Åbo Akademin rakennuksia Turun tuomiokirkon tarnista kuvattuna

Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena. Tuomiokapitulin jäseniä ovat pysyvästi molemmat piispat, tuomiorovasti, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Lisäksi hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin. Istunnossa on hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsenet

Mikael Agrikolan valkoinen patsas, takana seinällä kahden piispan muotokuvat.

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään touko- kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Jäsenet

Maallikkojäsenet vuosina 2020-2023

 • Annikka Viitaniemi, puheenjohtaja, lehtori, Salo. annikka.viitaniemi (at) salo.fi
 • Kerttu Palmunen, varapuheenjohtaja, vastaava ohjaaja, VTM, Turku. kerttu.pal (at) gmail.com
 • Tommy Björkskog, Key Account Manager,  Naantali
 • Jorma Hellstén, ylikonduktööri, eläkeläinen, Turku
 • Kimmo Koivisto, lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, Säkylä
 • Simo Korpela, FM, Pori
 • Aki Laaksonen, maanviljelijä, aluemyyntipäällikkö, Mynämäki
 • Hanna Lindberg, kotimaantyön johtaja, Pori
 • Anna Lintunen, MmT, tutkija, Turku
 • Iisak Pertola, tradenomi,  Rauma
 • Sanna Pitkänen, yrittäjä, maanviljelijä, Pöytyä
 • Harri Saine, KT, erityisopettaja, Pori
 • Kaarina Valo-Laukkanen, lehtori, Turku
 • Jarkko Viljanen, sairaanhoitaja AMK, Ulvila

Pappisjäsenet vuosina 2020-2023

 • Miika Ahola, kappalainen, Turku
 • Ville Auvinen, lähetysjohtaja, TT, Turku
 • Anna-Kaisa Hautala, vs.kirkkoherra, Säkylä
 • Pasi Jaakkola, kappalainen, TT, Turku
 • Maria Ollila, sairaalapastori, Pori
 • Saara Palmunen, seurakuntapastori,  Turku
 • Aino Vesti, rovasti, Turku
Hiippakuntavaltuuston jäsenet esittäytyvät pihamaalla.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Tapio Luoma ja muista kirkolliskokousedustajia

Luottamushenkilöt

Seurakunnan luottamushenkilöt valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Luottamushenkilöt vastaavat strategisesta johtamisesta seurakunnassa. Se määrittää seurakunnan tavoitteet ja suunnat, joita kohden pyritään menemään. Luottamushenkilöt tekevät myös tärkeitä päätöksiä seurakuntien määrärahoja, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevissa asioissa. Seurakunnan viranhaltijajohto vastaa operatiivisesta johtamisesta, ja huolehtii toiminnan järjestämisestä ja toteutuksesta.

Seurakuntien luottamushenkilöt edustavat laajasti koko jäsenistöä: kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille.

Seurakuntien luottamushenkilöt »

Kurssilaisia luokkatilassa.

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Listan hiippakunnallisista kolehdeista löydät täältä

Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2021, Vuoden 2022 kirkkokolehdit

Kolehtihaavi kulkee kädestä toiseen kirkonpenkissä.

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä. Kaikki kunniamerkkiehdotukset lähetetään tuomiokapituliin, josta ne toimitetaan eteenpäin.

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä hiippakuntansa tuomiokapitulille määrätyn aikataulun mukaisesti. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset lopulliseen puoltojärjestykseen ennen lähettämistä Kirkkohallituksen kunniamerkkitoimikunnalle.

Kirkolliset kunniamerkit Ritarikuntien kunniamerkit

Kirkon kunniamerkki.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit

Vaalit pidetään samaan aikaa joka neljäs vuosi. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappisedustajaa.

Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Pappisjäsenten ja –edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki hiippakunnan papit.

Siirry tästä vuoden 2020 vaali-info sivulle.

Syksyinen puisto

Pappisasessorit

Tuomiokapituli kollegioon kuuluu kaksi pappisasessoria, jotka papisto valitsee. Tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksen tekoon. Tuomiokapitulin istunto on noin kolmen viikon välein. Lisäksi asessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin. Hän on mukana myös uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa.

Pappisasessorin vaalit 18.11.2021

Koristeellinen sivu latinankielisessä kirjassa.