Kuvassa on kaksi puuta, jossa lehtinä on kaikenvärisiä ihimiskäsiä.

Sanastoa

Aidossa vuorovaikutuksessa tarvitaan sanoille yhteisiä merkityksiä. Sen tähden on tärkeää hahmottaa mitä itse sanoilla tarkoittaa ja ymmärtää mitä toinen tarkoittaa. Sanoilla voidaan ottaa mukaan tai jättää ulkopuolelle. Ei ole tärkeää vain se mitä sanotaan vaan miten sanotaan. Jokaisella on vastuu sanoistaan ja sanomisen tavastaan. Sanat ja vaikeneminen voivat olla vallankäyttöä.

Tähän on koottu muutamia keskeisiä termejä sekä linkkejä sanastoihin:

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ominaisuuksistaan riippumatta. Yhdenvertaisuus määritellään mm. perustuslaissa. Lainsäädännössä yhdenvertaisuus kattaa kattaakaikki muut henkilöön liittyvät syyt, paitsi sukupuolten tasa-arvon, jota käsitellään tasa-arvolaissa.

Tasa-arvo

Puhekielessä yhdenvertaisuuden synonyymi. Tasa-arvolaki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämäänsukupuolten tasa-arvoa. Laki sisältää myös sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan sekä velvoitteen syrjinnän ehkäisyyn.

Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan perusteettomasti huonommin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Yleinen syrjintäkieltomääritellään Suomen perustuslaissa (6 §)Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi lain mukaan syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Saavutettavuus

Kirkko on avoin kaikille ihmisille. Seurakunnan tulee toimia kaikessa niin, ettei ketään syrjitä. Seurakunta parantaa saavutettavuutta poistamalla liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteitä. Saavutettavuus toteutuu, kun jokainen voi kiinnostuksensa mukaisesti saada tietoa, kokea yhteyttä ja halutessaan toimia aktiivisesti tai olla muuten osallisena seurakunnassa.

Esteettömyys

Esteettömyydellä tarkoittaa sitä, että jokainen pääsee paikalle ja saa tiedon ymmärrettävässä muodossa.