Taidekappelin kattorakenteita
Etusivu / Tukea työhön / Diakonia-, kasvatus- ja musiikkityö / Viron Evankelisluterilainen kirkko (VELK)

Viron Evankelisluterilainen kirkko (VELK)

Tulevaisuuteen katsova kirkko

Viron Evankelisluterilainen kirkko (VELK) on tulevaisuuteen katsova kirkko, jonka tavoite on vaikuttaa positiivisesti Viron yhteiskuntaan. Samalla se on kirkko, joka kantaa harteillaan raskaan lähihistorian taakkaa.

Viro itsenäistyi 25 vuotta sitten ja niiden itsenäisten vuosien aikana on pyritty rakentamaan jälleen kirkkoa, joka oli muuttunut Neuvostoliiton systemaattisen ateistisen propagandan jälkeen. Viron yhteiskunnassa on tällä hetkellä yleistä, että uskoon ja kirkkoon suhtaudutaan ennakkoluuloisesti tai jopa negatiivisesti. Uskonnonopetusta ei ole järjestetty kouluissa neuvostoajasta alkaen ja neljä sukupolvea on jäänyt ilman uskonnollista perussivistystä.

Uudelleenitsenäistymisen jälkeen VELK on saanut monipuolista tukea ystävyysseurakunnilta sekä Suomesta että muualta ja se on ollut kirkon uudelleenrakentamisen aikana korvaamaton apu ja on myös jatkuvasti. Viron väestöstä vain 30% määrittelee itsensä kristityksi, josta vain puolet eli reilu 160 000 ovat luterilaisia. Tällä hetkellä suurin kirkkokunta Virossa on väestörekisterin mukaan ortodoksinen kirkko.

Viron yhteiskunta on varsin maallistunut ja kirkon tärkeimpänä tehtävänä on monien mielestä tiettyjen perinteiden vaaliminen. Kirkko on kuitenkin avoin yhteiskunnalle ja uudet työmuodot tukevat tätä tulevaisuuden visiota. Virossa hiljattain avatut kristilliset perhekeskukset Tallinnassa ja Tartossa sekä muutamien seurakuntien yhteistyö kuntien sosiaaliviranomaisten kanssa on selkeä kannanotto sen puolesta, että kirkolla on jotain annettavaa yhteiskunnalle.

Minkälaista kokemusta VELK voi jakaa Sinulle kun tulet tutustumaan vaihtoon kirkkoomme?

Viron luterilaisessa kirkossa vapaaehtoisten vastuunkantajien rooli on ollut tärkeä. Työntekijöiden vähyys on vaikuttanut siihen, että vapaehtoisten vastuunkantajien rooli kirkossa on ollut ja on jatkuvasti suuri. Seurakunnissa on yleensä vain yksi (huonosti palkattu) pappi ja kaikki muu työ tehdään vapaaehtoisten voimin. Liturginen uudistus mahdollistaa myös maallikkojen monipuolisemman aktivoinnin jumalanpalveluselämässä. Edellisenä vuonna vapaaehtoisia työntekiöitä oli noin 5000. Vaihtoon tulija saa käytännössä kokea, millaiset ovat tällaisen seurakuntaelämän ilot ja haasteet.

VELK on taloudellisesti itsenäinen, mutta rahalliset resurssit ovat heikot. Valtio tukee kirkkoa jonkin verran panostaen kirkkorakennusten kunnossapitoon. Kuinka tällainen kirkko tulee toimeen ja kykenee täyttämään kirkon perustehtävää, kun kirkollisveroa ei ole ja jäsenmaksun maksajien tulot ovat pienet? Virossa seurakunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen. Vuonna 2016 jäsenmaksunsa maksoi vain 28 000 jäsentä ja keskimääräinen jäsenmaksu oli noin 50 euroa. Kirkon tulot ovat tämän takia pienet ja resurssit jakautuvat epätasaisesti maaseudun ja kaupunkien kesken. Maaseudulla seurakunnat ovat todella köyhiä.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen emme voi tarjota vaihtoon tulijalle majoitusta, mutta autamme mielellämme sen löytämisessä. Palkkaa tai palkkiota emme voi myöskään maksaa.

Odotamme innolla Sinua tutustumaan kirkkoomme!

Vaihtoon tulijalle on tarjolla erinomainen mahdollisuus tutustua pienen luterilaisen kirkon työhön ja sen tapaan elää kirkkona monenlaisten haasteiden keskellä. VELK tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja tehdä työtä vapaaehtoisten kanssa hyvin käytännönläheisesti.

  • Vaihtoon tulijalla olisi mahdollisuus tutustua ja olla mukana seurakuntatyössä, joka suuntautuu aktiivisesti sosiaalityön puolelle (työ vammaisten ja kodittomien lasten parissa tai perheasiankeskusten työ Tallinnassa ja Tartossa).
  • Vaihtoon tulija voi tulla tutustumaan myös työkenttään, jossa uusi seurakunta aloittelee työtä lähiössä, jossa oman leimansa tuo venäjänkielisen ja vironkielisen yhteistyön haasteet, (esimerkiksi Lasnamäen alue Tallinnassa).
  • Virossa on myös seurakuntia, jotka tekevät tiiviisti yhteistyötä ympäröivien kuntien kanssa ja haluavat olla ihmisen lähellä heidän arkihaasteissa ja myös seurakuntia, jotka ovat ottaneet vastaan pakolaisia.

Pyrimme löytämään vaihtoon tulijalle sopivan paikan hänen kiinnostuksensa mukaisesti. Työkieli on englanti tai suomi, riippuen vastaanottavasta yhteistyökumppanista. Muutamat virolaiset papit puhuvat riittävästi suomea. Paikkakunnasta riippuen (esimerkiksi Lasnamäellä Tallinnassa) myös venäjän kielen taito olisi hyödyllinen.

Tervetuloa Viroon!