Etusivu / Työura kirkossa / Pappisvihkimys

Pappisvihkimys

Papiksi vihittävän tulee saada kutsu pappisvirkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen järjestö. Kristillisen järjestön palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Hiippakunnassa voi saada pappisvihkimyksen vähintään puolen vuoden päätoimiseen viranhoitoon tai vuoden puolipäiväiseen viranhoitoon. Erillisiä sukupuolen mukaan jaoteltuja vihkimyksiä ei järjestetä.

Papin vokaatiota etsivän henkilön on tärkeä:

Hakija voi ottaa yhteyttä hiippakuntapastoriin joko soittamalla tai lähettämällä vapaamuotoisen esittelykirjeen ja CV:n tai portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Yhteydenoton jälkeen hiippakuntaan töihin haluava saa kutsun piispan/arkkipiispan haastatteluun, jossa keskustellaan edellytyksistä papin virkaan sekä kysytään haastateltavan suuntautumista eri alueille ja työaloille. Piispan haastattelussa ollut teologian maisteri laitetaan myönteisessä tapauksessa nk. odotuslistalle.

Sopivan viran tai viransijaisuuden löytyessä tuomiokapituli sekä piispa/arkkipiispa päättävät teologian maisterin pappisvihkimyksestä. Virkojen täytössä painotetaan tärkeimpänä maisterin soveltumista kyseessä olevaan tehtävään.

Pappisvihkimyksestä päättää piispa ja tuomiokapituli. Papiksi vihittävän kelpoisuudesta on säädökset kirkkojärjestyksessä (5:2 ja 5:5).

Pappisvihkimyshakemus

Vokaation eli seurakunnan kutsun papin virkaan ollessa tiedossa hakijan tulee toimittaa tuomiokapitTeologian maisterin portfolio pappisvihkimystä vartenuliin hakemus pappisvihkimystä varten. Hakemuksen liitteet:

Ellei soveltuvuustutkintaa ole tehty yliopiston soveltavien opintojen yhteydessä, hiippakuntapastori antaa maksusitoumuksen soveltuvuustutkinnan suorittamisesta. Tutkittavan oma osuus kustannuksista on 15 %.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen turku.tuomiokapituli (at) evl.fi.

Pappistutkinto ja ordinaatiovalmennus

Pappisvihkimystä edeltää hiippakunnan järjestämä koulutuskokonaisuus, joka sisältää ns. pappistutkinnon ja ordinaatiovalmennuksen. Pappistutkintoon kuuluu kaksi näytetilannetta sekä koulutus- ja tutkintopäivä. Näiden perusteella pappisasessori tekee tuomiokapitulille esityksen papiksi vihittävistä, mitä seuraa kapitulin vihkimyspäätös (3-4 viikkoa ennen vihkimystä). Näytteet annetaan aidoissa seurakuntaelämän tilanteissa ja niitä vastaanottaa erityisesti pappisasessori. Arkkihiippakunnassa vaadittuja näytteitä ovat a) saarnanäyte sekä b) näyte vuorovaikutustaidoista ja seurakuntakontekstissa toimimisen valmiuksista.

Näytteiden antamisen jälkeen vihkimystä hakeneet osallistuvat koulutus- ja tutkintopäivään, johon sisältyy mm. erilaisia ryhmäkeskustelutilanteita vihkivän piispan ja kapitulin henkilöstön kanssa sekä psykologin haastattelu.

Vihittävät kutsutaan kuulemaan tuomiokapitulin vihkimyspäätös ordinaatiota edeltävällä viikolla olevaan istuntoon. Tästä alkaa ordinaatiovalmennuksen nelipäiväinen lähijakso, jossa paneudutaan papin identiteettiin ja spiritualiteettiin, tukeen ja koulutukseen sekä papin tehtävistä erityisesti kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalvelukseen.

Itse vihkimys tapahtuu Turun tuomiokirkon päämessussa.

Vihkimyksen jälkeen

Vihkimystä seuraavan puolen vuoden aika vihityt kutsutaan hengellis-ammatilliseen ohjausryhmään, joka kokoontuu kapitulissa 5 kertaa. Ryhmää ohjaa hiippakuntasihteeri.

Piispat kutsuvat vasta vihityt papit kahtena vihkimystä seuraavana vuotena tapaamiseen, jossa pohditaan yhdessä papin työtä ja työssä vastaan tulleita asioita.