Lehtiä nupuillaan.
Etusivu / Tukea työhön / Hengellinen ohjaus

Hengellinen ohjaus

Kirkon työn ydin on hengellinen. Kirkon työntekijän oman hengellisen identiteetin hoitaminen on siksi tärkeää. Hengellinen ohjaus on kokonaisvaltaista oman hengellisen matkan, tai elämän, tarkastelua. Hengellisessä ohjauksessa on mahdollista käydä vuoropuhelua oman uskon, työn ja henkilökohtaisen elämän välillä. Ohjaus voi tapahtua ohjaajan ja ohjattavan välisenä ohjaussuhteena tai ohjaajan vetämässä ryhmässä.

Hengellinen ohjaus ei ole työnohjausta vaikka se voi sisältää samankaltaisia elementtejä. Se voi kulkea työnohjauksen rinnalla ja tukea sitä.

Tuomiokapituli on rakentamassa hengellisen ohjauksen verkostoa. Jos olet saanut hengellisen ohjauksen koulutuksen tai kiinnostunut sellaisesta, ota yhteyttä!

Ota myös rohkeasti yhteyttä jos toivot itsellesi hengellistä ohjausta.

Lisätietoja: Timo Helenius