Vanha koriste-esine tuomiokapitulin istuntosalissa.
Etusivu / Päätöksenteko / Pappisasessorin vaali 2.2.2023

Pappisasessorin vaali 2.2.2023

Vaalin tulos 2.2.2023

Arkkihiippakunnan papit ja lehtorit ovat valinneet Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi ensimmäiselle kolmivuotiskaudelle Kankaanpään seurakunnan Honkajoen kappeliseurakunnan kappalaisen, rovasti Anna-Kaisa Hautalan. Hän sai 56,9 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti oli 34,1 %. Vaalin tulos on vahvistamaton.

Hautalan kausi alkaa 1.6.2023.

Tiedote vaalin tuloksesta

Annetut äänet

Seuraavat henkilöt saivat ääni vaalissa:

Anna-Kaisa Hautala 116 ääntä
Pasi Jaakkola 36 ääntä
Leena Kairavuo 15 ääntä
Petri Laitinen 13 ääntä
Olavi Saurio 9 ääntä
Outi Tukia-Takala 8 ääntä
Ville Niittynen 7 ääntä

Äänestyprosentit rovastikunnittain:

Ala-Satakunnan rovastikunta 37,3 %
Nousiaisten rovastikunta 40 %
Paimion rovastikunta 41,9 %
Porin rovastikunta 47,1 %
Tuomiorovastikunta 24,2 %

Pappisasessorin vaali 2.2.2023

Pappisasessori Kaisa Huhtalan toinen kausi asessorina päättyy 31.5.2023. Lääninrovastit kutsuivat rovastikuntansa papit ja lehtorit pappisasessorin vaalikokoukseen 2.2.2023 klo 13. Uusi pappisasessori aloittaa 1.6.2023.

Pappisasessorin tehtävät

Tuomiokapituli kollegioon kuuluu kaksi pappisasessoria, jotka papisto valitsee. Tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Asessorin kausi on kolmivuotinen ja kausia voi olla kaksi peräkkäin.

Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksen tekoon. Tuomiokapitulin istunto on noin kolmen viikon välein. Lisäksi asessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin. Hän on mukana myös uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa.

Pappisasessorilta edellytetään kirkon hallinnon hyvää osaamista ja esittelyn kirjoittamisen taitoa. Oma ajankäyttö on hallittava hyvin, koska pappisasessorin työ tehdään oman työn ohella. Hyvä hallinto vaatii asioiden asian mukaista ja ripeää valmistelua.

Pappisasessorin kelpoisuusehdot:

 • ylempi pastoraalitutkinto (KJ 19:2)
 • hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa (KJ 19:2)
 • pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan (KJ 19:2)
 • sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi (KJ 19:3)

Lista vaalikelpoisista

 • esittelyteksti on ehdokkaat itse laatima
 • ehdokkaan on ollut mahdollista ilmoittaa, jos ei voi olla käytettävissä tässä vaalissa

ALARANTA, Johannes Petteri (ei ole käytettävissä)
Salon seurakunnan kappalainen, teologian tohtori, hallintotieteiden maisteri

ELONHEIMO, Kalle Antti
Paimion seurakunnan kappalainen, teologian tohtori

 • Olen toiminut yksipappisen seurakunnan kirkkoherrana 15 vuotta, joiden aikana olen ehtinyt tutustua monenlaiseen säädäntöön ja oppinut etsimään säädöksien sallimia mahdollisuuksia.

HAUTALA, Anna-Kaisa
Kankaanpään seurakunnan Honkajoen kappeliseurakunnan kappalainen

 • Olen toiminut kirkkoherrana 16-vuotta: Laviassa sekä itsenäisessä että yhtymäseurakunnassa ja Säkylä-Köyliössä liitosseurakunnassa. Olen suorittanut kirkon johtamiskoulutukset, konsulttivalmennuksen ja johtamisen erityisammattitutkinnon. Olen logoterapeutti LIF, retriitin- ja ignatiaanisen retriitinohjaaja, hengellinen ohjaaja ja restorat. työyhteisösovittelija.
 • Pidän tärkeänä avointa, hyvää ja yhdenvertaista hallintoa. Kappalaisena (2022 alusta) minulla ei ole nyt kirkkoherran haastavaa ja vaativaa hallintoa ja henkilöstöhallintoa hoidettavanani, siksi olen mielelläni nyt käytettävissä, kun valitaan uutta pappisasessoria.

HOKKANEN, Pete Samuli (ei ole käytettävissä)
Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, hallintotieteiden tohtori

JAAKKOLA, Pasi Kristian
Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen, teologian tohtori, kasvatustieteiden maisteri, filosofian maisteri
Kasvokuva henkilöstä

 • Olen 47-vuotias Mikaelinseurakunnan kappalainen, kotoisin syvästä Satakunnasta Tyrväältä. Olen innostunut seurakuntatyön kehittämisestä, kirkkomme on täynnä mahdollisuuksia. Kannatan vahvoja itsenäisiä seurakuntia. Kirkon yhtenäisyys ja kristittyjen yhteys ovat minulle tärkeitä. Jumalan Sanaa pidän kirkollisen päätöksenteon ohjenuorana.
  Olen yli 15 vuoden ajan osallistunut seurakunnan ja ison yhtymän toimintaan, hallintoon ja päätöksentekoon. Olen toiminut useasti kirkkoherran sijaisena ja kaupunginvaltuuston kautta saanut luottamushenkilön näkökulmaa hallintoon. Keskisuureen ja pieneen seurakuntaan olen tutustunut työskennellessäni Huittisten, Pyhärannan ja Sastamalan seurakunnissa.​

JÄRVENSIVU, Jukka Kalervo (ei ole käytettävissä)
Paattisten seurakunnan kirkkoherra, rovasti

KAIRAVUO, Leena Emma Kyllikki
Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra
Henkilö seisoo sykyisellä hautaumaalla

 • Olen toiminut pappina 20 vuotta ja siitä noin puolet johtamistehtävissä.

