Vanha koriste-esine tuomiokapitulin istuntosalissa.

Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena. Tuomiokapitulin jäseniä ovat pysyvästi molemmat piispat, tuomiorovasti, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Lisäksi hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin. Istunnossa on hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsenet

Asialistat

Mikael Agrikolan valkoinen patsas, takana seinällä kahden piispan muotokuvat.

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään touko- kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Jäsenet

Maallikkojäsenet

 • Sulo Lasse, maanviljelijä, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, lasse.sulo (at) dnainternet.net
 • Saine Harri, kasvatustieteen tohtori, erityisopettaja, tuomiokapitulin maallikkojäsen
 • Viitaniemi Annikka, lukion lehtori, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
 • Korhonen Mari, varhaiskasvatuksen lehtori
 • Myllykoski Sonja, KM, erityisopettaja
 • Knuutila Seppo, agrologi
 • Laato Anni Maria, dosentti
 • Anttoora Marjo, varatuomari, teologi
 • Raunio Eevi, maalarimestari
 • Rinne Jorma, toimitusjohtaja, eläkeläinen
 • Rantala Anniina, VTK, opiskelija
 • Nurmio Merja, psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Korpela Simo, matematiikan maisteri
 • Heikkilä Martti, yrittäjä

Pappisjäsenet

 • Jaakkola Pasi, kappalainen
 • Kajala Laura, oppilaitospastori
 • Auvinen Ville, pastori, TT
 • Ahola Miika, seurakuntapastori
 • Vesti Aino, pastori
 • Järnfors Sari, sairaalasielunhoitaja
 • Kaukinen Irina, kirkkoherra
Ryhmäkuva Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusta.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Arkkihiippakunnan kirkolliskokousedustajat

Maallikkoedustajat

 • Heikkilä Pekka, toimittaja
 • Jalava Aarto talouspäällikkö, eläkeläinen
 • Korhonen Mari, varhaiskasvatuksen lehtori
 • Määttänen Annika, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti
 • Palmunen Lauri, valtiotieteen maisteri
 • Rajala Pertti, maakuntajohtaja
 • Saine Harri, erityisopettaja, KT
 • Tuori Risto, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

Pappisedustajat

 • Auvinen Ville, pastori, TT
 • Koskenniemi Erkki, pastori, TT
 • Kruus Tuija, kappalainen
 • Rantala Tapani, rehtori, rovasti
Kirkolliskokouksen istunnossa piispat Björn Vikström ja Kaarlo Kalliala eturivissä.

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2020:

su 29.3.2020, El Salvador. Aiemmin suositeltu kolehdinkeruu El Salvadorin luterilaisen kirkon työn tukemiseksi siirtyy myöhempään seurakunnan päättämään ajankohtaan. Mikäli ei ole mahdollista kerätä kolehtia jonakin syksyn sunnuntaina, voi El Salvadoria muistaa jossakin toisessa tilaisuudessa tilanteen normalisoiduttua. Tilitysohjeet löytyvät sivuiltamme

Sen sijaan jumalanpalveluksen yhteydessä voi pitää esillä esimerkiksi näitä ajankohtaisia keräyskohteita.

Kirkon Ulkomaanapu: Auta suojelemaan pakolaisleirien perheitä koronavirukselta

Suomen Lähetysseura: Lahjoita toivoa sitä eniten tarvitseville,  jotta selviydymme yhdessä koko maailmaa koettelevan tilanteen läpi.

su 19.7. 2020, 7. sunnuntai helluntaista: hiippakunnallinen kolehti kasvatustyön tukemiseen
su 1.11.2020, Uskonpuhdistuksen muistopäivä: hiippakunnallinen kolehti diakoniatyön tukemiseen

Kolehtihaavi kulkee kädestä toiseen kirkonpenkissä.

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä. Kaikki kunniamerkkiehdotukset lähetetään tuomiokapituliin, josta ne toimitetaan eteenpäin.

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä hiippakuntansa tuomiokapitulille määrätyn aikataulun mukaisesti. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset lopulliseen puoltojärjestykseen ennen lähettämistä Kirkkohallituksen kunniamerkkitoimikunnalle.

Kirkolliset kunniamerkit Ritarikuntien kunniamerkit

Kirkon kunniamerkki.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 11.2.2020

Ehdokasasettelu kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa päättyi 15.11.2019 klo 16.00.
Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 11.2.2020. Lopullinen tulos on selvillä 12.2.2020.

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Turun arkkihiippakunnan ehdokkaat löydät alla olevasta linkistä.
Siirry tästä vaali-info sivulle.

Syksyinen puisto

Pappisasessorit

Tuomiokapituli kollegioon kuuluu kaksi pappisasessoria, jotka papisto valitsee. Tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksen tekoon. Tuomiokapitulin istunto on noin kolmen viikon välein. Lisäksi asessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin. Hän on mukana myös uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa.

Pappisasessorin vaalit 2.4.2020

Koristeellinen sivu latinankielisessä kirjassa.