Etusivu / Tukea työhön / Työyhteisökonsultaatiot ja -sovittelut

Työyhteisökonsultaatiot ja -sovittelut

Työyhteisökonsultaatioilla tarkoitetaan prosessimaista työskentelyä työn kehittämisessä, uuden edistämisessä tai tietyn tilanteen ratkaisemisessa. Ne voivat liittyä seurakuntatyön muutoksiin, uusiin rakenteisiin, työrooleihin, toiminnan uudistamiseen tai työyhteisötilanteiden selvittämiseen. Konsultaatio voi olla myös luottamuselimen konsultaatio, kun kyseessä on esimerkiksi epäselvyyttä tai erimielisyyttä viranhaltijoiden ja luottamuselinten vastuissa tai rooleissa.

Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö auttaa riidan osapuolia löytämään tyydyttävän ratkaisun. Menetelmässä painottuvat kuulluksi tuleminen, arvostus ja osallisuus. Sovittelu auttaa työyhteisöä jatkossa ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti. Konsultaatioiden lisäksi tarjoamme seurakuntatyöyhteisöjen ristiriitojen selvittämiseen työyhteisösovittelijoita, jotka ovat työyhteisösovittelijan koulutuksen (SSF) suorittaneita tuomiokapitulin työntekijöitä tai seurakuntien ja yhtymien työntekijöitä.

Lisätiedot: Timo Tavast