Arkkihiippakunnan lippu.
Etusivu / Päätöksenteko / Uusi kirkkolainsäädäntö

Uusi kirkkolainsäädäntö

Uusi kirkkolainsäädäntö tulee voimaan 1.7.2023.

Uuden lain myötä kirkkolainsäädäntö on aiempaa rakenteellisesti johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi. Muutokset ovat pääasiassa lainsäädäntöteknisiä. Seurakuntien kannalta yksi merkittävimmistä muutoksista on ns. alistusmenettelyjen poistuminen. Esimerkiksi hallintosääntöjen uudistamisessa siirtymäaika on kuusi kuukautta lain voimaantulosta.

Kirkkolaista on irrotettu omiksi laeikseen laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta, laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta. Samaan aikaan uuden kirkkolain kanssa tulee voimaan uusi kirkkojärjestys., jonka kirkolliskokous on hyväksynyt.

Kirkkohallituksessa valmistellaan uusia mallisääntöjä ja lain kommentaaria. Kirkkohallitus on lähettänyt seurakunnille useamman Yleiskirjeen, joissa on käsitelty uuteen lainsäädäntöön liittyviä asioita. Lainsäädäntökoulutus tapahtuu hiippakunnissa. Kirkon viestinnän uutisessa lainsäädännön hyväksymisestä on nostettu esiin keskeisiä muutoksia.

Uusi kirkkolaki

Uusi kirkkojärjestys

Koulutusmateriaalia

Uudesta kirkkolaista on pidetty kaksi samansisältöistä koulutusta, joista toinen tallennettiin. Jokaisen seurakunnan johtajan on tutustuttava koulutusmateriaaliin. Koulutus on tallennettu kahdessa osassa. Kirjautuminen vaatii Microsoft-tilin.

Koulutuksen osa 1.

Koulutuksen osa 2.

Koulutuksen pp-esitys: Uusi kirkkolainsäädäntö 2023

Kiinteistönkaupat uuden kirkkolain mukaan tuomiokapituli 2.6.2023

Kirkkolainsäädäntö 5.9 luottamushenkilöille

Muutoksenhaku uuden kirkkolain mukaan 12.9.2023

Hallintosääntökoulutus 1.11.2023 (linkki koulutuksen tallenteeseen tulossa)

 

Tulevat koulutukset

Kiinteistönkaupat uuden kirkkolain mukaan 12.12.2023 klo 10-11 Liity tästä
– vastaava koulutus pidettiin 2.6.2023. Materiaali yllä.

 

Uudistuksen taustaa

Kirkkolain uudistamisen historiaa: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/lainsaadanto/kirkkolainsaadannon-kodifiointi

Sisältö päivittyy.