Turun tuomiokirkon alttaritaulu ja saarnatuoli
Etusivu / Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt

Seurakuntien luottamushenkilöt

Päätöksenteossa tarvitaan rohkeutta, vastuullisuutta ja näkyä. Nyt vaikutamme siihen, että seurakunnan tehtävää voidaan toteuttaa myös tulevina aikoina.
– arkkipiispa Tapio Luoma-

Luottamushenkilöiden perehdytys tehtäviinsä tapahtuu seurakunnassa. Yhteinen hiippakunnallinen keskustelu toteutuu luottamushenkilöille suunnatuissa webinaareissa sekä rovastikuntailloissa, joissa lähiseurakuntien luottamushenkilöt ovat yhdessä koolla.

Luottamushenkilön perehdytysmateriaali

Perehdytysmateriaalista voi valita aiheita oman seurakunnan perehdytystilaisuuksiin. Materiaalin sisältönä ovat mm. luottamushenkilön tehtävät, kirkollinen hallinto, kokoustekniikka ja ajankohtaiset kirkolliset aiheet. Lisäksi perehdytään oman seurakunnan organisaatioon, toimintaan, talouteen ja painopiseisiin.  Materiaalin voi myös tulostaa tiivistelmänä päättäjille.  Materiaalin kokonaisuudessaan voi lukea tässä» Arkkihiippakunnan perehdytysdiasarja luottamushenkilöille 2023

Kohtaamisia ja webinaareja keväällä 2023:

Lisätiedot ja linkit arkkihiippakunnan verkkosivun kalenterissa

Nostoja materiaalista:

Johtaminen seurakunnassa

 • Strategista johtamista toteuttavat luottamuselimet, joissa päätetään toiminnan yleisistä linjoista, puitteista ja tavoitteista
 • Operatiivista johtamista toteuttavat kirkkoherra, talouspäällikkö, päälliköt ja esihenkilöt. Siihen kuuluu henkilöstöjohtaminen, strategian toimeenpano, toiminnasta päättäminen ja toiminnan arkiset päätökset
 • Luottamushenkilöt käyttävät valtaa ja tekevät päätöksiä ryhmänä. Yksittäisellä luottamushenkilöllä ei ole päätös- tai työnjohtovaltaa, eivätkä he toimi esihenkilöinä

Johtaminen ja toiminta sujuu, kun kaikki tunnistavat roolinsa ja vastuunsa.
On tärkeää, että yhdessä edistetään seurakunnan parasta, tehdään yhteistyötä ja tuetaan tehtävissä onnistumista.

Luottamushenkilön tehtävät

 • Luottamushenkilön tulee edistää kirkon parasta sekä toimia arvokkaasti ja tehtävän edellyttämällä tavalla:
  • Toimii kirkkolain nojalla ja on noudatettava lakia toiminnassaan.
  • Edistää seurakunnan parasta ja toimii yleisen edun mukaisesti. Ei edistä omaa, yksittäisten henkilöiden tai ryhmien etua.
  • Osallistuu työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja hyvän kohtelun edistämiseen srk:ssa.
  • Toimii tehtävässään asianmukaisesti ja arvokkaasti.
 • Käyttää tehtävässään valtaa, joka perustuu lakeihin ja valtuuston työjärjestykseen tai neuvoston ohjesääntöön.
 • Kokouksesta poissaoloon on oltava asianmukainen syy.
 • Toimesta voidaan pidättää tai erottaa KL 23:5 § perustein.

Luottamushenkilön vastuu

 • Hallinnossa on kohdeltava eri osapuolia tasapuolisesti, käytettävä toimivaltaa hyväksyttäviin tarkoituksiin ja toimittava puolueettomasti.
 • Edistää tavoitteellisesti yhdenvertaisuutta ja vakiinnuttaa sitä edistäviä hallinto- ja toimintatapoja päätöksenteossa.
 • Työturvallisuuslaki velvoittaa kirkkoneuvoston tai srk-neuvoston käsittelemään johtamista tai työhyvinvointia, jos niissä ongelmia.
 • Rikosoikeudellinen virkavastuu ja vahingonkorvausvastuu virheellisen menettelyn johdosta seurakunnalle tai muulle taholle. Poikkeuksena päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut.
 • Salassa pidettäviä asioita ei saa näyttää, luovuttaa tai paljastaa sivullisille eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi luottamustehtävän aikana tai päätyttyä.

Luottamushenkilö seurakuntalaisena

 • Luottamushenkilö on seurakuntalaisten valitsema ja luotettu henkilö. Hänen tehtävänsä on palvella ja edistää seurakunnassa yhteistä hyvää.
 • Toimillaan ja puheillaan hän edistää myönteistä mielikuvaa seurakunnasta, ja kutsuu ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan. Puheen ja viestinnän positiivisella sävyllä on suuri vaikutus!
 • Osallistuessaan seurakunnan toimintaan luottamushenkilö oppii tuntemaan seurakuntaa ja sen työn merkitystä. Hän voi toimia myös muissa vastuunkannon tehtävissä.

Lisätietoa päättäjille

Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä opas kokoaa yhteen asiallisen käytöksen periaatteita, velvoitteita ja toimintatapoja päätöksentekijöiden näkökulmasta: Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä (evl.fi)

Saavutettavuuden edistäminen seurakunnassa aiheeseen liittyvää tietoa löytyy tästä dokumentista: Saavutettavuus – luottamushenkilot

Kirkon kansainvälinen työ ja sen rahoittamisesta koskevaa tietoa  Luottamushenkilöille päätöksenteon tueksi

Katso myös

Lisätietoja:

 • Hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa, mirkka.torppa(at)evl.fi