Vesipisara vihreällä lehdellä
Etusivu / Tukea työhön / Ympäristötyö

Ympäristötyö

Arkkihiippakunnan ympäristötyö

Hiippakunnan ympäristötyön tavoitteena on edistää seurakuntien ympäristövastuuta kaikessa toiminnassa.

Kirkon ympäristötyö nousee kirkon uskon perustasta. ”Ympäristön turmeleminen ja luonnon tasapainon järkyttäminen on varastamista tulevilta sukupolvilta.” (Katekismus, 7. käsky)

Arkkihiippakunnan ympäristötyöryhmä, johon kuuluu jäseniä eri ammateista ja seurakunnista, auttaa kirkon ympäristötyön tunnetuksi tekemisessä sekä askeleissa ympäristövastuuseen. Ympäristöryhmä neuvoo seurakuntia ja käsittelee seurakunnista tulleet diplomihakemukset.

Lisätietoja: Ympäristöryhmän puheenjohtaja Lasse Mustoselta osoitteesta lasse.mustonen@evl.fi

Kirkon ympäristötyö

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia ja hiippakuntia varten kehitetty kirkon ympäristöjärjestelmä, joka auttaa niitä täyttämään vastuunsa luomakunnasta.

Ympäristötyötä tehdään sekä kirkon hallinnossa että seurakunnissa. Kirkon ympäristödiplomi on tässä työssä hyvä väline. Mukana on tällä hetkellä noin sata seurakuntaa ympäri Suomea, tuomiokapituleja ja kirkkohallitus.

Lisätietoja: Kirkon ympäristötyö  ja ympäristödiplomi

Tutustu myös kirkon energia- ja ilmastostrategiaan.

Tuomiokapitulin ympäristötyö

Tuomiokapituli tukee niitä paikallisia seurakuntia, joilla ei ole vielä ympäristödiplomia.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi vuosille 2022–2027. Ensimmäisen ympäristödiplomin tuomiokapituli sai vuonna 2013. Tuomiokapituli on siirtynyt käyttämään 100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä ja kapitulissa on kiinnitetty huomiota mm. paperin kulutukseen.

Piispantarkastuksissa on erillinen ympäristöosio, jossa tarkastellaan seurakunnan ympäristöasioiden hoitoa ja jossa kannustetaan ympäristövastuulliseen toimintaan. Ympäristövastuun teemat sisällytetään tuomiokapitulin järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.

Kirkon ympäristödiplomin logo.

Katso myös:

Seurakuntien ympäristötyö

Tavoitteena on, että jokainen Arkkihiippakunnan seurakunta osallistuu ympäristövastuun kantamiseen Kirkon ympäristödiplomin avulla.

Seurakuntien tueksi on tuomiokapitulin ympäristöryhmä laatinut Ympäristövastuun askeleet eli toimenpide-ehdotukset tukemaan ympäristödiplomin kriteerien täyttymistä. Askeleet laaditaan kirkon ympäristödiplomin eri osa-alueista.

Seurakuntien ympäristövastuullinen toiminta tukee monella tavalla myös taloudenhoitoa. Energiatehokkaat ratkaisut ja kiinteistöstrategia tuottavat tuntuvia vuosittaisia säästöjä.

Monessa muussa seurakunnassa tehdään pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä ympäristön hyväksi, vaikka ympäristödiplomia ei olisikaan.

Katso myös:

Ympäristövastuun askeleet

Seurakunnan ympäristövastuun askeleet on laadittu arkkihiippakunnassa helpottamaan seurakuntien ympäristövastuullista toimintaa kohti hiilineutraalia kirkkoa.

Seurakunta voi aloittaa 10 askeleesta ja kun saa ne kuntoon, niin se voi siirtyä seuraaviin konkreettisiin toimenpiteisiin. Ympäristövas­tuun askeleet eivät ole vaihtoehto Kirkon ympäristödiplomille, vaan ovat askeleita kohti ympäristödiplomia. Seuraunta samalla toteuttaa ympäristödiplomin edellyt­tämiä toimenpiteitä, jolloin ympäristödiplomin hankkiminenkin helpottuu.

Kirkon ilmastostrategiaan on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi.

Tutustu: Ympäristövastuun askeleet_pdf

Ympäristöteologiaa

Kirkon ympäristötyöllä on syvä perusta Raamatussa, josta löytyy ympäristövastuulliseen toimintaan liittyviä ohjeita ja arvoja.

Kunnioitamme Jumalan luomistyötä pitämällä huolta koko luomakunnasta. Jumala on antanut ihmi­selle erityisen tehtävän toimia vastuullisena tilanhoitajana, jonka tehtävänä on viljellä ja varjella pitäen huolta luo­mistyöstä kokonaisuutena. Kohtuus on luonteva kristinuskoa ja ympäristönsuojelua yhdistävä teema.

Arvoista ja uskosta nousevan motivaation vuoksi kirkko kannustaa jokaista tekemään pieniä ympäristötekoja vapauden ja kiitolli­suuden hengessä. Kristillinen ym­päristönsuojelu ei ole ehdotonta eikä syyllistävää, vaan siihen liittyy olennaisesti vapaus ja toivo.

Läh­temällä liikkeelle oman elämäntavan punnitsemisessa ja pienten askelten otta­misella kohti välittävämpää elämäntapaa haastamme muita mukaan.

Ympäristöteologista pohdintaa löytyy lyhyesti   Kirkon ilmasto-ohjelmasta

Kristillinen ympäristökasvatus

Lehtileike kristillisen ympäristökasvatuksen tunnusmerkeistä

Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka avulla luterilainen kirkko ja yksittäiset seurakunnat kannustavat kaiken ikäisiä jäseniään ympäristövastuulliseen ja kohtuulliseen elämäntapaan.

 

Kristillinen ympäristökasvatus ankkuroituu seurakunnan perustyöhön: ulkoilmahartaudet, luontokerhot, retket ja pyhiinvaellukset tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia seurakunnan perustyön toteuttamiseen sellaisilla tavoilla, joihin on matala kynnys tulla mukaan.

Katso myös: Turun tuomiokapitulin ympäristökasvatussuunnitelma (pdf)

Tästä pääset Pyhiinvaellus Suomi sivustolle >>

Ympäristötyöryhmän jäsenet vuosina 2021-2024

  • Lasse Mustonen, kappalainen, Turun Martinseurakunta
  • Heidi Grannas, suunnitteluhortonomi, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
  • Annastiina Papinaho, projektipäällikkö, Arkkihiippakunnan tuomiokapituli
  • Hannele Siltala, ympäristöasiantuntija, Raision seurakunta
  • Ulla Suontausta, opettaja, Kankaanpää
  • ympäristöryhmässä tuomiokapitulin yhdyshenkilönä hiippakuntasihteeri Timo Helenius