Kasvin nuput. Päällä logo Realismi ja toivo

Realismi ja toivo -hanke

Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa -hanke

Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa -hankkeessa (2019-2020) kahdeksantoista Turun arkkihiippakunnan seurakuntaa etsii kokeilemalla uutta toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisen osallisuus ja vapaaehtoisuus vahvistuvat.

Hankeseurakunniksi sitoutuvia seurakuntia rohkaistaan kehittämään jumalanpalveluselämää ja kirkkotilojen käyttöä, osallistuutta ja vapaaehtoistoimintaa sekä kaste ja osallisuus -teemaa. Hankeseurakunnat ovat valinneet yhden näistä painopisteistä kehittämisen lähtökohdaksi. Seurakunta  saa työn ja sen menetelmien kokeiluun ja kehittämiseen hankkeen verkoston ja tuomiokapitulin tuen. Realismi ja toivo -hanke tekee näkyväksi seurakuntien toivon tekoja ja käytänteitä sekä muutoksen tuloksia.

Näiltä sivuilta löytyy tietoa vapaaehtoistyöstä ja sen kehittämisestä hankeseurakunnissa, linkkejä hankkeen materiaaleihin ja verkostoryhmiin sekä malleja hyvistä käytänteistä seurakunnissa.

Lisätietoja: Minna Törrönen, hiippakuntasihteeri, hankekoordinaattori, minna.torronen(at)evl.fi, puh. 040 6881491

Hankkeen taustaa

Realismi ja toivo - seurakunnant muutoksessa -logo

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista linkeistä pääset tutustumaan arkkihiippakunnan vapaaehtoistyön toivon tekoihin ja hyviin käytänteisiin. Pääset myös infopankin materiaaleihin ja kalenterin tietoihin ilmoittautuaksesi tapahtumiin ja verkostopäiviin.

Hankkeessa mukana olevat seurakunnat tekevät toivon tekoja etsien ja kokeillen. Tulossa on dialogitapahtumia ja hankeseurakuntien yhteisiä verkostopäiviä. Viisi seurakuntaa osallistuu puolentoista vuoden yhteisövalmennukseen, joka tuottaa toivon tekoja seurakuntiin. Toivon tekoja, tuloksia ja kokeiluja jaetaan eri foorumeilla, esimerkiksi hankeseurakunnan verkostopäivissä, hiippakunnan rovastikuntaillossa ja johtavien työntekijöiden tapaamisissa.

Lasitaidetta jossa teksti Toivo.

Koko seurakunnan vapaaehtoistoiminta

Realismi ja toivo -hanke tukee vapaaehtoisuuden ja osallisuuden vahvistumista kaikessa seurakunnan toiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan vahvistuminen kaiken läpäiseväksi periaatteeksi seurakunnissa edellyttää yhteistä työtä ja muutosta. Kokeilut ovat toivon tekoja ja osa muutosta. Toisilta oppiminen tukee oivaltamista ja suuntaa oman seurakunnan kokeiluihin. Toimintakulttuurin muuttaminen edellyttää toimenpiteitä, strategista suunnittelua ja johtamista.

Ihmiset motivoituvat tekemään hyvää eri syistä. Motiivina voi olla tarve kantaa vastuuta tai tarve liittyä johonkin yhteisöön ja sen elämään. Tällöin osallisuutta määrittävät yhteisöön kuulumisen elementit, kuten kuulluksi tuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa yhteisössä sekä yhteisöön hyväksytyksi tuleminen. Osallisuuteen kuuluu myös tunne oman toiminnan ja ajatusten merkityksestä ja vaikutuksesta sekä mahdollisuus toimia kiinnostuksen mukaan. Osallisuus eri muodoissa on monimuotoista ja siksi vapaaehtoistyön koordinointi ei ole helppoa.

Paperi pöydällä ja kaksi tarjoiluastiaa.

Merkityksellinen messu ja kirkkotilat

Jumalanpalveluselämää tulee kehittää yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Seurakuntalainen voi kokea esimerkiksi messun suunnitteluryhmään kuulumisen merkitykselliseksi, ja haluaa tehdä siihen liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä kantaa niistä vastuun. Tämä voi toteutua, kun seurakunnan vapaaehtoinen kokee olevansa riittävän kykenevä tehtävään ja saa riittävän itsenäisesti säädellä toimintaansa ja sen etenemistä sekä kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön tai kokonaisuuteen, jonka kannalta hänen toimintansa on mielekästä. Jumalanpalvelusryhmissä messu voidaan suunnitella yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Pappi ojentaa ehtoollisleipää seurakuntalaiselle.

Kaste ja osallisuus

Kaste ja osallisuus -teeman yhteydessä helpotamme jäseneksi tuloa ja avaamme kasteen ja kummiuden kautta osallisuuden merkitystä ja tuemme seurakuntalaiseksi kasvua.

Miten seurakunnan jäsen tai potentiaalinen jäsen voi kasvaa tekijäksi, toimijaksi ja vastuunkantajaksi seurakunnassa? Realismi ja toivo -hankkeessa vahvistetaan alueen ihmisten kasvua seurakuntalaisiksi kaikissa ikäryhmissä.

Pappi kastaa lapsen.