Etusivu / Tukea työhön / Hengellinen ohjaus

Hengellinen ohjaus

Kirkon työn ydin on hengellinen. Kirkon työntekijän oman hengellisen identiteetin hoitaminen on siksi tärkeää. Hengellinen ohjaus on kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan, tai elämän, tarkastelua. Hengellisessä ohjauksessa on mahdollista käydä vuoropuhelua oman uskon, työn ja henkilökohtaisen elämän välillä. Ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä ohjaussuhteena tai ohjaajan vetämässä ryhmässä.

Tuomiokapituli on keräämässä hengellisen ohjauksen verkostoa. Jos olet saanut hengellisen ohjauksen koulutuksen tai kiinnostunut sellaisesta, ota yhteyttä!

Lisätietoja: Timo Helenius