Turun arkkihiippakunnan piispan sauva
Etusivu / Päätöksenteko / Piispan vaalit 2020 / Piispan vaalin tarkempi aikataulu

Piispan vaalin tarkempi aikataulu

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin aikataulu

13.5.2020 Tuomiokapituli päättää vaalipäivät ja valitsijoiden lukumäärät ja valinta-ajan (30.6.2020 mennessä).
Ylim. istunto Tuomiokapituli päättää ehdokasasettelun ajaksi 6.7 – 7.9.2020.
2.7.
16.9.2020 Tuomiokapituli käsittelee perustamisasiakirjat ja antaa 2 viikon korjausajan, joka päättyy 1.10.2020.
7.10.2020 Tuomiokapituli tekee KVJ 92 §:ssä tarkoitetut päätökset.
5.11.2020 Piispan vaalin ensimmäinen kierros.
9.11.2020 Tuomiokapituli käsittelee vaalin ensimmäisen kierroksen tulosta ja päättää mahdollisesta
klo 10 toisesta vaalista.
3.12.2020 Piispan vaalin toinen kierros.
4.12.2020 Tuomiokapituli käsittelee toisen kierroksen tulosta, vahvistaa sen ja antaa valitusosoituksen.
klo 14
14.1.2021 Tuomiokapituli antaa valtakirjan, jos vaali on saanut lainvoiman.
1.2.2021 Piispa aloittaa viranhoidon
7.2.2021 Piispan virkaan vihkiminen

Matti Mäkinen 6.5.202