Lehtiä nupuillaan.
Etusivu / Tukea työhön / Retriitit

Retriitit

Sana retriitti tulee englannin kielen sanasta retreat. Sana tarkoittaa erilleen vetäytymistä tai vetäytymistä ”takaisin” (re-treat). Käytännön merkityksessä retriitti tarkoittaa erikseen varattua mahdollisuutta johonkin tiettyyn asiaan tai näkökulmaan keskittymiseen. Retriittejä on muodon puolesta erilaisia, ryhmissä järjestettävistä hiljaisuuden retriiteistä aina erilaisiin tarkkarajaisiin workshoppeihin tai tapahtumiin. Kirkon, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen retriittitoiminnassa kantava ajatus on vetäytyminen ”takaisin” siihen, että Jumala on kaikessa olevassa ja kaiken olevan takana. Siksi retriitin henkeen usein kuuluu hiljentyminen ja levossa oleminen.

 

Arkiretriitti

Arkiretriitti on arkielämän keskellä tapahtuva hiljentymisen ja hengellisen ohjauksen jakso. Arkiretriittejä on erilaisia. Se voi toteutua esimerkiksi facebook-ryhmässä tai erikseen sovitulla tavalla hengellisen ohjaajan kanssa. Arkiretriitit sisältävät päivittäisen mietiskelyn Raamatun, hengellisen kirjallisuuden tai vaikkapa ikonien äärellä. Arkiretriittiin voi myös kuulua esimerkiksi viikottainen hengellisen ohjaajan tapaaminen.

 

Hiljaisuuden retriitti

Hiljaisuuden retriitit ovat kenties tunnetuin retriitin muoto. Hiljaisuuden retriitissä vetäydytään tietyksi ajaksi yhteiseen hiljentymiseen ja hiljaisuuteen. Hiljaisuuden tavoitteena on auttaa tutkimaan omaa jaksamista, olemista ja elämää, mutta erityisesti omaa hengellisyyttä ja suhdetta Jumalaan.

Niiden luonteesta johtuen, hiljaisuuden retriitit järjestetään rauhallisessa ja myös luonnonkauniissa paikassa. Usein hiljaisuuden retriitit toteutetaan seurakuntien kurssi- ja leirikeskuksissa, jotka antavat tilojen puolesta mahdollisuuden hengellisen elämän tutkimiseen ja siihen keskittymiseen. Jokaisen omaa hengellisen elämän matkan vaihetta ja aterioidenkin ajan yhteisesti pidettävää hiljaisuutta kunnioitetaan myös siten, että kullakin retriittiin osallistuvalla on majoittumiseen oma huoneensa.

Hiljaisuuden retriittejä järjestävät esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Porin seurakuntayhtymä ja Hiljaisuuden ystävät ry.

 

Ignatiaaninen retriitti

Ignatiaanisen tradition mukainen hiljaisuuden retriitti rakentuu jesuiittasääntökunnan perustajan Ignatius Loyolan (1491-1556) kokemuksista syntyneiden hengellisten harjoitusten varaan. Näiden harjoitusten toteuttaminen vaatii oppaaksi hengellistä ohjaajaa. Nämä retriitit sisältävät siksi henkilökohtaisen hengellisen ohjauksen. Ignatiaanisessa retriitissä osallistuja keskustelee päivittäin retriitinohjaajan kanssa.

Ignatiaanisia retriittejä on eripituisia. Lyhyet, muutaman päivän retriitit on tarkoitettu hengellisiin harjoituksiin tutustumiseen ja neljään päivittäiseen tunnin rukoushetken viettämiseen. Kahdeksan päivän retriitit syventävät tätä kokemusta. Kolmenkymmenen päivän retriittejä ei järjestetä Suomessa. Niissä käydään läpi kaikki Loyolan laatimat hengelliset harjoitukset. Retriittien olennaisena osana on myös messun vietto ja ehtoollisen nauttiminen.

Ignatiaanisia retriittejä järjestävät esimerkiksi Hiljaisuuden ystävät ry ja Hiljainen tila.

 

Luonto- ja vaellusretriitit

Erilaiset luonto- ja vaellusretriitit ammentavat ensimmäisen uskonkappaleen, luomisen, lähteestä. Retriittien tavoitteena on johdattaa osallistujaa havaitsemaan luomakunnan rikkaus ja siinä ilmi tuleva Jumalan rakkaus luotuaan kohtaan. Luontoretriitin ohjelma voi sisältää yhteisiä ja ohjattuja retkiä tai vaelluksia sekä opastusta alueen kasvillisuuteen, eläimistöön ja maastoon. Luontoretriitin ohjelma antaa erityisesti tilaa omalle ulkoilulle ja luonnossa kulkemiselle. Luontoretriitit voivat olla joko hiljaisuuden retriittejä tai retriittejä, joissa hiljaisuudelle annetaan tilaa, mutta hiljaisuudessa olemiseen ei tarvitse sitoutua.

Fransiskaanisesta hengellisyydestä innoittuneita luontoretriittejä järjestää esimerkiksi San Damianon osuuskunta.

 

Vastuunkantajaretriitti

Vastuunkantajaretriitit eivät ole hiljaisuuden retriittejä vaan pikemminkin tietyn teeman ympärille rakentuneita usean päivän pituisia yhteisiä kristillisen ja hengellisen identiteetin vahvistamisen tapahtumia. Nämä retriitit voivat olla joko seurakunnallisia vastuutehtäviä kantaville vapaaehtoisille kohdennettuja koulutuspäiviä tai yhteiskristillisiä ja ekumeenisia tapahtumia, joissa korostuu uskon ilo, ylistys, missionaarisuus ja karismaattisuus. Näiden missionaaris-karismaattisten retriittien yhteistyökumppaneina voivat olla esimerkiksi paikallinen helluntai- tai vapaaseurakunta tai anglikaaninen New Wine -liike. Retriittiin osallistuvia kannustetaan Jumalan kuuntelemiseen ja kohtaamiseen sekä erityisesti armolahjojen käyttöön ja yhteiseen rukoukseen, samoin kuin niiden tavoittamiseen, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. Lisätietoa vastuunkantajaretriitistä arkkihiippakunnassa antaa Anssi Nurmi.

 

Lisätietoja retriiteistä: Timo Helenius