Alttarikaide ja ehtollismaljat.
Etusivu / Työura kirkossa / Pappisvihkimyshakemus ja -tutkinto

Pappisvihkimyshakemus ja -tutkinto

Papiksi vihittävän tulee saada kutsu pappisvirkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen järjestö. Kristillisen järjestön palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Hiippakunnassa voi saada pappisvihkimyksen vähintään puolen vuoden päätoimiseen viranhoitoon tai vuoden puolipäiväiseen viranhoitoon. Erillisiä sukupuolen mukaan jaoteltuja vihkimyksiä ei järjestetä.

Papin vokaatiota etsivän henkilön on tärkeä:

Hakija voi ottaa yhteyttä hiippakuntapastoriin joko soittamalla tai lähettämällä vapaamuotoisen esittelykirjeen ja CV:n tai portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Yhteydenoton jälkeen hiippakuntaan töihin haluava saa kutsun piispan/arkkipiispan haastatteluun, jossa keskustellaan edellytyksistä papin virkaan sekä kysytään haastateltavan suuntautumista eri alueille ja työaloille. Piispan haastattelussa ollut teologian maisteri laitetaan myönteisessä tapauksessa nk. odotuslistalle.

Sopivan viran tai viransijaisuuden löytyessä tuomiokapituli sekä piispa/arkkipiispa päättävät teologian maisterin pappisvihkimyksestä. Virkojen täytössä painotetaan tärkeimpänä maisterin soveltumista kyseessä olevaan tehtävään.

Pappisvihkimyksestä päättää piispa ja tuomiokapituli. Papiksi vihittävän kelpoisuudesta on säädökset kirkkojärjestyksessä (5:2 ja 5:5).

Pappisvihkimyshakemus

Hakemus on vapaamuotoinen ja se osoitetaan vihkivälle piispalle ja tuomiokapitulille.

Hakemukset liitteet:

  • todistukset teologisesta tutkinnosta (TK ja TM)
  • todistus soveltuvuustutkimukseen osallistumisesta
  • lääkärintodistus (ns. T-todistus)
  • portfolio seurakuntaan tutustumisesta (Teologian maisterin portfolio pappisvihkimystä varten)
  • CV, jos ei sisälly portfolioon
  • vokaatio (yleensä pöytäkirjanote lähetetään seurakunnasta

Ellei soveltuvuustutkintaa ole tehty yliopiston soveltavien opintojen yhteydessä, hiippakuntapastori antaa maksusitoumuksen soveltuvuustutkinnan suorittamisesta. Tutkittavan oma osuus kustannuksista on 15 %.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen turku.tuomiokapituli (at) evl.fi.

Pappistutkinto

Pappisvihkimystä edeltää hiippakunnan järjestämä koulutuskokonaisuus, joka sisältää ns. pappistutkinnon ja ordinaatiovalmennuksen. Pappistutkintoon kuuluu kaksi näytetilannetta sekä koulutus- ja tutkintopäivä. Näiden perusteella pappisasessori tekee tuomiokapitulille esityksen papiksi vihittävistä, mitä seuraa kapitulin vihkimyspäätös (3-4 viikkoa ennen vihkimystä). Näytteet annetaan aidoissa seurakuntaelämän tilanteissa ja niitä vastaanottaa erityisesti pappisasessori. Arkkihiippakunnassa vaadittuja näytteitä ovat a) saarnanäyte sekä b) näyte vuorovaikutustaidoista ja seurakuntakontekstissa toimimisen valmiuksista.

Näytteiden antamisen jälkeen vihkimystä hakeneet osallistuvat koulutus- ja tutkintopäivään, johon sisältyy mm. erilaisia ryhmäkeskustelutilanteita vihkivän piispan ja kapitulin henkilöstön kanssa sekä psykologin haastattelu.

Vihittävät kutsutaan kuulemaan tuomiokapitulin vihkimyspäätös ordinaatiota edeltävällä viikolla olevaan istuntoon. Tästä alkaa ordinaatiovalmennuksen nelipäiväinen lähijakso, jossa paneudutaan papin identiteettiin ja spiritualiteettiin, tukeen ja koulutukseen sekä papin tehtävistä erityisesti kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalvelukseen.

Ordinaatiovalmennusta seuraava vihkimys tapahtuu Turun tuomiokirkon päämessussa.

Lisätietoja: hiippakuntapastori Pauliina Järvinen