Valkoinen patsas, joka kuvaa Mikael Agrikolaa.
Etusivu / Tietoa hiippakunnasta / Turun piispat / Turun piispat - 1900-luvun jälkipuolisko

Turun piispat - 1900-luvun jälkipuolisko

Ilmari Johannes Salomies vuoteen 1935 SALONEN, 1951-64

Syntyi Mikkelissä 17.7.1893, vht ylikonduktööri Edvard Salonen ja Hedvig Sofia Laamanen.

Kävi Mikkelin klass. lyseon. Yliopp. (savol.) Helsingissä 8.6.1912, fil.kand. 25.5.1914. Kalliolan vapaaopiston joht. 1919 22. Teol. erotutk. 20.12.1919. Vih. papiksi 4.3.1920 ja määr. Helsingin pohj. suom. srkn apulaiseksi, jossa virassa vuoteen 1922. Sammatin vt. kpln 1922. Suomen Lähetysseuran lähetyskoulun kirkkohist., hist. ja suomenk. opettaja 1922 29. Past. tutk. 17.3.1927, teol.kand. 21.12.1927. Helsingin Töölön srkn apul. 1929 38. Teol.lis. 28.5.1930, teol.toht. .20.12.1930. Suomen kirkkohist. dosentti 8.6.1931. Kirkkohist. vt. professori 1.1.1938, vak. 18.11.1938. Viipurin-Mikkelin hiippak. piispa 24.3.1943, ast. virkaan 1.4.1943. Arkkipiispa 5.6.1951, ast. virkaan 1.7.1951, alkaen 31.8.1964 saakka, jolloin jäi eläkkeelle.

Virsikirjakomit. jäsen 1928 38 sekä virsikirjaehd. tarkistuskomit. jäsen 1938. Suomen Kirkkohist. Seuran johtok. jäsen 1934 , siht. 1934 42. Suomen Hist. Seuran tutkijajäsen 1934 , seuran esimies 1941 42. Suomen Merimieslähetysseuran johtok. puheenj. 1937 . Kirk.kok.edust. vuodesta 1943, puheenj. 1958 63. Kirkkoja Karjalaan Kirkon Lahja ry:n Hall. puheenj. 1943 . Kansanvalistusseuran valtuus. jäsen 1943 . Luther Agricola seuran varapuheenj. 1947 51. Suomen Pipliaseuran johtok. puheenj. Porin Diakonissalait. säätiön hallit. puheenj. sekä Mikael Agricolan talon säätiön puheenj. 1951 64.

Lukuisia tutkimus , opinto ja edustusmatkoja Pohjoismaihin, Baltiaan, Saksaan, Unkariin, Italiaan, Lähi Itään ja Amerikkaan alkaen vuodesta 1929. Esitelmöi Königsbergin teol. konferenssissa 1934, Königsbergin yliopistossa 1935 sekä pohjoism. pappeinkok. Visbyssä 1936. Suomen Merimieslähetysseuran edustaja Hullin merimieskirkon ja lähetysaseman vihkiäisissä 1938. Suomen kirkon edust. pohjoism. piispojen neuvottelukok. Kööpenhaminassa 1945 sekä Suomi Synodin 60 vuotisjuhlassa Ishpemingissä Yhdysvalloissa ja Kirkkojen väl. maailmanl. keskuskomit. kok. Torontossa 1950. Suomal. Tiedeakat. apujäsen 1938 , vak. jäsen 1948 . Suomen Kulttuurirahaston ja Savol. osak. kunniajäsen 1954. Amerikan Raamattuseuran kunniajäsen 1960 ja Suomen Kirkkohist. Seuran kunniajäsen 1963. Kunniamerkit SVR suurr., VR 4 mk., Kom. SVR 1, ALONR suurr., Ruots PR suurr.. Kuoli Turussa 26.12.1973.

Puoliso 1920 op. Helfrid Kirsti Elisabet Hildén, s. 8.11.1894, kuoli 1965, vht. rov. Karl August Hildén ja Toini Emelie Palmgren.

Martti Ilmari Simojoki vuoteen 1928 SIMELIUS, 1964-78

Syntyi Uudessakaupungissa 17.9.1908, vht tuomiorov. Jooseppi Joakim Simelius ja käsit. op. Helmi Johanna Helminen.

