Realismi ja toivo -hanke

Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa -hanke

Arkkihiippakunnan Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa -hanke (2019-2020) tukee seurakuntia toimintakulttuurin muutoksessa vahvistamalla osallisuutta ja vapaaehtoisuutta.

Näiltä sivuilta löytyy tietoa vapaaehtoistyöstä ja sen kehittämisestä hankeseurakunnissa, linkit hankkeen materiaaleihin ja verkostoryhmiin sosiaalisessa mediassa sekä malleja hyvistä käytänteistä seurakunnissa.

Hankeseurakunniksi sitoutuvia seurakuntia rohkaistaan kehittämään jumalanpalveluselämää,  vapaaehtoistoimintaa kaiken läpäisevänä periaatteena sekä kaste ja osallisuus -teemaa. Seurakunta voi valita näistä osa-alueista yhden ja saada menetelmien kokeiluun ja kehittämiseen hankkeen verkoston ja kapitulin tuen.

Lisätietoja: Minna Törrönen, hiippakuntasihteeri, hankekoordinaattori, minna.torronen(at)evl.fi, puh. 040 6881491

 

Hankkeen taustaa

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista linkeistä pääset tutustumaan arkkihiippakunnan vapaaehtoistyön hyviin käytänteisiin ja hankkeen verkostojen someryhmiin. Pääset myös materiaaleihin ja kalenteriin tietoihin ilmoittautuaksesi tapahtumiin ja muutospajoihin.

Tulossa on maailmaa muuttavia keskusteluja ja kaikille avoimia muutospajoja. Verkostotapaamisia ja yhteisövalmennuksia järjestetään hankeseurakunniksi sitoutuvien kesken. Hankkeen tuloksia jaetaan eri foorumeilla hiippakunnan rovastikuntailloista johtavien työntekijöiden tapaamisiin.

Koko seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Realismi ja toivo -hanke tukee vapaaehtoisuuden ja osallisuuden vahvistumista kaikessa seurakunnan toiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan vahvistuminen kaiken läpäiseväksi periaatteeksi seurakunnissa edellyttää yhteistä työtä ja muutosta. Tilanteen muuttaminen edellyttää toimenpiteitä, strategista suunnittelua ja johtamista.

Ihmiset motivoituvat tekemään hyvää eri syistä. Motiivina voi olla tarve kantaa vastuuta tai tarve liittyä johonkin yhteisöön ja sen elämään. Tällöin osallisuutta määrittävät yhteisöön kuulumisen elementit, kuten kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisössä sekä yhteisöön hyväksytyksi tuleminen. Osallisuuteen kuuluu myös tunne oman toiminnan ja ajatusten merkityksestä ja vaikutuksesta sekä mahdollisuus toimia kiinnostuksen mukaan. Osallisuus eri muodoissa on monimuotoista ja siksi vapaaehtoistyön koordinointi ei ole helppoa.

Merkityksellinen messu ja kirkkotilat

Jumalanpalveluselämää tulee kehittää yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Seurakuntalainen voi kokea esimerkiksi messun suunnitteluryhmään kuulumisen merkitykselliseksi, ja haluaa tehdä siihen liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä kantaa niistä vastuun. Tämä voi toteutua, kun seurakunnan vapaaehtoinen kokee olevansa riittävän kykenevä tehtävään ja saa riittävän itsenäisesti säädellä toimintaansa ja sen etenemistä sekä kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön tai kokonaisuuteen, jonka kannalta hänen toimintansa on mielekästä. Jumalanpalvelusryhmissä messu voidaan suunnitella yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Kaste ja osallisuus

Kaste ja osallisuus -teeman yhteydessä helpotamme jäseneksi tuloa ja avaamme kasteen ja kummiuden kautta osallisuuden merkitystä ja tuemme seurakuntalaiseksi kasvua.

Miten seurakunnan jäsen tai potentiaalinen jäsen voi kasvaa tekijäksi, toimijaksi ja vastuunkantajaksi seurakunnassa? Realismi ja toivo -hankkeessa vahvistetaan alueen ihmisten kasvua seurakuntalaisiksi kaikissa ikäryhmissä.