Alttarikaide ja ehtollismaljat.
Etusivu / Työura kirkossa / Kirkon työhön opiskelevien seminaari

Kirkon työhön opiskelevien seminaari

Kirkon työhön opiskelevien seminaari (KiTOS) on diakonian, kasvatuksen, kirkkomusiikin ja teologian opiskelijoiden (yliopisto ja AMK) yhteinen seminaari, joka sijoittuu opiskelujen aikaan, lähelle seurakuntaharjoittelua. Seminaari on moniammatillinen, koska kirkon työ on yhteistä. Tulevaisuuden haasteita on parempi kohdata yhtenä työntekijäjoukkona. On siis hyvä jo opiskeluaikana ajatella kirkon työtä yhteisenä työnä.

Seminaarin tarkoituksena on kuulla harjoittelun opiskelijoissa herättämiä ajatuksia tai odotuksia harjoittelun suhteen, keskustella kirkosta työpaikkana, pohtia seurakuntaa mahdollisena tulevana työpaikkana, omaa identiteettiä kirkon työntekijänä ja visioida mihin suuntaan kirkon työ on kehittymässä.

Teemoja, joita seminaarissa mm. käsitellään:

  • Minun työntekijäidentiteettini
  • Harjoittelupaikasta työpaikaksi
  • Seurakuntatyön ihanne ja todellisuus
  • Mitä kirkon työssä odotetaan

Seminaari kuuluu osana opintoihin ja siitä on sovittu oppilaitosten kanssa. Hiippakunta maksaa seminaariin osallistumisesta koituvat kulut.

Ilmoittautuminen

Teologian opiskelijat ilmoittautuvat Kirkon koulutuskalenterin kautta.

Muiden kirkollisten alojen opiskelijat ilmoittautuvat kitos.fi -sivuston kautta.

Tiedustelut: Pauliina Järvinen