Kasvin nuput. Päällä logo Realismi ja toivo
Etusivu / Realismi ja toivo -hanke

Realismi ja toivo -hanke

Realismi ja toivo -hankkeen taustaa

Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa -hankkeessa (2019-2020) kahdeksantoista Turun arkkihiippakunnan seurakuntaa etsi kokeilemalla uutta toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisen osallisuus ja vapaaehtoisuus vahvistuvat.

Hankeseurakunniksi sitoutuvia seurakuntia rohkaistiin kehittämään jumalanpalveluselämää ja kirkkotilojen käyttöä, osallistuutta ja vapaaehtoistoimintaa sekä kaste ja osallisuus -teemaa. Hankeseurakunnat olivat valinneet yhden näistä painopisteistä kehittämisen lähtökohdaksi. Seurakunta sai työn ja sen menetelmien kokeiluun ja kehittämiseen hankkeen verkoston ja tuomiokapitulin tuen. Realismi ja toivo -hanke teki näkyväksi seurakuntien toivon tekoja ja käytänteitä sekä muutoksen tuloksia.

Yhdessä tekeminen rikastuttaa koko seurakuntaa. Tämän tekevät mahdolliseksi työntekijät, jotka kutsuvat, kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia toiminnassaan. Se tarkoittaa, että työntekijä muuttuu ohjelman järjestäjästä vapaaehtoisten toiminnan mahdollistajaksi ja koordinoijaksi.

Ennusteiden mukaan kirkon jäsenmäärä hupenee ja samalla työntekijöiden määrä väistämättä vähenee. Talouden laskevat luvut ovat realismia, joka suuntaa seurakuntia muutokseen. Toivo avautuu kirkon ydinsanomassa, mutta löytyy myös toimintatavoista, joissa seurakuntalainen voi helpommin liittyä mukaan, toimia työntekijän rinnalla ja kokea oman tekemisensä ja olemisensa merkitykselliseksi.

Hankekoordinaattorina (2019-2021) toimi hiippakuntasihteeri Minna Törrönen.

Hankkeesta koottiin julkaisu, joka on luettavissa Kirkon julkaisut -sivulla: