Taidekappelin kattorakenteita
Etusivu / Vapaaehtoiset henkilöstösuunnitelmaan

Vapaaehtoiset henkilöstösuunnitelmaan

Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnan perustehtävät tulevat hoidettua myös jatkossa. Henkilöstösuunnittelu perustuu seurakunnan strategiaan, johon liitetään henkilöstön määrän ja rakenteen suunnittelua, osaamisen kehittämisen näkökulmia sekä kustannusennakointia. Seurakunnan nykyaikaiseen henkilöstösuunnitteluun liitetään mukaan palkatun henkilöstön rinnalle myös vapaaehtoiset ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suunnitelma. Näin syntyy kokonaiskuva seurakunnan toiminnasta, toteuttajista ja tulevaisuudesta.

Pohdittavaksi seurakunnassa:

  • Millainen on seurakunnan strategia, toiminnot ja painotukset 5-10 vuoden ajanjaksolle?
  • Millaisia toiminnallisia, taloudellisia, rakenteellisia tai muita muutoksia seurakunnan arvioidaan kohtaavan ja miten ne vaikuttavat henkilöstöön?
  • Millainen henkilöjoukko vaaditaan tulevan toiminnan toteuttamiseen (osaaminen, henkilöstömäärä, tehtävät ja tehtävien luonne: virka, työsuhde tai vapaaehtoinen)
  • Millainen on seurakunnan nykyinen henkilöstörakenne, määrä ja osaaminen?
  • Miten ne muuttuvat ajanjaksona ja mitä erityiskysymyksiä niihin liittyy?
  • Millä tavalla tehtävien hoitoa voidaan järjestellä uusin tavoin esim. yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa tai vapaaehtoisten toteuttamana?
  • Mikä on nykyisen henkilöstön osaaminen, mitä muutoksia tai vaatimuksia niihin liittyy ja millä keinoilla turvataan osaavan henkilöstön pysyvyys?
  • Miten henkilöstön osaamista kehitetään?
  • Miten varaudutaan tuleviin rekrytointeihin ja tarvittavan osaamisen saamiseen?
  • Miten henkilöstösuunnitelma ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelma linkittyvät toisiinsa?