Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Uskontodialogi

Uskontodialogi

Uskontojen kohtaaminen, uskontodialogi, lisää ymmärrystä eri uskonnoista tulevien ihmisten välillä ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa. Tuomiokapituli on mahdollistanut näitä kohtaamisia erityisesti yhteisymmärrysviikon aikana ja järjestämällä vuosittain uskontojen rauhankävelyjä yhteistyössä Turun kaupungin ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Piispa on myös kutsunut paikallisia uskontokuntien edustajia säännöllisesti kotiinsa kohtaamaan toisiaan.

Uskontodialogia käydään monella eri tavalla. Olennaisimpia kohtaamisia tapahtuu seurakunnan ja seurakuntalaisten arjessa. Näihin kohtaamisiin kapituli tarjoaa tukeaan ja verkostojaan.

Katso myös:

Lisätiedot: Anssi Nurmi