KAUKANEN, Jyrki Kalevi (ei ole käytettävissä)
Keski-Porin seurakunnan seurakuntapastori

KYYTINEN, Mika Martti (ei ole käytettävissä)
Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra

LAAKSONEN, Jari Pekka
Maarian seurakunnan kappalainen, teologian tohtori

LAITINEN, Petri Tapio
Laitilan seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori

 • Toimin Laitilan seurakunnan kirkkoherrana. Olen kiinnostunut seurakuntien ja kirkon tulevaisuudesta. Väitöskirjan jälkeisissä tutkimuksissani olen keskittynyt seurakuntien kasvuun ja tavoittavuuteen (Church Growth) sekä seurakuntien muutostarpeisiin johtamisen näkökulmasta.
 • Tunnen ja hallitsen muutosjohtamisen lainalaisuuksia. Laitilassa olen johtanut monta isoa muutosprosessia maaliin saakka. Tutkimusteni pohjalta olen laatinut ”neljän pilarin mallin”, joka on työkalu seurakuntien yhteisöllisyyden ja osallistujamäärien kasvuun.
 • Konsulttina toimimisen kautta seurakuntien ajankohtaisasiat ovat varsin tuttuja. Olen konsultoinut esimerkiksi Helsingin seurakuntia rekrytointeihin liittyen. Tällä hetkellä olen tekemässä tutkimusta seurakunnan työntekijän persoonallisuudesta rekrytoinnin näkökulmasta. Tahdon antaa osaamistani käyttöön, yhteiseksi hyödyksi.

LEPPÄNEN, Risto Samuli (ei ole käytettävissä)
Liedon seurakunnan kirkkoherra, Paimion rovastikunnan lääninrovasti, teologian tohtori

NIITTYNEN, Ville Valtteri
Kaarinan seurakunnan kirkkoherra, valtiotieteiden tohtori, organisaatiokonsultti

Henkilökuva

 • Vihitty papiksi 2005. Työskentelen modernin kansankirkon rakentamiseksi.
 • Tehtävän edellyttämää kokemusta kertynyt seurakuntayhtymän ja rovastikuntahallinnon johtamistehtävistä monipuolisesti: strategiaryhmän pj , yhteisen kirkkoneuvoston pj, keskusvaalitoimikunnan pj, ohje- ja johtosääntöjen uudistamistoimikunnan pj, arvonimi- ja kunniamerkkitoimikunnan pj, johtamisjärjestelmän uudistamistoimikunnan jäsen, valmiustoimikunnan jäsen, sijoitustoimikunnan jäsen, testamenttitoimikunnan jäsen, lääninrovastina kappalaisten virkaanasettamisten toimittaminen, piispantarkastustehtävät, pappisasessorin-, piispan- sekä kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien toimittaminen, kirkkoherranvaalien valmistelija.

NORVASUO, Anne Kristiina (ei ole käytettävissä)
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalapastori

NURMI, Janne Jukka (ei ole käytettävissä)
Martinkosken seurakunnan kappalainen, teologian tohtori

OINAS, Ari Ilmari (ei ole käytettävissä)
Salon seurakunnan kappalainen, työyhteisökehittäjä

SAURIO, Olavi Markus, Rauman seurakunnan kappalainen, teologian lisensiaatti, filosofian maisteri

 • Olen vihitty papiksi 1.6.1986 Helsingissä, ja urani alkuvaiheilla seurakuntapapin kokemusta minulla on myös Kuopiosta ja Tampereelta. 1991–1994 toimin Vähänkyrön seurakunnan kappalaisena. Lapin seurakunnan kirkkoherra olin 1995–2008, ja seurakuntaliitoksen jälkeen Rauman kappalainen 2009 alkaen Lapin kappeliseurakunnassa.
 • Teologian lisensiaatin tutkinto Helsingin Yliopistossa käsitti Lutherin teologiaa koskevan tutkimuksen ekumeniikan alalta. Oman virkani ohella olen toiminut Rauman seurakunnassa hallintojohtajan sijaisena muutaman kuukauden ajan vuonna 2015. Akiliittojen valtuuston jäsenenä olen toiminut 2016–2017.
  Olen virkavapaalla kappalaisen virastani, ja minulla on viranhoitomääräys Joutsan seurakunnan virkaa tekeväksi kirkkoherraksi Lapuan hiippakunnassa 1.12.2022-31.8.2023.

TOLJAMO, Outi Irene (ei ole käytettävissä)
Turun Katariinanseurakunnan kappalainen

TUKIA-TAKALA, Outi Maria
Liedon seurakunnan kappalainen

Henkilökuva

 • Minut on vihitty papiksi vuonna 2009. Tällä hetkellä työskentelen Liedon seurakunnassa Liedon kirkkoalueen kappalaisena. Syksyllä 2021 lähdin reiluksi vuodeksi vt. kirkkoherraksi Vehmaan seurakuntaan. Olen toiminut myös seurakunnan luottamushenkilönä sekä luottamusmiestehtävässä.