Kädet laskettu papiksi vihittävän henkilön päälle.
Etusivu / Työura kirkossa / Ordinaatiovalmennus

Ordinaatiovalmennus

Ordinaatiovalmennus varustaa hengelliseen virkaan vihkimykseen. Ennen varsinaisen ordinaatiovalmennuksen käynnistymistä tuomiokapituli arvioi vihkimystä hakeneen soveltuvuutta hengelliseen virkaan. Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun tämän soveltuvuusarvioinnin jälkeen.

Ordinaatiovalmennus on laajuudeltaan kolme opintopistettä (n. 10 työpäivää). Valmennus muodostuu itsenäisesti laadittavista ennakkotehtävistä sekä niitä käsittelevästä ja niiden pohjalta valmennusta jatkavasta neljän päivän lähijaksosta. Tehtävien huolellinen tekeminen ja lähijaksolle osallistuminen on vihkimyksen edellytys.

Ordinaatiovalmennus on kaksiosainen. Ensimmäinen osa toteutuu ennen vihkimystä ja toinen osa ”Kirkon työssä – moniammatillinen valmennus” käynnistyy noin puoli vuotta tai vuosi vihkimyksen jälkeen.

Ordinaatiovalmennus ennen vihkimystä

Ordinaatiovalmennuksen ensimmäinen osa koostuu piispanpäivästä ja kaksipäiväisestä leirijaksosta.

Ordinaatiovalmennuksen ennakkotehtävillä haastetaan vihittävää miettimään, mihin ordinaatiovalmennuksessa ja sitä seuraavalla perehdytysjaksolla seurakunnassa olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota, jotta hän saisi ammattitaitonsa karttumiselle ja hengellisen työn tekijän identiteetin muotoutumiselle parhaat mahdolliset eväät. Ennakkotehtäviin kuuluvan ohjaustehtävän (HOPS) laatimista tukee reflektiotehtävä ja vihittävää koskevat erityistehtävät.

Kirkon työssä – moniammatillinen valmennus

Kaikille viimeisen vuoden aikana uusina työntekijöina seurakunnassa aloittaneille suunnattu valmennus, joka toteutetaan neljänä erillisenä lähipäivänä eripuolilla hiippakuntaa. Vihittäville tämä on vihkimykseen kuuluvat ordinaatiovalmennuksen toinen jakso.

Valmennuksen teemoina ovat kirkon työ, seurakunta työyhteisönä, kirkon työntekijän hengellinen identiteetti ja työhyvinvointi.

Toteutuksesta vastaavat hiippakuntadekaani ja hiippakuntasihteerit. Piispa osallistuu viimeiseen päivään.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja  kyseisten tapaamisten kalenteritapahtuman kautta.

Lisätietoja: Pauliina Järvinen