Arkkihiippakunnan lippu tekstillä kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalit 13.2.204
Etusivu / Päätöksenteko / Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaali 13.2.2024

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaali 13.2.2024

VAALIEN VAHVISTETTU TULOS

Kirkolliskokoukseen valittiin seuraavat neljä pappisedustajaa:
(Huom! Seurakunta määräytyy asuinpaikan mukaan) 

 • Pauliina Järvinen, Raisio, Muutoksen tuuli ehdokaslista, 68 ääntä
 • Ville Auvinen, Turku, Sillanrakentajat ehdokaslista, 39 ääntä
 • Sofia Flinck, Turku, Muutoksen tuuli ehdokaslista, 19 ääntä
 • Sari Lehti, Raisio, Muutoksen tuuli ehdokaslista, 17 ääntä

Sari Lehti valittiin arvalla, hänen saatua saman äänimäärän Jukka Hautalan ja Toni Pätsin kanssa.

Kirkolliskokouksen valittiin seuraavat kahdeksan maallikkoedustajaa:

 • Lauri Palmunen, Turun tuomiokirkkoseurakunta, Keskustan ja sitoutumattomat, 37 ääntä
 • Tommy Björkskog, Naantalin seurakunta, Kokoomus ja sitoutumattomat, 37 ääntä
 • Maria Lahtinen, Turun Henrikinseurakunta, Muutoksen tuuli, 17 ääntä
 • Suvi Routasalo, Rauman seurakunta, Keskusta ja sitoutumattomat, 21 ääntä
 • Tiina Tunturi, Raision seurakunta, Kokoomuksen ja sitoutumattomat, 21 ääntä
 • Harri Saine, Porin Teljän seurakunta, Keskustan ja sitoutumattomat, 28 ääntä
 • Anna Lintunen, Turun tuomiokirkkoseurakunta, Muutoksen tuuli, 15
 • Timo Vehviläinen, Kankaanpään seurakunta, Sillanrakentajat, 23

 

Hiippakuntavaltuustoon valittiin seuraavat seitsemän pappisjäsentä:

(Huom! Seurakunta määräytyy asuinpaikan mukaan) 

 • Sofia Flinck, Turku, Muutoksen tuuli ehdokaslista, 26 ääntä
 • Ville Auvinen, Turku, Sillanrakentajat ehdokaslista, 29 ääntä
 • Jukka Hautala, Turku, Muutoksen tuuli ehdokaslista, 20 ääntä
 • Irina Kaukinen, Pöytyä, Muutoksen tuuli ehdokaslista, 18 ääntä
 • Jouni Lehikoinen, Paimio, Sillanrakentajat ehdokaslista, 24 ääntä
 • Toni Pätsi, Turku, Muutoksen tuuli, 17 ääntä
 • Juhana Markkula, Mynämäki, Sillanrakentajat ehdokaslista, 15 ääntä

Hiippakuntavaltuustoon valittiin seuraavat 14 maallikkojäsentä:

 • Harri Saine, Porin Teljän seurakunta, Keskusta ja sitoutumattomat, 30 ääntä
 • Iisak Pertola, Rauman seurakunta, Kokoomus ja sitoutumattomat, 24 ääntä
 • Maria Lahtinen, Turun Henrikinseurakunta, Muutoksen tuuli, 16 ääntä
 • Kimmo Koivisto, Säkylän seurakunta, Keskustan ja sitoutumattomat, 30 ääntä
 • Irmeli Vainio, Merimaskun seurakunta, Kokoomus ja sitoutumattomat, 30 ääntä
 • Essi Pietilä, Salon seurakunta, Keskusta ja sitoutumattomat, 11 ääntä
 • Aleksi Suro, Raision seurakunta, Seurakuntademarit, 17 ääntä
 • Salli Suominen, Kaarinan seurakunta, Muutoksen tuuli, 15 ääntä
 • Annikka Viitaniemi, Salon seurakunta, Kokoomus ja sitoutumattomat, 13 ääntä
 • Anne-Maarit Vehosmaa, Turun Martinseurakunta, Keskustan ja sitoutumattomien valitsijayhdistys, 11 ääntä
 • Aleksi Stenberg, Turun Mikaelinseurakunta, Keskustan ja sitoutumattomien valitsijayhdistys, 18 ääntä
 • Anna Lintunen, Turun tuomiokirkkoseurakunta, Muutoksen tuuli, 8 ääntä
 • Antti Lahdenperä, Taivassalon seurakunta, Kokoomus ja sitoutumattomat, 30 ääntä
 • Simo Korpela, Länsi-Porin seurakunta, Sillanrakentajat, 29 ääntä

Tulokset kokonaisuudessaan linkkien takana:

Kirkolliskokousvaalit 2024 maallikot

Kirkolliskokousvaalit 2024 papit

Hiippakuntavaltuustovaalit 2024 maallikot

Hiippakuntavaltuustovaalit 2024 papit

Vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tulokset 19.2.2024.
Vaalilautakunnan päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kirkkolain 12 luvun 3 § mukaan.

Vaalilautakunnan pöytäkirja 19.2.2024

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi on 1.5.2024–30.4.2028.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokous päättää mm. kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä.

Kirkolliskokous käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se myös vastaa kirkon suhteista valtioon, muihin kirkkoihin ja järjestöihin. Kirkolliskokouksen tehtävistä säädetään kirkkolaissa (KL 5:2).

Tuomiokapitulin ohella hiippakunnan toisena hallintoelimenä toimii hiippakuntavaltuusto. Valtuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Sen toimikausi on neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi lähettää aloitteen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Hiippakuntavaltuuston tehtävistä säädetään kirkkolaissa (KL 4:4).

Hiippakuntavaltuustoon valitaan jokaisessa hiippakunnassa 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä.

Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa (KL 5:1 ja KJ 5:1). Turun arkkihiippakunnasta valitaan neljä pappisedustajaa ja kahdeksan maallikkoedustajaa.

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä.

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta. Pappi voi äänestää vain pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Jos pappi on kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, hänen tilalleen tulee maallikkovarajäsen.

Kukin äänioikeutettu saa äänestää kummassakin vaalissa yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.

Sekä pappisjäsenten ja -edustajien että maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon.

Maallikoiden vaaleissa vaikuttaa äänten painokerroin, joka riippuu seurakunnan jäsenmäärästä ja kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston paikkamäärästä. Nykyisessä järjestelmässä esimerkiksi kirkkovaltuutetun antama ääni Salon seurakunnassa on 1,303 arvoinen, ja Taivassalon seurakunnan kirkkovaltuutetun antama ääni on 0,333 arvoinen. Tämä johtaa siihen, että merkittävästi pienemmällä äänimäärällä voi kuitenkin selvästi korkeammalla lopputuloksissa, mikäli annetut äänet ovat tulleet jäsenmäärältään isommilta seurakunnilta.

 

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien ehdokaslistat Turun arkkihiippakunnassa

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet

Keskustan ja sitoutumattomien ehdokaslista

 1. Heimberger Sirpa, kalevalainen jäsenkorjaaja, Raision seurakunta
 2. Huhtanen Johanna, kirjanpitäjä, Kankaanpään seurakunta
 3. Huttunen Hans, tarkastusapulainen, Piikkiön seurakunta
 4. Järä Kaija, luokanopettaja, KM, Maskun seurakunta
 5. Kallionsivu Leena, toiminnanjohtaja, Noormarkun seurakunta
 6. Kantola Juha, maanmittausinsinööri, Noormarkun seurakunta
 7. Koivisto Kimmo, kirkon nuorisotyöntekijä, eläk.,Säkylä-Köyliön seurakunta
 8. Laaksonen Jukka, lähihoitaja, Loimaan seurakunta
 9. Manninen Helena, yrittäjä, Huittisten seurakunta
 10. Mäkilä Niilo, talouspäällikkö, Eurajoen seurakunta
 11. Palmunen Kerttu, VTM, Maarian seurakunta (Turku)
 12. Pavela Lahja, kanatilan emäntä, lastentarhanopettaja, Laitilan seurakunta
 13. Pessi Santeri, VTM, yrittäjä, Paimion seurakunta
 14. Pietilä Essi, puutarhayrittäjä, puutarha-asiantuntija, Salon seurakunta
 15. Pietilä Satu, diakonissa-sairaanhoitaja (yamk), Uudenkaupungin seurakunta
 16. Pirttilä Tero, maanviljelijä, agrologi, Someron seurakunta
 17. Rekola Päivi, maatalousyrittäjä, projektityöntekijä, Euran seurakunta
 18. Saari Ismo, eläkeläinen, Salon seurakunta
 19. Saine Harri, kasvatustiet.tri, erityisopettaja, Porin Teljän seurakunta
 20. Stenberg Aleksi, DI, laivasuunnittelun projektinvetäjä, Turun Mikaelinseurakunta
 21. Tuominen Eeva-Liisa, omaishoitaja, lähihoitaja, Kokomäen seurakunta
 22. Tuominen Matti, insinööri, Ulvilan seurakunta
 23. Vehosmaa Anne-Maarit, tarkastussihteeri, Turun Martinseurakunta
 24. Lempa Tuuli, FM, kanttori, Liedon seurakunta
 25. Haaki Jenni, FM, Paattisten seurakunta

