Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntaliitokset ja seurakuntien yhteistyö

Seurakuntaliitokset ja seurakuntien yhteistyö

Uudistuessaan seurakunnat luovat uusia yhteistyömalleja ja työtapoja. Se vahvistaa elinvoimaisuutta, auttaa perustehtävien toteuttamista ja tukee taloudellisista velvoitteista selviämistä.

Arkinen yhteistyö seurakuntien kesken on yhteistyötä sijaisuuksissa, leireillä, retkillä, tapahtumissa ja hankkeissa. Sopimuksiin perustuva yhteistyö voi kirkkolain (KL 12:1 ja KJ 11:1) perusteella toteutua talous- ja henkilöstöhallinnossa, kiinteistötoimen tehtävissä, kirkonkirjojen pidossa, yhteisten työntekijöiden palkkaamisessa tai toiminnallisessa yhteistyössä.  Seurakuntaliitoksiin päädytään vapaaehtoisesti toiminnallisin tai taloudellisin perustein tai kuntaliitoksen velvoittamana.

Muutoshankkeet ovat seurakuntien prosesseja, joihin annamme konsulttien kautta ohjausta, asiantuntemusta ja tukea. Seurakuntaliitos- tai muutoskonsultaatioissa pyrkimyksenä voi olla esim. seurakuntaliitoksen selvittäminen, tiiviimmän yhteistyön pyrkimykset tai muutostilanteessa eteenpäin siirtyminen. Konsultaatioon voivat osallistua johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt ja työntekijät yhdestä tai useammasta seurakunnasta.

Lisätiedot: Mika Nokelainen