Vanhan kivikirkon ikkuna ja seinää
Etusivu / Tukea työhön / Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintö

Kirkollisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta syntynyttä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aineellista, henkistä ja hengellistä perintöä. Aineelliseen kulttuuriperintöön kuuluvat kulttuuriympäristö ja maisema, kirkollinen rakennusperintö, muinaisjäännökset sekä kirkollinen esineistö ja taide. Osa näistä on lainsäädännöllä suojeltu tai muilla tavoilla määritelty arvokkaaksi. Aineettomalla kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan kirkon elävää perintöä: henkistä ja hengellistäperinnettä, esimerkiksi kirkkomusiikkia, kirkollista tapakulttuuria ja jumalanpalveluskäytäntöjä.

Perustuslain mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Jokainen on osallinen kulttuuriperinnöstä ja kaikilla on siihen oikeus. Se auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja kohtaamaan muita. Kulttuuriperintö auttaa meitä myös ymmärtämään nykyisyyttä ja rakentamaan tulevaisuutta.

Kirkollisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen ylläpito ja vaaliminen edistävät kestävän kehityksen tavoitteita sekä säilyttävät ja siirtävät kansallisesti arvokasta kulttuuriomaisuutta tuleville sukupolville.

Arkkihiippakunnan kulttuuriperintötyö

Arkkihiippakunnan kulttuuriperintötyöhön liittyy sekä vanhan vaaliminen että uuden kehittäminen.  Hautausmaiden ja rakennuskulttuurin perintöä vaalitaan ja suojellaan kuin myös tuetaan kirkollisen esineistön hoitoa ja säilyttämistä hiippakunnan alueella. Samalla tuemme seurakuntia kehittämään kirkkotilojen monimuotoista käyttöä.

Hiippakunnassa toimii työryhmä, joka koostuu kuudesta tuomiokapitulin ulkopuolisesta asiantuntijasta.

Katso myös: Kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024

Kulttuuriperintöryhmän jäsenet vuosina 2021-2024

  • Sirén Petri, kirkkoherra, Rymättylän seurakunta, Puheenjohtaja
  • Lempa Nina, FM, Turku
  • Ovaska Elina, intendentti, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
  • Pihkala Antti, Tt, arkkitehti, Turku
  • Salow Sari, ylipuutarhuri, Porin seurakuntayhtymä
  • Tammisto Saana, kulttuuriperintöasiantuntija, Kirkkohallitus
  • Tukia-Takala Outi, seurakuntapastori, Liedon seurakunta
  • kulttuuriperintöryhmän yhdyshenkilönä lakimiesasessori Matleena Engblom

Lisätietoja: Matleena Engblom