Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Johtamiskoulutus

Johtamiskoulutus

Kirkon johtamiskoulutus on uudistunut, ja uusia johtamiskoulutuksia on toteutettu vuodesta 2020 alkaen. Vanhamuotoisten Kirjo-johtamiskoulutusten todistus on kuitenkin edelleen pätevä esim. hakuprosesseissa.

Uudenmuotoinen kirkon johtamiskoulutuksen kokonaisuus on kolmiportainen. Lisätietoa johtamiskoulutuksen rakenteesta ja tavoitteista osana kirkon henkilöstökoulutusta: Johtamiskoulutus – evl.fi

Ensimmäinen vaihe

Johtamisen perusteet 5 op koulutus on suunnattu kaikissa ammattiryhmissä toimiville työntekijöille, jotka toimivat johtamistehtävissä tai ovat kiinnostuneet niistä (papeilla edellytys PT10 suorittaminen). Koulutus toteutuu hiippakunnallisena koulutuksena vuosittain. Lisätietoa kirkon henkilöstökoulutuksen kalenterista ja arkkihiippakunnan kalenterista.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto 5 op on suunnattu papeille ja antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran tehtäviin (edellytyksenä Johtamisen perusteet koulutuksen suorittaminen ja uraohjausvaihe tuomiokapitulissa). Koulutus toteutuu yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa vuosittain. Lisätietoa kirkon henkilöstökoulutuksen kalenterista ja arkkihiippakunnan kalenterista.

Toinen vaihe

Johtajana kirkossa 20 op koulutus on moniammatillinen johtamiskoulutus ja suunnattu mm. lähijohtajille, työalajohtajille ja esihenkilöille. Koulutus toteutuu vuosittain kirkon koulutuskeskuksessa. Lisätietoa kirkon henkilöstökoulutuksen kalenterista.

Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle 20 op koulutukseen kutsutaan virkaan valitut kirkkoherrat, talouspäälliköt sekä seurakunnan/seurakuntayhtymän hallinnon tai johtamisen tehtävissä toimivat viranhaltijat. Koulutus toteutuu yhteistyössä Tampereen hiippakunnan kanssa. Lisätietoa kirkon henkilöstökoulutuksen kalenterista ja arkkihiippakunnan kalenterista.

Kolmas vaihe

Syvemmälle johtamiseen on moniammatillinen ja syventävä johtamiskoulutus. Koulutus toteutuu vuosittain kirkon koulutuskeskuksessa. Lisätietoa kirkon henkilöstökoulutuksen kalenterista.

Ilmoittautuminen ja koulutustiedot kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa: Henkilöstökoulutus – evl.fi

Lisätiedot: Mika Nokelainen ja Mirkka Torppa