Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Työyhteisökonsultaatiot ja -sovittelut

Työyhteisökonsultaatiot ja -sovittelut

Työyhteisökonsultaatioilla tarkoitetaan prosessimaista työskentelyä työn kehittämisessä, muutoksissa tai tietyn tilanteen ratkaisemisessa. Ne liittyvät usein uusiin rakenteisiin, strategisiin painotuksiin, organisaation toimivuuteen tai työyhteisötilanteisiin. Konsultaatio voi olla myös luottamuselimen konsultaatio, kun kyseessä on esimerkiksi epäselvyyttä viranhaltijoiden ja luottamuselinten vastuissa tai rooleissa. Konsultit ovat kirkon konsulttivalmennuksen tai muun organisaatiokonsultoinnin koulutuksen suorittaneita tuomiokapitulin työntekijöitä tai seurakuntien tai yhtymien työntekijöitä.

Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö auttaa riidan osapuolia löytämään tyydyttävän ratkaisun. Menetelmässä painottuvat kuulluksi tuleminen, arvostus ja osallisuus. Sovittelu auttaa työyhteisöä jatkossa ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti. Konsultaatioiden lisäksi tarjoamme seurakuntatyöyhteisöjen ristiriitojen selvittämiseen työyhteisösovittelijoita, jotka ovat saaneet työyhteisösovittelijan koulutuksen (SSF).

Lisätiedot: Mika Nokelainen