Isoja kiviä maassa
Etusivu / Tukea työhön / Kuntoutus

Kuntoutus

Hae kuntoukseen Ruissalossa 13.4.2022 mennessä!

Oletko kiinnostunut vahvistamaan työkykyäsi ennaltaehkäisevästi? Onko sinulla vaiva tai sairaus, jonka vuoksi kuntoutus tukisi sinua? Onko pandemia-aika kuormittanut sinua tai vaikuttanut työkykyysi?

Arkkihiippakunnan seurakuntien työntekijöille suunnattu KIILA-kuntoutus 2022-23 toteutuu Ruissalon kylpylässä Turussa! Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä. Kuntoutusjaksot (ohjelma, ohjaus, ruokailut, majoitus) ovat osallistujalle ja työnantajalle maksuttomia. Osallistuja saa kuntoutusrahaa kuntoutusjaksojen päiviltä Kelan ehtojen mukaisesti ja Kela myös korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja.

Kuntoutus toteutuu Ruissalon kylpylässä Turussa kolmen kuntoutusjakson kokonaisuutena, joiden alustavat ajankohdat ovat 8.8-11.8.2022 + 12.8.2022, 23.1-27.1.2023 ja 30.5-2.6.2023. Lisäksi prosessiin kuuluu muita yksilöllisiä tapaamisia. Kohderyhmänä ovat kaikki seurakuntien työntekijät, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai työskentelevät määräaikaisissa tai toistuvissa työsuhteissa.

Kuntoutusryhmään otetaan kahdeksan osallistujaa. Ryhmä täyttyy Kelan tekemien päätösten järjestyksessä, jonka vuoksi kiinnostuneiden kannattaa olla nopeita hakemisessa! Kela valitsee kuntoutukseen henkilöitä, joilla on asianmukaisesti todettu kuntoutustarve. Lääkärinlausuntoon kirjatulla on tässä keskeinen merkitys, ja lausunnossa on syytä olla huomioituna kaikki mahdolliset kuntoutustarpeeseen liittyvät asiat. Tärkeää on myös omassa hakemuksessa laaja sairauksien tai oireiden maininta.

Hakuperusteina kuntoutukseen hakeutumiselle voivat olla erilaiset työperäiset syyt kuten nyt tai lähivuosina työkykyä heikentävä sairaus tai vaiva, tuen tarve työssä jaksamiselle tai motivaatio tehdä muutoksia fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi, joka tukee työelämässä pysymistä. Kuntoutustarpeeseen vaikuttavat muutokset terveydentilassa, ammatissa ja työssä suoriutumisessa ilmenevät vaikeudet, terveysongelmiin liittyvät työssä pahenevat oireet, runsas terveyspalveluiden käyttö ja työstä poissaolot, työtehtäviä tai -järjestelyjä koskevat muutokset ja muut kokonaistilanteeseen vaikuttavat tekijät. Konkreettisesti näitä perusteita voivat olla esim. erilaiset fyysiset vaivat, sairaudet tai oireet, työn psyykkiset vaikutukset, muutokset työssä, työsuorituksen heikentyminen fyysisten tai psyykkisten syiden vuoksi, kuormittuneisuuden kokemus, oireiden paheneminen työssä, sairauspoissaolot, terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö, ja myös pandemia-ajan aikaansaama kuormitus työtehtävässä tai työyhteisössä.

Turun arkkihiippakunnan seurakuntien työntekijöille suunnatun KIILA-kurssin 2022-23 numero on: 86239

Hakemisen lomakkeet (muista mainita lomakkeissa kurssin numero 86239)

1. Hakemus ammatilliseen kuntoutukseen: Kelan lomake KU101 (täytä ohjeen mukaan kohdat 1-2, 3-6 ja 10)

2. KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvityslomake KU200 (hakija täyttää yhdessä esihenkilönsä kanssa).

3. Lääkärin laatima B-lääkärilausunto, jossa ensimmäisenä on mainittava se syy, joka eniten vaikuttaa työn tekemiseen ja myös kaikki muut työkykyä haittaavat tekijät. Tällä keskeinen merkitys.

Hakulomakkeet KU 101 ja KU 200 löytyvät Kelan verkkosivulta: Lomakkeet – kela.fi > kuntoutus

Hakemuksen palautus allekirjoitettuna lomakkeineen mahdollisimman pian tai viimeistään 13.4.2022 mennessä postitse tai sähköisellä OmaKela-palvelulla:

·       Postitse: Hakemus ammatilliseen Kiila-kuntoutukseen, Kela, PL 10, 00056 KELA

·       Ohjeet hakuun OmaKela-palvelussa: Näin haet ammatilliseen kuntoutukseen – kela.fi

Lisätietoja:

·       KIILA-kuntoutuksen periaatteet: https://www.kela.fi/kiila-kuntoutus

·       Lisätiedot tuomiokapitulissa, hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa