Turun tuomiokirkon alttaritaulu ja saarnatuoli
Etusivu / Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt

Seurakuntien luottamushenkilöt

Päätöksenteossa tarvitaan rohkeutta, vastuullisuutta ja näkyä. Nyt vaikutamme siihen, että seurakunnan tehtävää voidaan toteuttaa myös tulevina aikoina.
– arkkipiispa Tapio Luoma-

Luottamushenkilöiden perehdytys tehtäviinsä tapahtuu seurakunnassa. Perehdytyksen tukena on hiippakunnallinen materiaali, jonka sisältönä ovat muun muassa luottamushenkilön tehtävät, kirkollinen hallinto, kokoustekniikka ja ajankohtaiset kirkolliset aiheet. Seurakuntakohtaiseen perehtymiseen kuuluu mm. organisaatioon ja toimintaan tutustuminen, talous ja painopisteet. Yhteinen hiippakunnallinen keskustelu tapahtuu luottamushenkilöille suunnatuissa webinaareissa sekä rovastikuntailloissa, joissa lähiseurakuntien luottamushenkilöt ovat yhdessä koolla.

Nostoja materiaalista:

Johtaminen seurakunnassa

 • Strategista johtamista toteuttavat luottamuselimet, joissa päätetään toiminnan yleisistä linjoista, puitteista ja tavoitteista
 • Operatiivista johtamista toteuttavat kirkkoherra, talouspäällikkö, päälliköt ja esihenkilöt. Siihen kuuluu esihenkilön työ, strategian toimeenpano, toiminnasta päättäminen ja toiminnan arkiset päätökset
 • Luottamushenkilöt käyttävät valtaa ja tekevät päätöksiä ryhmänä. Yksittäisellä luottamushenkilöllä ei ole päätös- tai työnjohtovaltaa, eivätkä he toimi esihenkilöinä

Johtaminen ja toiminta sujuu, kun kaikki tunnistavat roolinsa ja vastuunsa.
On tärkeää, että yhdessä edistetään seurakunnan parasta, tehdään yhteistyötä ja tuetaan tehtävissä onnistumista.

Luottamushenkilön tehtävät

 • Luottamushenkilön tulee edistää kirkon parasta sekä toimia arvokkaasti ja tehtävän edellyttämällä tavalla:
  • Toimii kirkkolain nojalla ja on noudatettava lakia toiminnassaan.
  • Tehtävänä edistää seurakunnan parasta ja toimia yleisen edun mukaisesti. Ei edistä omaa, yksittäisten henkilöiden tai ryhmien etua.
  • Osallistuu työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja hyvän kohtelun edistämiseen srk:ssa. Ei häiritse viranhaltijoille nimettyä työtä.
  • Toimii tehtävässään asianmukaisesti ja arvokkaasti.
 • Käyttää tehtävässään valtaa, joka perustuu lakeihin ja valtuuston työjärjestykseen tai neuvoston ohjesääntöön.
 • Kokouksesta poissaoloon on oltava asianmukainen syy.
 • Toimesta voidaan pidättää tai erottaa KL 23:5 § perustein.

Luottamushenkilön vastuu

 • Hyvän hallinnon periaatteiden mukaan hallinnossa on kohdeltava eri osapuolia tasapuolisesti, käytettävä toimivaltaa hyväksyttäviin tarkoituksiin ja toimittava puolueettomasti.
 • Edistää tavoitteellisesti yhdenvertaisuutta ja vakiinnuttaa sitä edistäviä hallinto- ja toimintatapoja päätöksenteossa.
 • Työturvallisuuslaki velvoittaa kirkkoneuvoston tai srk-neuvoston käsittelemään johtamista tai työhyvinvointia, jos niissä ongelmia.
 • Rikosoikeudellinen virkavastuu ja vahingonkorvausvastuu virheellisen menettelyn johdosta seurakunnalle tai muulle taholle. Poikkeuksena päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut.
 • Salassa pidettäviä asioita ei saa näyttää, luovuttaa tai paljastaa sivullisille eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi luottamustehtävän aikana tai päätyttyä.

Luottamushenkilö seurakuntalaisena

 • Luottamushenkilö on seurakuntalaisten valitsema ja luotettu henkilö. Hänen tehtävänsä on palvella ja edistää seurakunnassa yhteistä hyvää.
 • Toimillaan ja puheillaan luottamushenkilö edistää myönteistä mielikuvaa seurakunnasta, ja kutsuu ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan. Puheen ja viestinnän positiivisella sävyllä on suuri vaikutus!
 • Luottamushenkilöllä voi olla myös muita tärkeitä rooleja seurakunnassa esimerkiksi messuavustajana tai vapaaehtoisena.
 • Osallistuessaan seurakunnan toimintaan luottamushenkilö oppii tuntemaan seurakuntaa ja sen työn merkitystä.

Luottamushenkilön perehdytysmateriaali

Perehdytysmateriaalin voit kokonaisuudessaan lukea tässä» Arkkihiippakunnan perehdytysdiasarja luottamushenkilöille

Kohtaamisia ja webinaareja keväällä 2023:

Lisätiedot ja linkit arkkihiippakunnan verkkosivun kalenterissa

Katso myös

Lisätietoja:

 • Hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa, mirkka.torppa(at)evl.fi