Kirkkoherra saarnaa kirkossa jossa paljon kuulijoita
Etusivu / Tukea työhön / Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalveluselämä

Seurakunnan elämän sydän on jumalanpalvelus. Messu ja kirkolliset toimitukset ovat tehtäväänsä toteuttavan kirkon ytimessä, sillä niissä kohdataan Jumalan Sana eli itse Kristus. Kirkko on Sanan ja sakramenttien yhteisö, communio, jonka elämänmuoto on jumalanpalvelus. Tämän elämänmuodon keskeinen piirre on rukous. Myös musiikki on rukousta.

Tuomiokapituli tukee seurakuntia jumalanpalvelusten ja jumalanpalveluselämän monipuolistamisessa ja syventämisessä sekä musiikkitoiminnan kehittämisessä. Arkkihiippakunnan seurakuntia rohkaistaan kehittämään jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyttä ja kirkkotilojen monimuotoista käyttöä mm. vahvistamalla vapaaehtoisuutta ja osallisuutta.

Jumalanpalveluksen oppaan (2009) ohjaamalla tavalla jumalanpalveluselämää tulee suunnitella ja kehittää yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyys syntyy vuorovaikutuksessa. Seurakuntalainen voi kokea esimerkiksi jumalanpalvelusten kausisuunnitteluryhmään tai yksittäisen messun suunnitteluryhmään kuulumisen merkitykselliseksi. Lisäksi on hyvä huomioida kaikki oppaan kuvaamat mahdollisuudet messun eri tehtävien jaossa ja itse messun toteuttamisessa. Nämä valinnat vahvistavat ajatusta jumalanpalveluksesta seurakunnan yhteisenä juhlana.

Lue lisää kirkon jumalanpalveluselämän sivulta evl.fi/plus-sivustolla.

Lisätietoja: Timo Helenius