 Sillanrakentajat ehdokaslista

 1. Heikkilä Martti, eläkeläinen, yrittäjä, Paimion seurakunta
 2. Lehtinen Tom, eläkeläinen, Turun Katariinanseurakunta
 3. Tynkkynen Kari, lähetystyöntekijä, Turun Mikaelinseurakunta
 4. Mäenpää Kari, opettaja, Turun Mikaelinseurakunta
 5. Korpela Simo, FM, matemaattiset aineet, Länsi-Porin seurakunta

Kokoomus ja sitoutumattomat ehdokaslista

 1. Aso Janne, pelastuslaitoksen asemamestari, Raision seurakunta
 2. Fossi Jouko, VTM, toimitusjohtaja, eläkeläinen, Turun Henrikinseurakunta
 3. Heikelä Leena, hum. kand., Turun tuomiokirkkoseurakunta
 4. Hemmilä Markus, VTM, sosiaali- ja terv. huollon toimialajohtaja evp, Paimion seurakunta
 5. Jaakola Jaana, eläkeläinen, Maarian seurakunta (Turku)
 6. Karlsson Petteri, diplomi-insinööri, Turun Mikaelinseurakunta
 7. Koenkytö Mari, kauppias, Loimaan seurakunta
 8. Kälviäinen Anna-Kaisa, huolitsija, Raision seurakunta
 9. Laaksonen Suvi, KTM, markkinoinnin asiantuntija, Piikkiön seurakunta
 10. Lahdenperä Antti, vanhempi rikoskonstaapeli, maaseutuyrittäjä, Taivassalon seurakunta
 11. Leinonen Ari, kiinteistönvälittäjä, Raision seurakunta
 12. Mattila Hannu, projektivastaava, eläk., Nousiaisten seurakunta
 13. Nurmi Veli-Pekka, tekniikan tohtori, dosentti, Turun Mikaelinseurakunta
 14. Perkkola Jussi, erityisluokanopettaja, Laitilan seurakunta
 15. Pertola Iisak, isännöitsijä, tradenomi, Rauman seurakunta
 16. Pinomäki Joni, insinööri, Liedon seurakunta
 17. Pitkänen Sanna, toiminnanjohtaja, maatalousyrittäjä, Pöytyän seurakunta
 18. Pääkönen Ville, yrittäjä, Porin Teljän seurakunta
 19. Ruuhikorpi-Mäki Teija, opettaja, yrittäjä, Keski-Porin seurakunta
 20. Räsänen Timo, myynti- ja markkinointijohtaja / MBA, Uudenkaupungin seurakunta
 21. Salomäenpää Olli, kanttori, MuM, Someron seurakunta
 22. Seikkula Jani A., herastuomari, Pyhärannan seurakunta
 23. Tuusa Pauliina, opiskelija, Maarian seurakunta (Turku)
 24. Vainio Irmeli, työnohjaaja, eläk., Merimaskun seurakunta
 25. Viitaniemi Annikka, lukion lehtori, Salon seurakunta
 26. Yli-Jama Maria, poliittinen suunnittelija, Turun tuomiokirkkoseurakunta

