Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Talouden sopeutus ja uudet resurssit

Talouden sopeutus ja uudet resurssit

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloudenhoitoa ohjaa kirkkojärjestyksen luku 15. Lähtökohtana on, että toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Ne sitovat johtavia viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, toimintayksiköitä ja työntekijöitä.

Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tehtävänä on roolistaan käsin edistää vastuullista taloudenhoitoa ja seurata:

  • Valmistuvatko tilinpäätökset ajallaan?
  • Tehdäänkö säännöllistä ja ymmärrettävää talousraportointia?
  • Mikä on omavaraisuuden ja suhteellisen velkaantuneisuuden osuus? (Omavaraisuuden hälytysaste on 50%, suhteellinen velkaantuneisuus kirkossa yleisesti 20%)
  • Mikä on kassavarojen tilanne?
  • Kuinka kauan seurakunta selviää perustehtäviensä hoitamisesta?
  • Mitä ovat toimintakulut per jäsen (toimintakulut yleisesti kirkossa noin 260 € per jäsen)?
  • Mikä on rahavarojen riittävyys (riittävyys seurakunnissa keskimäärin 241 pv)?
  • Mikä on tulevien vuosien verotulokertymän ennuste?

Uudistuessaan seurakunnat tekevät jatkuvasti talouteen ja toimintaan vaikuttavia ratkaisuja. Niissä hyödynnetään hankerahoitusta, toteutetaan seurakuntien välistä yhteistä toimintaa, perustetaan yhteisiä työtehtäviä sekä toimitaan kumppanuudessa kuntien tai järjestöjen kanssa. Taloudelliseen sopeutukseen kuuluu lisäksi henkilöstömenojen kriittinen tarkastelu, seurakuntalaisvastuun lisääminen ja kiinteistöstrategian mukaiset luopumiset.

Katso myös: Seurakuntatalous Evl Plus -sivuilla