Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Kirkkoherrojen, talouspäälliköiden ja lähiesimiesten tuki

Kirkkoherrojen, talouspäälliköiden ja lähiesimiesten tuki

Uusien johtajien perehdytyspäivä

Perehdytyspäivään kutsutaan uusia kirkkoherroja, talouspäälliköitä ja yhtymien tai suurten seurakuntien johtavia työntekijöitä. Päivä rakentuu osallistujien tarpeiden kautta ja päivässä tarkastellaan omaa johtamistehtävää, seurakunnallisen johtamisen aiheita ja johtajana kehittymistä. Perehdytykseen kuuluu lisäksi mentorointia tai verkostoitumista.

Lisätiedot: Mirkka Torppa

Johtamisen forum

Hiippakunnallisessa johtamisen forumissa käsitellään kirkon työelämän, esimiestyön ja johtamisen ajankohtaisaiheita sekä jaetaan kokemuksia. Johtamisen forum on suunnattu seurakunnissa toimiville lähiesimiehille, tiiminvetäjille, työalajohtajille, aluekappalaisille ja johtaville viranhaltijoille.

Lisätiedot: Mirkka Torppa

Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöpuheenjohtajien päivä

Kirkkoherroille, talouspäälliköille, yhtymäjohdolle ja luottamushenkilöpuheenjohtajille suunnattu tapaaminen järjestetään vuosittain keväällä. Aiheet liittyvät kirkolliseen hallintoon, johtamiseen ja ajankohtaisaiheisiin.

Lisätiedot: Mari Leppänen

Talouspäälliköiden ja kiinteistöistä vastaavien ajankohtaispäivä

Talouspäälliköiden ja kiinteistöistä vastaavien ajankohtaispäivän sisältönä ovat seurakuntien talouden, hallinnon ja kiinteistöjen aiheet, työhyvinvointi ja keskinäinen vuorovaikutus. Päivä jakautuu kaikille yhteiseen ohjelmaan ja ammattiryhmien omaan keskusteluun.

Lisätiedot: Mirkka Torppa

Kirkkoherrojen kokous

Hiippakunnan kirkkoherrojen vuosittaisessa kokouksessa näkökulmina ovat hengellinen johtaminen, ammatillinen vuorovaikutus, ajankohtaiset kirkolliset trendit ja työhyvinvointi. Kokouksen ensimmäiseen päivään kutsutaan mukaan myös seurakuntien ja yhtymien viestijät.

  • Kirkkoherrojen kokouksien ajankohdat

Lisätiedot: Mari Leppänen

Johtajille ja esimiehille suunnattu hiljaisuuden retriitti

Johtajille ja esimiehille suunnattu hiljaisuuden retriitti on tarkoitettu hiippakunnan alueella toimiville lähiesimiehille, työalajohtajille, talouspäälliköille ja kirkkoherroille. Retriitin aikana osallistuja tutkii ja syventää oman johtamisensa spiritualiteettia. Hän käsittelee hiljaisuudessa ja ohjatusti omaa johtamistyötään sekä työyhteisönsä johtamisen ja ohjaamisen tarpeita

Lisätiedot: Timo Helenius

Hiippakunnalliset johtamisvalmennukset

Kirjo II A:n koulutuksen jälkeen sen käyneet kirkkoherrat kutsutaan johtamisvalmennukseen, joka täydentää työelämälähtöisesti johtamisvalmiuksia omassa seurakunnassa. Valmennus sisältää mm. 360-prosessin, joka on johtamisen arviointi- ja kehittämisprosessi oman työyhteisön kanssa.

Lisätiedot: Mari Leppänen