Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Toimiva työyhteisö ja työhyvinvointi

Toimiva työyhteisö ja työhyvinvointi

Toimivassa työyhteisössä työt sujuvat ja työ koetaan merkitykselliseksi. Jokainen työntekijä vaikuttaa työyhteisöön ja työn sujuvuuteen omalla asenteellaan, vuorovaikutuksellaan ja toiminnallaan. Arvostava, toisia tukeva ja ystävällinen työtoveruus saa aikaan työhyvinvointia. Työhyvinvointi näkyy seurakunnassa työn ilona, innostumisena, yhteistyönä ja haluna kehittää työtä.

Esimiehen velvollisuus on kiinnittää huomiota työyhteisön ilmapiiriin, puuttua ristiriitoihin ja käydä keskustelua työn tavoitteista ja työn kehittämisestä. Toimivassa ja hyvinvoivassa työyhteisössä työn yhteinen pyrkimys on selvillä, jokainen tuntee tehtävänsä ja kantaa niistä vastuuta, johtaminen on avointa ja työolosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset.

Seurakunnan varhaisen tuen toiminta, säännölliset kehityskeskustelut ja tehtävänkuvausten päivittäminen, esimiestaitojen kehittäminen sekä ristiriitojen selvittäminen tukevat työhyvinvointia.

Materiaalia varhaisen tuen toimintamallin laatimiseen:

Katso myös: