Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena. Tuomiokapitulin jäseniä ovat pysyvästi molemmat piispat, tuomiorovasti, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Lisäksi hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin. Istunnossa on hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsenet

Asialistat

Pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään touko- kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Jäsenet

Maallikkojäsenet

 • Sulo Lasse, maanviljelijä, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, lasse.sulo (at) dnainternet.net
 • Saine Harri, kasvatustieteen tohtori, erityisopettaja, tuomiokapitulin maallikkojäsen
 • Viitaniemi Annikka, lukion lehtori, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
 • Korhonen Mari, varhaiskasvatuksen lehtori
 • Myllykoski Sonja, KM, erityisopettaja
 • Knuutila Seppo, agrologi
 • Laato Anni Maria, dosentti
 • Anttoora Marjo, varatuomari, teologi
 • Raunio Eevi, maalarimestari
 • Rinne Jorma, toimitusjohtaja, eläkeläinen
 • Rantala Anniina, VTK, opiskelija
 • Nurmio Merja, psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Korpela Simo, matematiikan maisteri
 • Heikkilä Martti, yrittäjä

Pappisjäsenet

 • Jaakkola Pasi, kappalainen
 • Kajala Laura, oppilaitospastori
 • Auvinen Ville, pastori, TT
 • Ahola Miika, seurakuntapastori
 • Vesti Aino, pastori
 • Järnfors Sari, sairaalasielunhoitaja
 • Kaukinen Irina, kirkkoherra

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Arkkihiippakunnan kirkolliskokousedustajat

Maallikkoedustajat

 • Heikkilä Pekka, toimittaja
 • Jalava Aarto talouspäällikkö, eläkeläinen
 • Korhonen Mari, varhaiskasvatuksen lehtori
 • Määttänen Annika, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeutti
 • Palmunen Lauri, valtiotieteen maisteri
 • Rajala Pertti, maakuntajohtaja
 • Saine Harri, erityisopettaja, KT
 • Tuori Risto, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

Pappisedustajat

 • Auvinen Ville, pastori, TT
 • Koskenniemi Erkki, pastori, TT
 • Kruus Tuija, kappalainen
 • Rantala Tapani, rehtori, rovasti

Kirkkoherran ja kappalaisen virantäyttö

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi kirkkoherran ja kappalaisen virat. Kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä vaalilla, jolloin valitsijana ovat seurakuntalaiset tai välillisellä vaalilla, jolloin valinnan tekevät luottamushenkilöt. Kappalaisen valitsevat seurakunnan luottamushenkilöt.

Avoimet virat hiippakunnissa

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2019:
su 31.3.2019, 4. paastonajan sunnuntai: kolehdin keräämistä suositellaan El Salvadorin kumppanuuskirkon hyväksi
su 21.7. 2019, Apostolien päivä: hiippakunnallinen kolehti kasvatustyön tukemiseen
su 3.11.2019, 21. sunnuntai helluntaista: hiippakunnallinen kolehti diakoniatyön tukemiseen

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä. Kaikki kunniamerkkiehdotukset lähetetään tuomiokapituliin, josta ne toimitetaan eteenpäin.

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä hiippakuntansa tuomiokapitulille määrätyn aikataulun mukaisesti. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset lopulliseen puoltojärjestykseen ennen lähettämistä Kirkkohallituksen kunniamerkkitoimikunnalle.

Kirkolliset kunniamerkit Ritarikuntien kunniamerkit

Pappisasessorin vaali 13.12.2018

Arkkihiippakunnan papit ja lehtorit ovat tänään valinneet toiselle kaudelle Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi Raision seurakunnan kirkkoherra Sari Lehden. Hän sai 62,9% annetuista äänistä. Äänestysprosentti oli 37,8%. Vaalin tulos on vahvistamaton. 

 

Annetut äänet rovastikunnittain 13.12.2018

Sari Lehti 144 ääntä

Pasi Jaakkola 31 ääntä

Johannes Alaranta 10 ääntä

Leena Kairavuo 9 ääntä

Pete Hokkanen, Jukka Järvensivu ja Seppo Sattilainen 5 ääntä

Anna-Kaisa Hautala 4 ääntä

Merja Hermonen ja Olavi Saurio 3 ääntä

Aila Isotalo, Jari Laaksonen, Janne Nurmi ja Ari Paavilainen 2 ääntä

Kalle Elonheimo ja Ari Oinas 1 ääni

 

Pappisasessorin tehtävät

Tuomiokapituli kollegioon kuuluu kaksi pappisasessoria, jotka papisto valitsee. Tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Asessorin kausi on kolmivuotinen ja kausia voi olla kaksi peräkkäin. Pappisasessori Sari Lehden ensimmäinen kausi päättyy 28.2.2019.

Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksen tekoon. Tuomiokapitulin istunto on noin kolmen viikon välein. Lisäksi asessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin. Hän on mukana myös uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa.

Pappisasessorilta edellytetään kirkon hallinnon hyvää osaamista ja esittelyn kirjoittamisen taitoa. Oma ajankäyttö on hallittava hyvin, koska pappisasessorin työ tehdään oman työn ohella. Hyvä hallinto vaatii asioiden asian mukaista ja ripeää valmistelua.

Kelpoisten ehdokkaiden esittelyt ja kuvat

 • ylempi pastoraalitutkinto (KJ 19:2)
 • hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa (KJ 19:2)

ALARANTA, Johannes Petteri, Salon seurakunnan kappalainen, teologian tohtori, hallintotieteiden maisteri

ELONHEIMO, Kalle Antti, Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori

HAUTALA, Anna-Kaisa, Lavian seurakunnan kirkkoherra

HERMONEN, Merja Hannele, Piikkiön seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori

HOKKANEN, Pete Samuli, Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, hallintotieteiden tohtori

ISOTALO, Aila Tuula Annikki, Säkylän seurakunnan kirkkoherra, teologian lisensiaatti, filosofian maisteri

JAAKKOLA, Pasi Kristian, Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen, teologian tohtori, kasvatustieteiden maisteri, filosofian maisteri

JÄRVENSIVU, Jukka Kalervo, Paattisten seurakunnan kirkkoherra

KAIRAVUO, Leena Emma Kyllikki, Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra

KYYTINEN, Mika Martti, Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra (ei käytettävissä)

LAAKSONEN, Jari Pekka, Maarian seurakunnan kappalainen, teologian tohtori

LEHTI, Sari Helena, Raision seurakunnan kirkkoherra

LEPPÄNEN, Risto Samuli, Liedon seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori (ei käytettävissä)

NORVASUO, Anne KristiinaTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhainkotien sielunhoitotyön seurakuntapastori (ei käytettävissä)

NURMI, Janne JukkaMarttilan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori

OINAS, Ari Ilmari, Salon seurakunnan kappalainen

PAAVILAINEN, Ari Lauri, Sastamalan seurakunnan kirkkoherra

SATTILAINEN, Seppo Ragnvald, Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastori, teologian tohtori

SAURIO, Olavi Markus, Rauman seurakunnan kappalainen, teologian lisensiaatti, filosofian maisteri

TOLJAMO, Outi Irene, Turun Katariinanseurakunnan kappalainen (ei käytettävissä)