Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena. Tuomiokapitulin jäseniä ovat pysyvästi molemmat piispat, tuomiorovasti, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Lisäksi hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin. Istunnossa on hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsenet

Asialistat

Mikael Agrikolan valkoinen patsas, takana seinällä kahden piispan muotokuvat.

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään touko- kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Jäsenet

Maallikkojäsenet vuosina 2020-2023

Pappisjäsenet vuosina 2020-2023

 • Ville Auvinen, lähetysjohtaja, TT, Turku
 • Anna-Kaisa Hautala, vs.kirkkoherra, Säkylä
 • Pasi Jaakkola, kappalainen, TT, Turku
 • Jani Kairavuo, kirkkoherra, lääninrovasti, Turku
 • Maria Ollila, sairaalapastori, Pori
 • Saara Palmunen, seurakuntapastori,  Turku
 • Aino Vesti, rovasti, Turku
Ryhmäkuva Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusta.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Arkkihiippakunnan kirkolliskokousedustajat

Maallikkoedustajat vuosina 2020-202

 • Tommy Björkskog, Key Account Manager, Naantali
 • Pekka Heikkilä, toimittaja, Mynämäki
 • Marika Hietanen, diakoni, Salo
 • Anna Lintunen, MmT, tutkija, Turku
 • Lauri Palmunen, Valtiotieteen maisteri, Turku
 • Lasse Sulo, maanviljelijä, Rauma
 • Pertti Rajala, maakuntajohtaja emeritus, Pori
 • Marja-Leena Ruostesaari, VTM, KM, Salo

Pappisedustajat vuosina 2020-2023

 • Ville Auvinen, lähetysjohtaja, TT, Turku,
 • Pauliina Järvinen, hiippakuntapastori, Raisio
 • Erkki Koskenniemi, pastori, dosentti, Sastamala
 • Tapani Rantala, rehtori, Turku
Kirkolliskokouksen istunnossa piispat Björn Vikström ja Kaarlo Kalliala eturivissä.

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2020:

su 29.3.2020, El Salvador. Aiemmin suositeltu kolehdinkeruu El Salvadorin luterilaisen kirkon työn tukemiseksi siirtyy myöhempään seurakunnan päättämään ajankohtaan. Mikäli ei ole mahdollista kerätä kolehtia jonakin syksyn sunnuntaina, voi El Salvadoria muistaa jossakin toisessa tilaisuudessa tilanteen normalisoiduttua. Tilitysohjeet löytyvät sivuiltamme

Sen sijaan jumalanpalveluksen yhteydessä voi pitää esillä esimerkiksi näitä ajankohtaisia keräyskohteita.

Kirkon Ulkomaanapu: Auta suojelemaan pakolaisleirien perheitä koronavirukselta

Suomen Lähetysseura: Lahjoita toivoa sitä eniten tarvitseville,  jotta selviydymme yhdessä koko maailmaa koettelevan tilanteen läpi.

su 19.7. 2020, 7. sunnuntai helluntaista: hiippakunnallinen kolehti kasvatustyön tukemiseen
su 1.11.2020, Uskonpuhdistuksen muistopäivä: hiippakunnallinen kolehti diakoniatyön tukemiseen

Kolehtihaavi kulkee kädestä toiseen kirkonpenkissä.

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali. Lisäksi on anottavissa ritarikuntien kunniamerkkejä. Kaikki kunniamerkkiehdotukset lähetetään tuomiokapituliin, josta ne toimitetaan eteenpäin.

Seurakunnat, seurakuntayhtymät ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä hiippakuntansa tuomiokapitulille määrätyn aikataulun mukaisesti. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset lopulliseen puoltojärjestykseen ennen lähettämistä Kirkkohallituksen kunniamerkkitoimikunnalle.

Kirkolliset kunniamerkit Ritarikuntien kunniamerkit

Kirkon kunniamerkki.

Piispan vaali 2020

Piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021. Turun arkkihiippakunnan piispan vaali käydään syksyllä 2020. Ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 5.11.2020. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään torstaina 3.12.2020. Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021, ja hänet vihitään virkaan 7.2.2021.

Siirry tästä vaali-info sivulle >

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 11.2.2020

Ehdokasasettelu kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa päättyi 15.11.2019 klo 16.00.
Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 11.2.2020. Lopullinen tulos on selvillä 12.2.2020.

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020.

Turun arkkihiippakunnan ehdokkaat löydät alla olevasta linkistä.
Siirry tästä vaali-info sivulle.

Syksyinen puisto

Pappisasessorit

Tuomiokapituli kollegioon kuuluu kaksi pappisasessoria, jotka papisto valitsee. Tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksen tekoon. Tuomiokapitulin istunto on noin kolmen viikon välein. Lisäksi asessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin. Hän on mukana myös uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa.

Pappisasessorin vaalit 2.4.2020

Koristeellinen sivu latinankielisessä kirjassa.