Diakonia ja pappisvihittävät alttarin ääressä
Etusivu / Työura kirkossa / Papin töihin arkkihiippakuntaan

Papin töihin arkkihiippakuntaan

Turun arkkihiippakuntaan papin töihin haluavan kannattaa seurata kirkon työpaikkatoria KirkkoRekryä, jossa ilmoitetaan seurakuntapastorin viroista sekä pidemmistä viransijaisuuksista.

KirkkoRekryyn on mahdollista tehdä myös avoin hakemus joko yhteisesti Turun, Tampereen, Helsingin ja Espoon hiippakuntien alueelle tai johonkin näistä hiippakunnista. Avoimen hakemuksen voivat jättää ensimmäistä papin paikkaansa etsivät teologit, viransijaisina toimivat tai vakinaisessa virassa olevat muualta uutta paikkaa etsivät. Hakemus on voimassa vuoden kerrallaan, jonka jälkeen se tulee päivittää. Muutenkin hakemusta ja sen tietoja on hyvä pitää ajantasaisena.

Avoimen hakemuksen lisäksi hakija voi olla yhteydessä hiippakuntapastoriin joko soittamalla tai lähettämällä vapaamuotoisen esittelykirjeen ja CV:n tai portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Yhteydenoton jälkeen hiippakuntaan töihin haluava saa kutsun hiippakuntadekaanin ja hiippakuntapastorin haastatteluun, jossa keskustellaan edellytyksistä papin virkaan sekä kysytään haastateltavan suuntautumista eri alueille ja työaloille.

Sopivan viran tai viransijaisuuden löytyessä tuomiokapituli sekä piispa/arkkipiispa päättävät teologian maisterin pappisvihkimyksestä. Virkojen täytössä painotetaan tärkeimpänä maisterin soveltumista kyseessä olevaan tehtävään.

Lisätietoja: Pauliina Järvinen