Sydämiä roikkuu kastepuussa kirkossa.
Etusivu / Tukea työhön / Rovastikunta 2030

Rovastikunta 2030

Seurakuntien toimintaympäristön muutos ja jäsenmäärän väheneminen haastavat seurakuntia. Tulevaisuuden haasteita ei ole tarkoituksenmukaista ratkoa seurakunta kerrallaan, vaan yhteisesti. Kestäviä ratkaisuja on mahdollista löytää, kun keskustelua käydään laajasti niiden ihmisten ja yhteisöjen kesken, joita asia koskee.

Seurakuntien toiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa on yhteinen asiamme. Hyvän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kaikkia. Tuomiokapitulilta on toivottu tukea yhteiselle pohdinnalle. Tähän tarpeeseen vastaa Rovastikunta2030 -prosessi.

Rova2030 -prosessi koostuu ennakoiden toteutetusta yhteisestä rakennepohdinnasta sekä työryhmien toiminnasta.

Tulevaisuuden rakenneratkaisuista on keskusteltu erilaisilla hiippakunnallisilla keskustelufoorumeilla ja kirkkohallituksen hallinto-osaston kanssa. Hyvin alkuun päässeet keskustelut jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Keskustelujen kantavana ajatuksena on ollut hyvän seurakunnallisen toiminnan turvaaminen koko arkkihiippakunnan alueella nyt ja tulevaisuudessa.

Osana Rova2030 -prosessia arkkihiippakuntaan perustettiin vuonna 2021 kolme työryhmää, jotka pohtivat kirkon murrosta kukin omasta näkökulmastaan. Työryhmien aiheina ovat hautaus, kiinteistö ja talous. Nämä työryhmät toimivat ajatusten ja ideoiden vaihtamisen asiantuntijafoorumeina.

Näiden rinnalle perustettiin vuonna 2022 rovastikunnalliset neuvottelutyöryhmät, joiden tehtävä on pohtia rovastikunnan kokoiseen talousyksikköön liittyviä asioita.

Kapitulin istunto pyysi seurakuntia lähettämään edustajansa rovastikunnallisiin neuvottelutyöryhmiin lokakuussa 2022. Jokainen seurakunta nimesi neuvottelutyöryhmiin neljä edustajaa, joista vähintään kaksi edustajista on luottamushenkilöitä. Neuvotteluryhmien kokoontumisissa puheenjohtajana toimii lääninrovasti.

Rovastikunnalliset neuvottelutyöryhmät luovat yhteistä näkemystä siitä, miten seurakuntaelämää voitaisiin toteuttaa ihmistä lähellä olevassa toimintayksikössä suuren hallinto- ja talousyksikön tuella. Työryhmät pyrkivät löytämään koko rovastikunnan aluetta palvelevia ratkaisumalleja, jotka kuitenkin huomioivat seurakuntien ja alueiden väliset eroavaisuudet. Kantavana ajatuksena on katsoa rohkeasti ja yhdessä eteenpäin.

Prosessista lisätietoa antavat:
hiippakuntasihteeri Mika Piittala mika.piittala (at) evl.fi ja hiippakuntadekaani Mika Nokelainen mika.nokelainen (at) evl.fi.

Kirkkohallitus julkaisi 21.2.2023 jäsenennusteen, jossa arkkihiippakunnan jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 yhteensä 48.956 jäsenellä ja vuodesta 2022 vuoteen 2040 yhteensä 102.340 jäsenellä.

 

Tekstiä rovastikunta 2030 prosessista.