Yliopp. Kuopion suom. yhteiskoulusta 1926. Teol. erotutk. 1930, vih. papiksi 28.10.1930. Suomen Krist. Yliopp. liiton yleissiht. 1930 32. Helsingin Kallion yhteiskoulun usk. opettaja 1931 32, usk. ja filos. alkeiden opettaja 1934 36. Past.tutk. 16.3.1933. Kuopion khran apul. 1933 34. Helsingin pohj. suom. srkn khran apul. 1.5.1935 alkaen vuoteen 1943. Helsingin yliop. käytänn. teol. vt. assistentti 1935. Hoiti teol. yliopp. ylim. saarna ja opetusharj. 1936 39. Fil.kand. 1938, teol.kand. 1941. Käytönn. teol. vt. assistentti 1941 43, vak. 1943 50. Teol. tiedek. notaari 1945 50. Teol.lis. 1947, teol.toht. 14.10.1948. Mikkelin hiippak. piispa 1.10.1951. Helsingin hiippak. piispa 1.7.1959. Arkkipiispa 1.9.1964-1978

Suomen Krist. Yliopp. liiton varapuheenj. 1932 33 ja uud. 1941 52. Luther opiston johtok. jäsen 1938 50, Suomen kirkon srk. opiston sekä lutheropiston joht. 1950 51. Ev. lut. Pyhäkouluyhd. johtok. jäsen 1941 48. Katekismuskomit. varajäsen ja siht. 1943 48. Kirk. kok. edust. 1943 , puheenj. 1965 . Pappisliiton siht. 1943 45 sekä keskustoimik. jäsen 1946 52. Suomen Lähetysseuran johtok. jäsen 1944 . Luteril. maailmanl. Suomen kansall. toimik. jäsen 1951 , puheenj. 1959-65 sekä liiton kasvatusasiainkomiss. jäsen 1953 65, toimineenpanevan komit. jäsen 1961 , varapuheenj. 1963 70, kehitysaputoimik. puheenj. 1963 70 ja liiton varapresidentti 1963 70. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusl. johtok. jäsen 1945 , puheenj. 1953 64. Suomen kirkon Sisälähetysseuran johtok. jäsen 1946 . Kirkkolakikomit. jäsen 1948 53, kirkkolainuudistamiskomit. jäsen 1953 58, kirkkolain tark. komit. puheenj. 1958 63 sekä kirkon lainsäädännön uudistamista tutk. komit. puheenj. 1963 68. Kirkon tiedotuspalv. neuvotteluk. puheenj. 1951 . Mannerheimin Lastensuojelul. liittoneuv. jäsen 1951 , puheenj. 1959 72. Kirkon Lahja ry johtok. jäsen 1952-71. Suomen kirkon tiedotuskomit. puheenj. 1953 56, nuorisotyön keskuselimen puheenj. 1953 56, perheasiaintoimik. puheenj. 1953 70. Kirkon lähetysasiain neuvotteluk. puheenj. 1956 . Helsingin Diakonissalait. hallit. neuvoston puheenj. 1959 64. Kansalaiskasv. neuvott. kunnan jäsen 1960 . Krist. kasv. maailmanneuv. varapuheenj. 1962 70. Suomen Pipliaseuran johtok. puheenj., Mikael Agricola talon säätiön puheenj. sekä Porin Diakonissalait. säätiön hallit. neuv. puheenj. vuodesta 1964. Wittenbergin evank. saarn. sem. kuratoriumin jäsen 1964 . Kirkon järjestysmuotoa tutk. kornit. puheenj. 1967 .

Opinto ja edustusmatkoja useihin Euroopan maihin, Afrikkaan 1954 ja 1965, Yhdysvaltoihin 1948 ja 1957 sekä Kanadaan 1967. Teol.toht. (h.c.) Wittenbergissä Yhdysvalloissa 1963. Kunniamerkit SVR Suurr., Kom. SL 1, VR 3 ja 4 m k. J. VI. 1 lk.

Kuoli Helsingissä 25.4.1999.

Puoliso 20.5.1936 hammaslääk. Aune Marjatta Castrén, s. 10.4.1907, vht pääjoht. Jalmar Castrén ja EW Montell.

Mikko Einar Juva vuoteen 1935 Juvelius, 1978-1982

Turun ja Suomen arkkipiispa, teologian ja filosofian tohtori, Turku. *22.11.1918 Kaarlela. V:t prof. Einar J. ja Lempi Kaila. Pso I 46 LL Riitta Eleonora Brofeldt U 90, V:t prof. Simo B. Ja Asta Winter, II 91 agrol. Maisu Maija-Liisa Laurén ent. Hägglund * 5.3.1927, v:t kauppaneuvos August L. ja Eeva Estola. L: Kersti 48, Simo 50, Elina 53, Katariina 58.

Yo 36 Turun suom.klass.lys. SMK 43, TK 50, TL 55, TT 55 Hki. Vih.pap. 15.1.1944 Oulu. FK 39 Turku. FL, FT 50 Hki. USA, Gettesburg, Luht.Theol. Seminary 46-47. SKY:n pääsihteeri 44-46, yo-past. 48-50. HY:n käyt.teol. vt. assist. 50-51, kirkkohist. dos. 51-59, S ja Skandinavian kirkkohist. prof. 62-78, varareht. 68-71, reht. 71-73, kansleri 73-78. Turun yliopiston S. hist. vt. prof. 55-57, prof. 57-62, hum.tiedek. varadekaani 60-62. Turun ja S. arkkipiispa 78-82, jolloin jäi eläkkelle.

SKY:n hall. Pj. 51-57, kunniajäs. 68. WSCF:n eksekutiivikom. jäs. 53-56. SLS:n pj. 54-69, 71-80. Kirkon yo-työn toimik. jäs. 56-63. afrikka, tark.matka suom. läh.maihin 61. LML:n yleiskok.joht.63, teol.kom. jäs. 63-82, pres. 70-77. Kirkolliskok.ed. 74-82. HYY:n pj. 50-53. S. Hist. S. tutk.jäs. 54. Turun pohjal. osak. inspehtori 57-62. SYL:n pj. 60-62. Nordiska Afrikainstitut vid Uppsala Universitetet hall.jäs. 62-67. Tasavallan pres. Valitsijam. 62. Valtion nuorisotyölautak. pj. 63-65. Korkeak.lait.suunn.kom.jäs. 63-68. Kansaned. 64-66. Lib. kansanpuolueen pj. 65-68. S. tiedeakatemian jäs. 65, eism. 75, kunniajäs. 93. Turun hist. yhd. tutk.jäs. 66, kunniajäs. 96. Korkeak.neuv.vpj. 67-70. HY:n opintolautak. pj. 67-71, varareht. 68-71. S. korkeak. reht.neuv. siht. 69-70. S. tiedes. jäs. 71, kunniajäs. 87. Kirkko ja Valtio –kom. vpj. 72-77.

Kuoli 1.1.2004 Turussa.

John Edvin Vikström 1982-98

Turun ja Suomen arkkipiispa, teologian tohtori, Turku. *1.10.1931 Kruunupyy. V:t: opettaja Edvin ja rouva Hilma Vikström. Pso I 57 opettaja Birgitta Vikström (o.s. Hellberg), U 94, pso II 2001 päiväkodin johtaja Clary-Ann Still (o.s. Sandvik). L: Ulf 58, Monica 60, Björn 63.

Yo 50 Uuden Kaarlepyyn ruots. yhteiskoulu. TK 50 , TL 62, TT 66 Turku. Vih.pap. 12.6.1956 Porvoo. Kirkkojen maailmanneuvoston stipendiaattina Tübingenin yliopistossa Saksan liittotasavallassa 1956-1957. Espoon ruotsinkiel. srk:n ylim. apul. 56. Porvoon hpk:n diak.past. 57-61. ÅA:n system.teol. assist. 63-64, lehtori 66-70, etiikan ja usk.fil:n apul.prof. Porvoon hpk:n piispa 70-82, Turun ja S. arkkipiispa 1982-1998, jolloin jäi eläkkeelle.

Suomen ev.-lut. kirkon valt.kunnan jäsen seur. neuvotteluissa: teol. oppikesk:t Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortod. kirkon välillä v. 74 lähtien, Suomen ev.-lut. kirkon ja anglik. kirkon väliset teol. kesk:t, LML:n ja katol. kirkon väliset oppikesk:t v. 78-81, luterilaisten ja reformoitujen kirkkojen väliset ns. Leuenbergin neuvottelut. Suomen ev.-lut. kirkon edust. KMN:n yleiskok:t 68 Uppsala, 83 Vancouver ja 91 Canberra. KMN:N kesk.kom:n jäsen 83 –91, Suomen ev.-lut. kirkon edust. LML:n yleiskok. 84 Budabest, puh.joht. EKK:n yleiskok. 92 Praha. SLS:n puh.joht. 80-84, SEN:n jäsen 69-99 ja puh.joht. 84-90. Porin Diak.laitoksen hall.neuv:n puh.joht. 83-98. ÅA:n säätiön valt.kunnan puh.joht. 91-. HY:n neuv.kunnan jäsen 88-93.