Valkoinen patsas, joka kuvaa Mikael Agrikolaa.
Etusivu / Tietoa hiippakunnasta / Avustukset ja apurahat

Avustukset ja apurahat

Pyhän Henrikin säätiön apuraha- ja avustustoiminnan tarkoituksena on tukea taloudellisesti:

  • arkkihiippakunnassa tapahtuvan kirkollisen toiminnan edistämisen kannalta merkityksellistä kirkollista työtä
  • tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa
  • ulkomaille suuntautuvia opinto- ja tutkimusmatkoja.

Apurahoja voidaan myöntää, jos on perusteltua katsoa, että työstä, toiminnasta, opinnoista tai kyseisen matkan toteutumisesta on hyötyä kirkolliselle toiminnalle arkkihiippakunnassa.

Säätiö myöntää apurahoja lähinnä kirkon palveluksessa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille sekä seurakunnan luottamustehtävissä oleville henkilöille. Tämän lisäksi voidaan myöntää avustuksia muulle arkkihiippakunnan kannalta merkittävälle kirkolliselle toiminnalle.

Apurahaa tai avustusta voidaan myöntää samalle henkilölle tai toiminnalle, jos edellisestä apurahan tai avustuksen myöntämisestä on kulunut kolme vuotta. Perustellusta syystä voidaan tästä kuitenkin poiketa.

Säätiön hallitus julistaa apurahat yleisesti haettavaksi kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä. Apuraha- ja avustushakemuksia voidaan vastaanottaa muulloinkin. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa.  

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää:

  • hakijan yhteystiedot
  • haettava apuraha/avustuksen määrä
  • apurahan/avustuksen käyttötarkoitus
  • hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, joka sisältää selvityksen muualta saatavasta rahoituksesta ja mahdollisesta työnantajan osallistumisesta hankkeen tukemiseen.

Lisätietoja: Mika Nokelainen