Muutoksen tuuli ehdokaslista

 1. Toivanen Paula, hallintosihteeri, eläk., Porin Teljän seurakunta
 2. Orava Eetu, projektikoordinaattori, Naantalin seurakunta
 3. Mäkinen Minna, maatalousyrittäjä, luokanopettaja, Liedon seurakunta
 4. Kuivala Jarno, aliupseeri, Turun Mikaelinseurakunta
 5. Lintunen Anna, yliopistotutkija, MMT, Turun tuomiokirkkoseurakunta
 6. Erake Pia, diakonissa, erikoissairaanhoitaja, Rauman seurakunta
 7. Oliveros De Nordenflich Samuel, ylioppilas, Turun Katariinanseurakunta
 8. Ollila Päivimaaria, kirjastonhoitaja, Maarian seurakunta (Turku)
 9. Eerola Linnea, opiskelija, Turun Mikaelinseurakunta
 10. Stengård Veeti, ylioppilas, merkonomi, Turun Martinseurakunta
 11. Flinck Marja, KT, terveydenhuollon lehtori, Keski-Porin seurakunta
 12. Valo-Laukkanen Kaarina, lehtori, Turun Henrikinseurakunta
 13. Suominen Salli, insinööri (AMK), Kaarinan seurakunta
 14. Särkijärvi Helena, FM, opettaja, Länsi-Turunmaan suomalainen srk
 15. Lehtovaara Timo, MuM, musiikin lehtori , Turun Maarianseurakunta
 16. Lahtinen Maria, lääkekehitysalan johtaja, FT, Turun Henrikinseurakunta
 17. Laukkanen Liisa, lehtori, FT, Turun Martinseurakunta
 18. Kousa-Kuusisto Mari, toiminnanjohtaja, Maarian seurakunta (Turku)
 19. Kolkkala Riina-Mari, lukion opettaja, Liedon seurakunta
 20. Haavisto Markku, kanttori, ammatillinen opettaja, Euran seurakunta
 21. Panttila Eija, kuvataiteen opettaja, TaM, Salon seurakunta
 22. Lempinen Elsa, opiskelija, Turun Martinseurakunta
 23. Väisänen Jukka, opiskelija, yo-merkonomi, Turun Katariinanseurakunta
 24. Sinisalmi Hanna, KM, luokanopettaja, Porin Teljän seurakunta
 25. Pullinen Laura, yrittäjä, Keski-Porin seurakunta

Seurakuntademarit ehdokaslista

 1. Alenius Sinikka, sosionomi, eläk. Porin Teljän seurakunta
 2. Hellstén Jorma, ylikonduktööri, eläk. Turun Maarianseurakunta
 3. Jalonen Keijo, hautausautonkuljettaja, eläk., Rauman seurakunta
 4. Laurén Heli-Päivikki, sairaanhoitaja, Uudenkaupungin seurakunta
 5. Lukka Heli, diakoniatyöntekijä, sairaanhoitaja, Nakkilan seurakunta
 6. Nurmio Merja, psyk. sairaanhoitaja, Maarian seurakunta (Turku)
 7. Suro Aleksi, opiskelija, Raision seurakunta
 8. Tammi Timo, rakennusinsinööri, eläkeläinen, Salon seurakunta
 9. Viljanen Jarkko, sairaanhoitaja, työsuojeluvaltuutettu, Ulvilan seurakunta

Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenet

(Huom! Seurakunta määräytyy asuinpaikan mukaan) 

Muutoksen tuuli ehdokaslista

 1. Arola Pertti, rovasti, kehitysvammaistyön srk-pastori, Paimio
 2. Hatakka Lotta, vs. kirkkoherra, Rauma
 3. Hautala Jukka, TL, rovasti, Turku
 4. Palmunen Saara, kappalainen, Turku
 5. Flinck Sofia, seurakuntapastori, Turku
 6. Räsänen Daniel, seurakuntapastori, Lieto
 7. Heikkinen Menni, vt. kappalainen, Uusikaupunki
 8. Hietanen Heikki, pastori, väitöskirjatutkija, Turku
 9. Hietanen Heimo, kirkkoherra, lääninrovasti, Pori
 10. Hyttinen Henrika, kappalainen, Pori
 11. Kaukinen Irina, kirkkoherra, Pöytyä
 12. Purhonen Jukka, johtava kappalainen, Rauma
 13. Pätsi Toni, kappalainen, rovasti, Turku
 14. Rainio-Alaranta Maria, pappi, kanttori, Salo
 15. Repo Samu, kirkkoherra, Pori
 16. Rosendahl Miika, kirkkoherra, Salo
 17. Savolainen Aino, kappalainen, Uusikaupunki
 18. Seppänen Juri, seurakuntapastori, Vehmaa
 19. Sippola Anne, kappalainen, Ulvila
 20. Voudinlehto Milla, pastori, Rauma

