Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Uskontodialogi

Uskontodialogi

Uskotojen kohtaaminen, uskontodialogi, lisää ymmärrystä eri uskonnoista tulevien ihmisten välillä ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa. Tuomiokapituli on mahdollistanut näitä kohtaamisia erityisesti yhteisymmärrysviikon aikana ja järjestämällä vuosittain uskontojen rauhankävelyn yhteistyössä Turun kaupungin ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Piispa Kaarlo Kalliala on kutsunut paikallisia uskontokuntien edustajia säännöllisesti kotiinsa. Uskontodialogia käydään monella eri tavalla. Olennaisimpia kohtaamisia tapahtuu seurakunnan ja seurakuntalaisten arjessa. Näihin kohtaamisiin kapituli tarjoaa tukeaan ja verkostojaan.

Katso myös:

Lisätiedot: Anssi Nurmi