Alttarikaide ja ehtollismaljat.
Etusivu / Työura kirkossa / Pappisvihkimyshakemus ja -tutkinto

Pappisvihkimyshakemus ja -tutkinto

Papiksi vihittävän tulee saada kutsu pappisvirkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen järjestö. Kristillisen järjestön palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Hiippakunnassa voi saada pappisvihkimyksen vähintään puolen vuoden päätoimiseen viranhoitoon tai vuoden puolipäiväiseen viranhoitoon.

Papin vokaatiota etsivän henkilön on tärkeä:

Hakija voi ottaa yhteyttä hiippakuntapastoriin joko soittamalla tai lähettämällä vapaamuotoisen esittelykirjeen ja CV:n tai portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Yhteydenoton jälkeen hiippakuntaan töihin haluava saa kutsun hiippakuntadekaanin ja hiippakuntapastorin haastatteluun, jossa keskustellaan edellytyksistä papin virkaan sekä kysytään haastateltavan suuntautumista eri alueille ja työaloille.

Sopivan viran tai viransijaisuuden löytyessä tuomiokapituli sekä piispa/arkkipiispa päättävät teologian maisterin pappisvihkimyksestä.

Pappisvihkimyksestä päättävät piispa ja tuomiokapituli. Papiksi vihittävän kelpoisuudesta on säädökset kirkkojärjestyksen 7 luvussa.

Pappisvihkimyshakemus

Täytettävä pappisvihkimyshakemus löytyy täältä: Pappisvihkimyshakemus Turun arkkihiippakuntaan
Hakemus osoitetaan vihkivälle piispalle ja tuomiokapitulille.

Hakemukset liitteet:

  • todistukset teologisesta tutkinnosta (TK ja TM) Tutkintotodistuksesta on käytävä ilmi, että hakija täyttää piispainkokouksen hyväksymät pappisviran kelpoisuusvaatimukset (mikäli tutkintotodistusta ei vielä ole, se tulee toimittaa hiippakuntapastorille ennen tuomiokapitulin istuntoa, jossa päätetään vihittävistä) HUOM! Huolehdi, että sivu, jossa kelpoisuus papin virkaan näkyy, on mukana.
  • todistukset seurakuntaharjoittelun työpsykologiseen soveltuvuustutkimukseen ja Kirkon työhön opiskelevien seminaariin (Kitos) osallistumisesta
  • todistus kielitaidosta, mikäli kielitaito ei näy tutkintotodistuksessa. Jos ruotsinkielen taitoa vastaavat opinnot on suoritettu aiemman korkeakoulututkinnon yhteydessä, on todistus tästä liitettävä hakemukseen.
  • lääkärintodistus, josta käy ilmi, että hakija on terveydeltään pappisvirkaan kykenevä (ns. T-todistus)
  • portfolio seurakuntaan tutustumisesta (Ohje Teologian maisterin portfolio pappisvihkimystä varten)
  • CV, jos ei sisälly portfolioon
  • vokaatio seurakunnasta (yleensä pöytäkirjanote lähetetään seurakunnasta)
  • rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikostaustaote, mikäli papin virassa on pysyväisluontoisesti ja olennaisesti työtä lasten ja nuorten parissa. Otteen voi tilata oikeusrekisterikeskuksesta. Rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen ja se on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi työnantajan nähtäväksi. Henkilö ei voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta. Rikostaustaotetta tilattaessa tulee mainita viranhoitomääräys, johon on saanut vokaation ja johon otetta tarvitaan. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään tuomiokapitulille. Rikostaustaote esitetään alkuperäisenä.

Ellei soveltuvuustutkintaa ole tehty yliopiston soveltavien opintojen yhteydessä, hiippakuntapastori antaa maksusitoumuksen soveltuvuustutkinnan suorittamisesta. Tutkittavan oma osuus kustannuksista on 15 %.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen turku.tuomiokapituli (at) evl.fi. Jos mahdollista, salattuna sähköpostina.

Pappistutkinto

Pappisvihkimystä edeltää piispan tai arkkipiispan haastattelu riippuen siitä kumman kaitsenta-alueen seurakuntaan vihkimystä hakeva on saamassa kutsun. Hiippakunnan järjestämä koulutuskokonaisuus sisältää ns. pappistutkinnon ja ordinaatiovalmennuksen. Pappistutkintoon kuuluu kaksi näytetilannetta. Näytteet annetaan aidoissa seurakuntaelämän tilanteissa ja niitä vastaanottaa erityisesti pappisasessori. Arkkihiippakunnassa vaadittuja näytteitä ovat a) saarnanäyte sekä b) näyte vuorovaikutustaidoista ja seurakuntakontekstissa toimimisen valmiuksista.

Hakemusten, haastattelujen ja näytteiden perusteella pappisasessori tekee tuomiokapitulille esityksen papiksi vihittävistä.

Vihittävät kutsutaan kuulemaan tuomiokapitulin vihkimyspäätös tuomiokapitulin istuntoon. Tämän jälkeen alkaa ordinaatiovalmennus, jonka ensimmäisen päivän työskentely tapahtuu vihkivän piispa johdolla. Valmennus jatkuuu kaksipäiväisenä lähijaksona, jossa paneudutaan papin identiteettiin ja spiritualiteettiin, tukeen ja koulutukseen sekä papin tehtävistä erityisesti kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalvelukseen. Koulutus toteutetaan yhdessä diakonian virkaan vihittävien kanssa leirikeskuksessa.

Ordinaatiovalmennusta seuraava vihkimys tapahtuu Turun tuomiokirkon päämessussa.

Ordinaatiovalmennuksen toinen lähijakso toteutuu vihkimystä seuraavan vuoden aikana. Se sisältää neljä työskentelypäivää noin kuukauden välein.

Lisätietoja: hiippakuntapastori Pauliina Järvinen