Valkoinen patsas, joka kuvaa Mikael Agrikolaa.
Etusivu / Tietoa hiippakunnasta / Turun piispat / Turun piispat - Venäjän vallan aika

Turun piispat - Venäjän vallan aika

Jakob Tengström 1803-32

Syntyi Kokkolassa 4.12.1755, vht pitäjänapul. ja pedagogi Johan Tengström ja Maria Chydenius.

Vaasan kouluun 10.1.1767. Yliopp. (ostrob.) Turussa 1771. Toimi kotiopettajana opiskeluaikanaan. Maist. 28.6.1775. Piti pari vuotta yksityiskoulua kotikaupungissaan porvarien lapsille. Turun yliop. siveysopin dosentti 16.10.1778. Pohjal. osak. kuraattori 1778 88. Ylim. fil. apul. 14.12.1780, teol. apul. viranhoit. 21.2.1783. Vih. papiksi 8.12.1784, määr. vak. teol. apulaiseksi, prebendana Piikkiö 1785. Yliop. 3. teol. prof. ja Turun suom. srkn khra 29.1.1790. Maarian khra 1795. Turun tklin jäsen 1785 1803. Teol.toht. Upsalassa 31.10.1800. Turun hiippak. piispa 15.2.1803, prebendana Parainen sekä 1811 32 Närpiö. Sen ohessa Turun yliop. varakansleri 1803 8.7.1817. Arkkipiispa 11.7.1817. Valtiopäivämies 1800, pappisäädyn puhemies 1809. Valtiopankin ja valtionkonttorin reviisori 1799, 1801, 1805. Suomen oppilaitosten järjestämistä varten asetetun komit. puheenj. 1814 17. Osallistui 1812 Suomen Pipliaseuran ja 1817 Suomen Ev. Seuran perustamiseen. Riemumaisteri Turussa 1827. Kunniamerkit J. PR. 1805, J. A. 1 Ik 1808, J. VI. 2 Ik suurr. 1819, J. A. 1 Ik br.k. 1826.

Kuoli Turussa 26.12.1832, haudattu Paraisille.

Puoliso Turussa 24.6.1787 Anna Kristina Caloander, s. Turussa 1.5.1764, k. siellä 5.12.1831, vht Turun tullinhoitaja Karl Caloander ja h.2.v. Anna Margareta Backman.

Erik Gabriel Melartin 1833-47

Syntyi Kärkölän kappelisrk:ssa 11.1.1780, vht Kärkölän kpln Erik Melartin ja Wendla Lyra.

Porvoon kymnaasiin 1794. Yliopp. (vib.) 27.2.1797. Fil.kand. 21.4.1802, maist. 15.6.1802. Viipuril. osak. kuraattori 5.1802 .8.1805. Kreikan kirjall. dosentti 14.7.1804. Viipurin lukion matem. ja luonnontiet. yliopettaja 3.7.1805, ast. virkaan 23.9.1805. Saman koulun vt. johtaja 4.5.1810. Viipurin kuvernementin kaikkien oppilaitosten johtaja 2.11.(24.10?)1810 alkaen v:n 1814 loppuun (viran tultua lakkautetuksi jouluk. 1811 Melartin toimi vt:nd 1812-14). Turun yliop. 4. teol. prof. (5?) 17.12.1812, sai Kaarinan prebendaksi 28.2.1813. Vih. papiksi 3.4.1813, jotta hoitaisi prebendaansa. Turun tklin jäsen 1812 26. Viipuril. osak. inspector 1.1.1815 1.5.1825. Yliop. rehtori 29.6.1819 29.6.1820 sekä 22.6.1832 20.12.1833. Turun yliop. 3. teol. prof. 1823. Määr. yliop. teol. dogmatiikan professoriksi 1828, ast. virkaan 28.4.1829, virassa 1833 asti. Teol. tiedek. dekaani 1814-15, 1817-18, 1821-22, 1824-25, 1828-31. Yliop. vararehtori 1829-30. Teol. seminaarin joht. 1.9.1829-31.12.1833. Prebendana Janakkala 20.4.1830. Arkkipiispa 21.11.1833, vih. virkaan ll.l.l8j4. Prebendana 1833 Parainen ja Närpiö.

Suomen yleisten oppilaitosten järjestelykomit. puheenj. 7.9.1914 1824 ja uudelleen 7.3.1825-31.12.1826, 27.1.1835. Katekismus ja jäsen 1817, puheenj. 1834 47. Palovakuutustoimitusk. jäsen 1817 20. Suomen Talousseuran puheenj. 1827 28. SKSM puheenj. 1831 33, kunniajäsen 1835. Suomen Pipliaseuran komit. jäsen ja varapuheenj. 1834 47. Osallistui kirkko- ja koululaitoksen eläkekassan sääntöehdotuksen laatimiseen v. 1842. Finlands evang. sälls. komm. puheenj. 1843 47. Teol.toht. (h.c.) 3.9.1826, prom. 24.12.1827. Kunniamerkit J. VI. 3 Ik 16.6.1833, J. St. 1 lk 12.1.1834, J.A. 1 Ik 18.12.1840, J. VI. 2 Ik suurr. 6.4.1844.

Kuoli Turussa 8.7.1847.

Puoliso 28.7.1810 Nathalia Sofia Sattler, s. 14.12.1790, k. 5.2.1850, vht Jääsken tuomiok. tuomari, kollegioneuvos, sitt. hallituskonseljin jäsen Karl Adolf Sattler ja h.1.v. Sofia Kristina Couper.

Edvard Bergenheim v:een 1812 Bergenhem 1850-84

Syntyi Vaasassa 18.9.1798, vht Vaasan hovioik. presidentti Erik Johan Bergenhem, aatel. Bergenheim, ja Hedvig Sofia Hannelius.

Yliopp. (ostrob.) Turussa 4.10.1817, Tartossa lokak. 1818 heinäk. 1819. Fil.kand. Turussa16.12.1822, maist. 27.6.1823. Haminan kadettikoulun alkeiskoulun toinen opettaja 27.3.1823, kadettikoulun hist., maantiet. ja tilastot. opettaja 23.7.1824, lehtori 25.10.1825. Suoritti papin ja pastoraalitutkinnon 11.12.1830, vih. papiksi 15.12.1830. Turun lukion hist. lehtori 21.11.1832, lukion lehtori 1835 36 ja 1844 50, 2. vararehtori 1843 44. Sai 14.2.1840 Kangasalan henkilökoht. palkkapitäjäkseen 29.1.1840 alkaen. Tampereen rovastik. vt. lääninrovasti 7.4.1841 28.4.1847. Turun lukion vanhimpana lehtorina valtuutettiin Maarian khraksi 30.12.1844. Nim. 29.3.(10.4.)1850 arkkipiispan virkaan, vih. virkaan Porvoossa 24.5.1850, ast. virkaan 3.6.1850.

Matkusti Saksaan kesäk. 1837 38 tutustuakseen Preussin reaali ja porvarikouluihin. Perusti v. 1840 Turun lukion yhteyteen ns. Bergenheimin koulun, jossa opetettiin uusia kieliä ja luonnontieteitä. Katekismuskomit. jäsen 12.12.1835. Tampereen rovastik. edustajana valmistamassa ohjesääntöä Suomen kirkollis ja kouluviraston leski ja orpokassalle heinäk. 1841 Hämeenlinnassa. Valittu 5.6.1843 jäseneksi komiteaan, jonka tuli laatia ehdotus uudeksi lukio ja kouluasetukseksi. Helsingin yliop. sääntöjen muutosehdotuksia laatimaan as. komit. jäsen 4.6.1849. Nim. 14.1.1852 jäseneksi komiteaan, jonka tuli laatia mietintö kansanvalistuksen edistämistoimista. Suomen Talousseuran esimies 1.11.1853 ja uudelleen 1.11.1854. Puheenj. 10.5.1855 as. komiteassa, jonka teht. laatia lausunto ja ehdotus maan alkeisopistolaitoksen uudistamista varten. V. 1864 jäsen komiteassa, jonka tark. valmistaa esitys uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi. Vuoden 1869 kirkkolakia valm. komit. jäsen. Pappissäädyn puheenj. Valtiopäivillä 1863 64, 1867, 1872, 1877 78. Rovasti 17.12.1841. Keis. kruunauksessa 7.9.1856 nim. teol. tohtoriksi. Riemumaisteri 1873. Otettu ritarihuoneen kirjoihin 1837, miespuolisen suuraahan perilliset ylennetty vapaaherralliseen säätyyn 13.4.1879. Kunniamerkit J.A. 3 Ik 2.2.1828, J. VI. 4 Ik 27.4.1842, J. St. 1 Ik 4.3.1854, i.A. 1 Ik 27.4.1855, J. Vi. 2 Ik suurr. 9.2.1863, J. Valk. Kotka12.4.1868.

Kuoli Turussa 19.2.1884.

Puoliso Haminassa 1.11.1832 Alexandrine (Aleksandra) Bruun, s. Haminassa 15.6.1814, k. Hangossa 11.7.1889, vht kauppaneuvos Kristian Bruun 1830 ja h.1.v. Maria Elisabet Pasko.

Torsten Thure Renvall 1884-98

Syntyi Turussa 23.10.1817, vht Naantalin pormestari Henrik Renvall ja Agnes Cornelia Cairenius.

Kävi Turun lukion. Yliopp. (pohjoissuom.) Helsingissä 12.10.1835. Fil.kand. 26.5.1840, maist. 20.7.1840. Lat., hist. ja maantiedon opettaja Helsingin yksityislyseossa sl. 1841 1844. Helsingin yliop. kirjaston ylim. amanuenssi 5.11.1842 alkaen vuoteen 1844. Vaasan lukion vt. hist. lehtori 3.9.1844, nimitettiin virkaan vakinaiseksi 15.12.1845. Helsingin yliop. hist. dosentti 21.10.1845. Turun lukion hist. lehtori 30.7.1851, ast. virkaan 24.8.1852, josta lähtien myös Turun tklin jäsen. Teol. erotutk. 31.3.1857, vih. papiksi 1.4.1857, past.tutk. 17.7.1857. Tuomiorov. 9.6.1858, ast. virkaan 1.7.1858. Toimi vt. arkkipiispana 1.7.1859 30.6.1860. Arkkipiispa 7.8.1884.

Toimi sensorina Turussa 1854. Kirkkolakikomit. jäsen 1859 67. Kansakoulukomit. jäsen 1861. Painolakikomit. jäsen 1861 62. Valtiopäivämies vuoden 1862 säätyvaliokunnassa sekä edelleen vuosina 1863 78, pappissäädyn varapuheenj. 1882, puheenj. 1885 94. Suomen Pankin reviisori 1863. Katekismuskomit. jäsen 1863 72. Kirkkolakikomit. jäsen 1876 86. Edustajana 1876 kirk.kokouksessa, puheenj. 1886 93. Pappissivistyksen kohottamista varten asetetun komit. jäsen 1877 84. Papiston edustajana Aleksanteri III:n kruunajaisissa Moskovassa 1883.

Suomen Talousseuran hallit. jäsen 1.11.1856 31.10.1861, josta ajasta seuran varapuheenj. 1.11.1858 31.10.1860. Suomen Pipliaseuran komissionjäsen 1858, puheenj. 1.7.1859 30.6.1860 sekä seuran puheenj. vuodesta 1884. Suomen Ev. Seuran komission jäsen 1858, seuran puheenj. vuodesta 1882 . Turun suom. yksit. lyseon johtok. puheenj. 1879 87. Teol. toht. (h.c.) 1.5.1864, prom. 10.8.1864. Kunniamerkit J. St. 2 Ik 29.4.1862, J. A. 2 Ik 16.4.1871, J. VI. 3 Ik 28.4.1878, keisarin vaakunalla koristettu hop. nuuskarasia 27.5.1883, J.St. 1 Ik 17.4.1887, J. A. 1 Ik 25.4.1891, J. VI. 2 Ik 14.4.1895.

Kuoli Turussa 16.10.1898.

Puoliso 1) Turussa 24.6.1843 Emilia Maria Lovisa Bergenstråle, s. 7.10.1814, k. 15.8.1863, vht luutn. Karl Johan Rudman Bergenstråle ja Maria Fredrika Linder; 2) 9.5.1865 Amanda Sofia Limnell (h.2.av.), s. 22.11.1837, k. 1915, vht turkul. värjärimestari Klas Reinhold Limnell ja Margareta Elisabet Ollonquist; 1. puoliso Maskun kihlak. kruununvouti Gustaf Magnus Rindell, k. 2.1.1858.