Kädet yhdessä.
Etusivu / Vihkimyksen jälkeen

Vihkimyksen jälkeen

Ordinaatiovalmennusta seuraava vihkimys tapahtuu Turun tuomiokirkon päämessussa.

Vihkimystä seuraava puolen vuoden aika on virkaan vihityn perehdyttämisjakso. Lue lisää kirkon perehdyttämisoppaasta (pdf).

Seurakunnassa tapahtuvan perehdyttämisen lisäksi vihityt kutsutaan tuomiokapituliin hengellis-ammatilliseen ohjausryhmiin, jotka kokoontuvat puolen vuoden aikana viisi kertaa. Diakonian virkaan vihityillä on oma ryhmänsä ja papeilla oma.

Kirkon työssä – moniammatillinen valmennus

Edellisen vuoden aikana vihityt kutsutaan ordinaatiovalmennuksen toiseen osaan.

Moniammatillinen kirkon työssä -valmennus käynnistyy joulukuussa, ja siihen kutsutaan viimeisen vuoden aikana seurakuntaan töihin tulleita! Tervetuloa osallistujat kaikista ammattiryhmistä! Valmennus on yhteistä perehtymistä, ihmettelyä ja tutustumista kirkon työhön. Aiheina ovat mm. kirkon työn erityispiirteet, seurakunta työyhteisönä, hengellinen identiteetti ja työhyvinvointi. Tärkeää on myös tutustuminen muihin osallistujiin ja kuulumiset erilaisista seurakunnista. Valmennus toteutuu neljän päivän kokonaisuutena eri puolilla hiippakuntaa. Matkakumppaneina toimivat tuomiokapitulin työntekijät, ja valmennus päättyy yhteiseen päivään Turussa piispa Mari Leppäsen kanssa.

Lisätietoja: Timo Helenius