Kuvassa on kaksi puuta, jossa lehtinä on kaikenvärisiä ihimiskäsiä.

Turvallisempi tila

Hengellisesti turvallinen kirkko on sellainen, jossa kunnioitetaan ihmistä ja hänen ominaisuuksiaan, yksilöllisyyttään ja ainutlaatuisuuttaan. Se on paikka, jossa erilaisuutta katsotaan hyväksyvästi, kannustavasti ja kunnioittavasti. Sellaisessa seurakunnassa vallitsee armo ja rakkaus ja ihmisen on hyvä olla. Parhaimmillaan seurakunta on paikka, jossa ihminen kuuluu yhteisöön, josta saa lohtua, turvaa ja merkitystä elämälleen.

Turvallinen tila tarkoittaa kaikkien osallistujien sitoutumista sellaisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin, jotka edistävät yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. Turvallisempi tila -termillä viitataan siihen, että täydellistä turvallisuutta ei voida useinkaan taata.

Turvallisemman tilan pelisäännöt

  • Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja samalla vastuu valita, mitä ja miten sanoo.
  • Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus.
  • Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista.
  • Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.
  • Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta
  • Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Kuvassa punaisella piirretty ihmiskäsi ja teksti: Pohdi millainen on turvaton tila.

Tutustu: