Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoisuus on aktiivista osallisuutta ja vaikuttamista seurakunnan elämään. Se on myös arkista kristillisyyttä, johon liittyy halu auttaa. Vapaaehtoisia tarvitaan seurakunnassa erilaisissa tehtävissä mielenkiinnon tai osaamisen mukaan: messuavustajina, ryhmien ohjaajina, eri-ikäisten seurakuntalaisten kohtaajina, viestijöinä, luottamushenkilöinä ja monessa muussa tehtävässä.

Seurakuntien työntekijöiden tärkeä tehtävä on mahdollistaa ja koordinoida vapaaehtoisten toimintaa. Työntekijät etsivät osaajia, valmentavat, pitävät yhteyttä ja tekevät työtä yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suunnitelma jäntevöittää vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia. Lähtökohtana voi olla, että vapaaehtoiset voivat työskennellä lähes kaikessa seurakuntatoiminnassa työntekijöiden rinnalla.

Arkkihiippakunnan Realismi ja toivo -hanke kannustaa seurakuntia toimintakulttuurin muutokseen ja vapaaehtoisten osaamisen käyttöönottamiseen.

Lisätietoa: