtaja, eläkeläinen
 • Rantala Anniina, VTK, opiskelija
 • Nurmio Merja, psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Korpela Simo, matematiikan maisteri
 • Heikkilä Martti, yrittäjä

Pappisjäsenet

 • Jaakkola Pasi, kappalainen
 • Kajala Laura, oppilaitospastori
 • Auvinen Ville, pastori, TT
 • Ahola Miika, seurakuntapastori
 • Vesti Aino, pastori
 • Järnfors Sari, sairaalasielunhoitaja
 • Kaukinen Irina, kirkkoherra

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Arkkihiippakunnan kirkolliskokousedustajat

Maallikkoedustajat

 • Heikkilä Pekka, toimittaja
 • Jalava Aarto talouspäällikkö, eläkeläinen
 • Korhonen Mari, varhaiskasvatuksen lehtori
 • Määttänen Annika, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti
 • Palmunen Lauri, valtiotieteen maisteri
 • Rajala Pertti, maakuntajohtaja
 • Saine Harri, erityisopettaja, KT
 • Tuori Risto, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

Pappisedustajat

 • Auvinen Ville, pastori, TT
 • Koskenniemi Erkki, pastori, TT
 • Kruus Tuija, kappalainen
 • Rantala Tapani, rehtori, rovasti

Kirkkoherran ja kappalaisen virantäyttö

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi kirkkoherran ja kappalaisen virat. Kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä vaalilla, jolloin valitsijana ovat seurakuntalaiset tai välillisellä vaalilla, jolloin valinnan tekevät luottamushenkilöt. Kappalaisen valitsevat seurakunnan luottamushenkilöt.

Avoimet virat hiippakunnissa

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä. Kaikki kunniamerkkiehdotukset lähetetään tuomiokapituliin, josta ne toimitetaan eteenpäin.

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä hiippakuntansa tuomiokapitulille määrätyn aikataulun mukaisesti. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset lopulliseen puoltojärjestykseen ennen lähettämistä Kirkkohallituksen kunniamerkkitoimikunnalle.

Kirkolliset kunniamerkit Ritarikuntien kunniamerkit