Sillanrakentajat ehdokaslista

 1. Kallio Antti kirkkoherra, Turku
 2. Kopperoinen Juho, rovasti, kirkkoherra, Länsi-Turunmaa
 3. Kärmeranta Jussi, kirkkoherra, Pori
 4. Lehikoinen Jouni, rovasti, kirkkoherra, Paimio
 5. Markkula Juhana, kirkkoherra, Mynämäki
 6. Auvinen Ville, TT, lähetysjohtaja, Turku
 7. Hemanus Henry, seurakuntapastori, Turku
 8. Hernesaho Matti, seurakuntapastori, Turku
 9. Huoponen Kirsi, teologian tohtori, pastori, Piikkiö
 10. Saantola Marja, pastori, Lieto
 11. Schlesier Kim, FT, seurakuntapastori, Turku
 12. Seivästö Ismo, rovasti, Kaarina
 13. Vaarna Tero, pastori, KTM, Salo
 14. Smolander Jyrki, kappalainen, Huittinen

Kirkolliskokouksen maallikojäsenet

Kokoomus ja sitoutumattomat ehdokaslista

 1. Björkskog Tommy, kirkolliskokousedustaja, Key Account Manager, Naantalin seurakunta
 2. Fossi Jouko, VTM, toimitusjohtaja, eläk., Turun Henrikinseurakunta
 3. Heikelä Leena, hum. kand., Turun tuomiokirkkoseurakunta
 4. Hemmilä Markus, VTM, sosiaali- ja terv. huollon toimialajohtaja, eläk., Paimion seurakunta
 5. Jaakola Jaana, eläkeläinen, Maarian seurakunta (Turku)
 6. Karlsson Petteri, diplomi-insinööri, Turun Mikaelinseurakunta
 7. Jaatinen Eliisa, optikkoyrittäjä, Loimaan seurakunta
 8. Kälviäinen Anna-Kaisa, huolitsija, Raision seurakunta
 9. Laaksonen Suvi, KTM, markkinoinnin asiantuntija, Piikkiön seurakunta
 10. Lahdenperä Antti, vanhempi rikoskonstaapeli, maaseutuyrittäjä, Taivassalon seurakunta
 11. Mattila Hannu, projektivastaava, eläk., Nousiaisten seurakunta
 12. Nurmi Veli-Pekka, tekniikan tohtori, dosentti, Turun Mikaelinseurakunta
 13. Perkkola Jussi, erityisluokanopettaja, Laitilan seurakunta
 14. Mäkinen Marko, opiskelija, valt. yo., Salon seurakunta
 15. Pinomäki Joni, insinööri´,Liedon seurakunta
 16. Pitkänen Sanna, toiminnanjohtaja, maatalousyrittäjä, Pöytyän seurakunta
 17. Pekola Antti, majuri, Keski-Porin seurakunta
 18. Ruuhikorpi-Mäki Teija, opettaja, yrittäjä, Keski-Porin seurakunta
 19. Räsänen Timo, myynti- ja markkinointijohtaja / MBA, Uudenkaupungin seurakunta
 20. Salomäenpää Olli, kanttori, MuM, Someron seurakunta
 21. Seikkula Jani A., herastuomari, Pyhärannan seurakunta
 22. Tuusa Pauliina, opiskelija, Maarian seurakunta (Turku)
 23. Tunturi Tiina, musiikin maisteri, Raision seurakunta
 24. Yli-Jama Maria, poliittinen suunnittelija, Turun tuomiokirkkoseurakunta

Sillanrakentajat ehdokaslista

 1. Heikkilä Martti, eläk., yrittäjä, Paimion seurakunta
 2. Hietanen Marika, diakoni, Salon seurakunta
 3. Jääskeläinen Milka, luokanopettaja, uskonnon aineopettaja, Turun Martinseurakunta
 4. Mäenpää Kari, opettaja, Turun Mikaelinseurakunta
 5. Korpela Simo, FM, matemaattiset aineet, Länsi-Porin seurakunta
 6. Vehviläinen Timo, upseeri, vs. hallintojohtaja, Kankaanpään seurakunta
 7. Lehtinen Tom, eläkeläinen, Turun Katariinanseurakunta
 8. Tynkkynen Kari, lähetystyöntekijä, Turun Mikaelinseurakunta

Keskustan ja sitoutumattomien ehdokaslista

 1. Ahorinta Keijo, eläkeläinen, Rauman seurakunta
 2. Eeva Raija, VTM, diakoni, Maarian seurakunta (Turku)
 3. Huttunen Hans, tarkastusapulainen, Piikkiön seurakunta
 4. Kallionsivu Leena, toiminnanjohtaja, Noormarkun seurakunta
 5. Kantola Juha, maanmittausinsinööri, Noormarkun seurakunta
 6. Koivisto Kimmo, kirkon nuorisotyönohjaaja, eläk., Säkylä-Köyliön seurakunta
 7. Lehtinen Harri, poliisi, eläkeläinen, Eurajoen seurakunta
 8. Manninen Helena, yrittäjä, Huittisten seurakunta
 9. Määttänen Iiris, toimistosihteeri, Salon seurakunta
 10. Palmunen Lauri, valtiotieteen maisteri, Turun tuomiokirkkoseurakunta
 11. Pietilä Satu, diakonissa-sairaanhoitaja (yamk), Uudenkaupungin seurakunta
 12. Pirttilä Tero, maanviljelijä, agrologi, Someron seurakunta
 13. Rekola Päivi, maatalousyrittäjä, projektityöntekijä, Euran seurakunta
 14. Routasalo Suvi, erityisluokanopettaja, Rauman seurakunta
 15. Saine Harri, kasvatustiet. Tri, erityisopettaja, Porin Teljän seurakunta
 16. Stenberg Aleksi, DI, laivasuunnittelun projektinvetäjä, Turun Mikaelinseurakunta
 17. Tuominen Eeva-Liisa, omaishoitaja, lähihoitaja, Kokemäen seurakunta
 18. Vainio Heikki, opetusneuvos, rehtori-sivistysjohtaja evp, Loimaan seurakunta
 19. Haaki Jenni, FM, Paattisten seurakunta

Seurakuntademarit ehdokaslista

 1. Laurén Heli-Päivikki, sairaanhoitaja, Uudenkaupungin seurakunta
 2. Nurmio Merja, psyk.sairaanhoitaja, Maarian seurakunta (Turku)
 3. Rajala Pertti, maakuntajohtaja, eläkeläinen, Keski-Porin seurakunta
 4. Tammi Timo, rakennusinsinööri, eläk., Salon seurakunta

Muutoksen tuuli ehdokaslista

 1. Toivanen Paula, hallintosihteeri, eläkeläinen, Porin Teljän seurakunta
 2. Orava Eetu, projektikoordinaattori, Naantalin seurakunta
 3. Mäkinen Minna, maatalousyrittäjä, luokanopettaja, Liedon seurakunta
 4. Lukkari Maiju, järjestötoiminnan asiantuntija, sosionomi (amk), Naantalin seurakunta
 5. Kuivala Jarno, aliupseeri, Turun Mikaelinseurakunta
 6. Lintunen Anna, yliopistotutkija, MMT, Turun tuomiokirkkoseurakunta
 7. Erake Pia, diakonissa, erikoissairaanhoitaja, Rauman seurakunta
 8. Oliveros De Nordenflich Samuel, ylioppilas, Turun Katariinanseurakunta
 9. Ollila Päivimaaria, kirjastonhoitaja, Maarian seurakunta (Turku)
 10. Eerola Linnea, opiskelija, Turun Mikaelinseurakunta
 11. Stengård Veeti, ylioppilas, merkonomi, Turun Martinseurakunta
 12. Flinck Marja, KT, terveydenhuollon lehtori, Keski-Porin seurakunta
 13. Valo-Laukkanen Kaarina, lehtori, Turun Henrikinseurakunta
 14. Suominen Salli, insinööri (AMK), Kaarinan seurakunta
 15. Särkijärvi Helena, FM, opettaja, Länsi-Turunmaan suomalainen srk
 16. Pölönen Hannu, rehtori, Salon seurkunta
 17. Lehtovaara Timo, MuM, musiikin lehtori, Turun Maarianseurakunta
 18. Lahtinen Maria, lääkekehitysalan johtaja, FT, Turun Henrikinseurakunta
 19. Laukkanen Liisa, lehtori, FT, Turun Martinseurakunta
 20. Kousa-Kuusisto Mari, toiminnanjohtaja, Maarian seurakunta (Turku)
 21. Kolkkala Riina-Mari, lukion opettaja, Liedon seurakunta
 22. Saksi Anni, sairaanhoitaja-diakonissa, Turun tuomiokirkkoseurakunta
 23. Haavisto Markku, kanttori, ammatillinen opettaja, Euran seurakunta
 24. Pullinen Laura, yrittäjä, Keski-Porin seurakunta

Kirkolliskokouksen pappisedustajat

(Huom! Seurakunta määräytyy asuinpaikan mukaan) 

