Etusivu / Päätöksenteko / Piispan vaalit 2020

Piispan vaalit 2020

Piispan vaali käydään Turun arkkihiippakunnassa syksyllä 2020.

  • Ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 5.11.2020.
  • Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään torstaina 3.12.2020.
  • Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021
  • uusi piispa vihitään virkaan 7.2.2021.

Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.

Turun arkkihiippakunnan piispan virka

Piispa tukee ja ohjaa papistoa sekä edistää seurakuntien toimintaa. Hän johtaa hiippakunnan toimintaa työtovereinaan tuomiokapitulin henkilökunta ja hallintoa tuomiokapitulin istunnon puheenjohtajana. Piispa on myös piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsen. Hän on hiippakuntansa hengellinen johtaja ja osallistuu hiippakuntansa alueella yhteiskunnalliseen keskusteluun. Piispan tehtävään kuuluu myös yhteistyö alueen viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa. Piispallinen vastuu ja piispan tehtävät jakautuvat arkkipiispan ja piispan kesken. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluu 42 arkkihiippakunnan seurakuntaa Paimion, Nousiaisten, Ala-Satakunnan ja Porin rovastikunnissa. Arkkipiispan vastuualueeseen kuuluu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueen yhdeksän seurakuntaa.

Vaalin aikataulu

Seurakunnat ilmoittavat maallikkovalitsijat tuomiokapituliin 30.6.2020 mennessä

Ehdokasasettelu 6.7. – 7.9.2020

Vaalin ensimmäinen kierros 5.11.2020

Vaalin mahdollinen toinen kierros 3.12.2020

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021

Piispan virkaa vihkiminen 7.2.2021

Piispan vaalin tarkempi aikataulu

Piispan vaalia koskeva muistio

 

Lisätietoja:

Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fi

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen (viestintä), p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi