Vanha koriste-esine tuomiokapitulin istuntosalissa.
Etusivu / Yhteystiedot / Sähköinen asiointi tuomiokapitulissa

Sähköinen asiointi tuomiokapitulissa

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa on mahdollisuus asioida sähköisesti.

Asiakirjoja voi toimittaa tuomiokapituliin ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen turku.tuomiokapituli@evl.fi. Ne voi myös postittaa osoitteella PL 60, 20501 Turku tai tuoda viraston aukioloaikoina (arkisin klo 9.00–11.30, 12.30–15.00).

Asiakirjojen lähettäminen tuomiokapituliin on lähettäjän vastuulla. Sähköisen asioinnin osoitteeseen lähetetyistä viesteistä vastataan automaattisesti lähettäjälle. Muulla tavoin saapuneista asiakirjoista ilmoitetaan erikseen pyydettäessä. Asiakirjojen kirjaamiseen liittyviä asioita voi tiedustella tuomiokapitulista viraston aukioloaikoina p. 040 035 1395.

Allekirjoitus

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä viranomaisella ole syytä epäillä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä (Laki sähköisestä asioinnista 3 luku 9 §).

Hallintoasian voi aina laittaa vireille ilman allekirjoitusta. Viranhausta on annettu erillinen ohje (www.arkkihiippakunta.fi/rekrytointi).

Tuomiokapituli edellyttää asiakirjan allekirjoittamista, mikäli asian käsittely vaikuttaa henkilön oikeuksia vähentävästi. Tällaisia ovat esim. eroilmoitukset. Allekirjoitusta ei vaadita tavanomaisiin anomuksiin tai pyyntöihin. Mikäli asian laatu tai asiakirjan eheys vaatii allekirjoitusta, on asiakirja myöhemmin täydennettävä allekirjoituksella. Tällöin tuomiokapituli pyytää erikseen asiakirjan täydentämistä.

Sähköisten viestien tietoturva

Kaikki kirkon evl-osoitteiden sisällä tapahtuva liikenne tapahtuu salatusti ja turvallisesti. Sähköpostitse on mahdollista välittää myös salassa pidettävää sisältöä vastaavin edellytyksin kuin perinteisessä maapostissa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että viestit lähetetään nimenomaan evl-osoitteiden kautta.

Asiakirjan muoto

Asiakirjat voi lähettää tuomiokapituliin sähköpostin liitetiedostoina, ensisijaisesti pdf-muotoisina. Mikäli liitettä ei saada avattua, lähettäjään otetaan yhteyttä.

Päätösten tiedoksianto

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätökset ja muut tiedoksiannot voidaan antaa asianomaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä hänen suostumuksellaan. Jos henkilö on asioinut sähköpostilla tuomiokapituliin, katsotaan se suostumukseksi. Tarvittaessa suostumusta voidaan tiedustella erikseen. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivä viestin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa § 19).

Tuomiokapitulilla ei ole käytössä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa § 18

26.1.2018/MM