Sillanrakentajat ehdokaslista

 1. Kallio Antti kirkkoherra, Turku
 2. Kopperoinen Juho, rovasti, kirkkoherra, Länsi-Turunmaa
 3. Kärmeranta Jussi, kirkkoherra, Pori
 4. Laitinen Petri, kirkkoherra, teologian tohtori, Laitila
 5. Lehikoinen Jouni, rovasti, kirkkoherra, Paimio
 6. Markkula Juhana, kirkkoherra, Mynämäki
 7. Auvinen Ville, TT, lähetysjohtaja, Turku
 8. Huoponen Kirsi, teologian tohtori, pastori, Piikkiö
 9. Koskela Nina, TM, pastori, Turku
 10. Saantola Marja, pastori, Lieto
 11. Schlesier Kim, FT, seurakuntapastori, Turku
 12. Smolander Jyrki, kappalainen, Huittinen

Muutoksen tuuli ehdokaslista

 1. Arola Pertti, rovasti, kehitysvammaistyön srk-pastori, Paimio
 2. Flinck Sofia, seurakuntapastori, Turku
 3. Hatakka Lotta, vt. kirkkoherra, Rauma
 4. Hautala Jukka. TL, rovasti, Turku
 5. Järvinen Pauliina, hiippakuntapastori, rovasti, Raisio
 6. Alaranta Johannes, TT, kirjailija, Salo
 7. Hietanen Heimo, kirkkoherra, lääninrovasti, Pori
 8. Lehti Sari, kirkkoherra, lääninrovasti, Raisio
 9. Palmunen Saara, kappalainen, Turku
 10. Pätsi Toni, kappalainen, rovasti, Turku
 11. Repo Samu, kirkkoherra, Pori
 12. Savolainen Aino, vs. kirkkoherra, Uusikaupunki

___________________________________________________

Ehdokasasettelu

Molemmissa maallikkojen vaalissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18-vuotias seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Ehdokkaan ei tarvitse toimia muussa luottamustoimessa seurakunnassa.

Papiston vaaleissa ehdokkaaksi voivat asettua kyseiseen hiippakuntaan kuuluvat papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty pappi ei ole vaalikelpoinen.

Ehdokkaita voivat asettaa hiippakuntakohtaiset valitsijayhdistykset, joiden perustamiseen tarvitaan 10 äänioikeutettua maallikkoa tai 3 pappia. Perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 15.11.2023 klo 16.

Ohjeita

Vaaleihin liittyvä ohjeistus löytyy kirkon verkkosivuilta täältä.

Vaalien ehdokasasettelu päättyi 15.11.2023. Vahvistamattoman tiedon mukaan Turun arkkihiippakuntaan jätettiin määräaikaan mennessä 14 ehdokaslistaa. Kirkolliskokousvaaliin ilmoittautui 104 ehdokasta ja hiippakuntavaltuustovaaliin 124 ehdokasta.

Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Turun arkkihiippakunnassa kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon on molempiin kolme pappien listaa ja kuusi maallikkolistaa.

Vaalilautakunta käsittelee ehdokasasettelua 29.11.2023. Ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokasnumerot arvotaan 15.12.2023.

Vaalien aikataulu

Nostoja aikataulusta:

30.9.2023 Tuomiokapituli asettaa vaalilaitakunnan

31.10.2023 Kirkkoherra toimittaa vaalilautakunnalle luettelon seurakunnan äänioikeutetuista luottamushenkilöistä

15.11.2023 klo 16 mennessä valitsijayhdistykset toimittavat perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen tuomiokapitulille

15.12.2023 vaalilautakunta toimittaa lääninrovasteille otteet äänioikeutettujen pappien luettelosta

25.1.2024 mennessä kirkkoherra lähettää vaalilautakunnalle ilmoituksen seurakunnan väkiluvusta 31.12.2023 tilanteen mukaisesti

1.2.2024 mennessä vaalilautakunta laskee ja vahvistaa jokaisen seurakunnan osalta erikseen kirkkovaltuuston /seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen äänimäärän.

13.2.2024 vaalikokoukset

14.2.2024 (illalla) alustavat vaalitulokset

19.2.2024 vaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset. Valitusaika on 30 päivää.

 

Kirkon verkkosivuilta löytyy ohjeistusta kootusti täältä.

 

Edellisten vaalin tulokset:

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaali 11.2.2020