Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Piispantarkastus

Piispantarkastus

Piispantarkastuksella on pitkä historia ja juhlallinen nimi, mutta kysymys on yksinkertaisesta asiasta. Piispantarkastuksessa seurakunnalta kysytään, että mitä teille kuuluu?

Piispantarkastuksen tarkoituksena on tukea seurakuntaa ja se toteutetaan seurakunnan tarpeista käsin. Tarkastuksen tavoitteena on, että yhdessä piispan seurueen kanssa voimme arvioida sitä, mitä seurakunnalle ja työyhteisölle kuuluu. Olennaista on myös yhdessä tarkastella toimintaympäristön muutoksia ja pohtia sitä, millaiset ovat seurakunnan / seurakuntayhtymän tulevaisuuden näkymät. Tämän vuoksi osana piispantarkastusta on myös alueen erilaisten toimijoiden kuuleminen.

Piispantarkastus mahdollistaa seurakunnalle oman työn arvioinnin. Se on parhaimmillaan oppimisprosessi, johon kuuluu erilaisia työskentelyjä yhdessä seurakuntalaisten, verkostojen, luottamushenkilöiden ja työyhteisön kanssa.

Piispantarkastukseen kuuluu myös seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus, joka toteutetaan ennen piispantarkastusviikkoa lakiemisasessorin johdolla.

Piispantarkastus huipentuu piispan messuun, joka on seurakunnan yhteinen juhla.

Piispantarkastuksen toteuttamisesta on säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 18: 4-8 §).

Piispa ja arkkipiispa toimittavat piispantarkastuksia kumpikin omalla vastuualueellaan seuraavasti:

Arkkipiispa Tapio Luoman toimittamat piispantarkastukset vuonna 2023

Piispa Mari Leppänen ei tee piispantarkastuksia vuonna 2022 ja 2023. Kaikissa piispan vastuualueen seurakunnissa on piispan visitaatio.

Uudistunut piispantarkastus

Arkkihiippakunnan piispantarkastus on uudistunut 2019 keväällä.

Alla kuvaukset ja ohjeet sekä yksittäisen seurakunnan että seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan piispantarkastuksesta.

Piispantarkastus yksittäisessä seurakunnassa

Piispantarkastus seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa

Viestintäsuunnitelma piispantarkastuksesta seurakunnalle