Diakonia ja pappisvihittävät alttarin ääressä
Etusivu / Työura kirkossa / Töihin arkkihiippakuntaan

Töihin arkkihiippakuntaan

Turun arkkihiippakuntaan töihin haluavan kannattaa seurata kirkon sähköistä työpaikkatoria tai ottaa yhteyttä hiippakuntapastoriin.

Seurakunnat ilmoittavat tuomiokapitulin hiippakuntapastorille tiedon vapaista viroista sekä viransijaisuuksista, joiden täytöstä tuomiokapituli päättää.

Hakija voi ottaa yhteyttä hiippakuntapastoriin joko soittamalla tai lähettämällä vapaamuotoisen esittelykirjeen ja CV:n tai portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Yhteydenoton jälkeen hiippakuntaan töihin haluava saa kutsun hiippakuntadekaanin ja hiippakuntapastorin haastatteluun, jossa keskustellaan edellytyksistä papin virkaan sekä kysytään haastateltavan suuntautumista eri alueille ja työaloille.

Hakija voi itsekin olla yhteydessä seurakuntiin.

Sopivan viran tai viransijaisuuden löytyessä tuomiokapituli sekä piispa/arkkipiispa päättävät teologian maisterin pappisvihkimyksestä. Virkojen täytössä painotetaan tärkeimpänä maisterin soveltumista kyseessä olevaan tehtävään.

Työpaikkatorille on mahdollista tehdä myös avoin hakemus joko yhteisesti Turun, Tampereen, Helsingin ja Espoon hiippakuntien alueelle tai johonkin näistä hiippakunnista. Avoimen hakemuksen voivat jättää ensimmäistä papin paikkaansa etsivät teologit, viransijaisina toimivat tai vakinaisessa virassa olevat muualta uutta paikkaa etsivät. Hakemus on voimassa vuoden kerrallaan, jonka jälkeen se tulee päivittää. Muutenkin hakemusta ja sen tietoja on hyvä pitää ajantasaisena.

Hakeutuminen papinvirkaan

Turun arkkihiippakuntaan töihin haluavan työllistyminen voi tapahtua useaa eri kautta. Osa viroista on julkisesti tiedossa kirkon työpaikkatorilla.

Lisätietoja: Pauliina Järvinen