Pyhän Henrikin säätiö

 

Pyhän Henrikin säätiö

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli perusti Pyhän Henrikin säätiön vuonna 1997 tukemaan aatteellisesti ja taloudellisesti ev.lut. kirkon tunnustuksen mukaista kristillisen sanoman levittämistä, lähimmäisenrakkauden toteuttamista sekä kristillisen kulttuuriperinteen vaalimista arkkihiippakunnan alueella.

 

Säätiö toteuttaa tehtäväänsä myöntämällä taloudellista tukea kirkolliseen työhön ja toimintaan sekä jakamalla avustuksia ja apurahoja.

 

Joka toinen vuosi säätiö jakaa kulttuuripalkinnon taiteen tai muun kulttuurielämän alueella tehdystä työstä. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustus työstä, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kirkollisen kulttuuriperinnön vaalimista tai kehittänyt kirkollisen elämän ja kulttuurielämän vuorovaikutusta arkkihiippakunnassa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2004.

 

Palkinnon ovat tähän mennessä saaneet jazzmuusikko Jukka Perko, kirjailija Juha Seppälä, Porin Teatterinuoret ry, arkkitehti Ulla Rahola, valokuvataiteilija Minna Havukainen, taidemaalari Paavo Paunu sekä kirjailija Tapio Koivukari.

 

Avustukset ja apurahat

Pyhän Henrikin säätiön apuraha- ja avustustoiminnan tarkoituksena on tukea taloudellisesti:

- arkkihiippakunnassa tapahtuvan kirkollisen toiminnan edistämisen kannalta merkityksellistä kirkollista työtä

- tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa

- ulkomaille suuntautuvia opinto- ja tutkimusmatkoja.

 

Apurahoja voidaan myöntää jos on perusteltua katsoa, että työstä, toiminnasta, opinnoista tai kyseisen matkan toteutumisesta on hyötyä kirkolliselle toiminnalle arkkihiippakunnassa.

 

Säätiö myöntää apurahoja lähinnä kirkon palveluksessa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille sekä seurakunnan luottamustehtävissä oleville henkilöille. Tämän lisäksi voidaan myöntää avustuksia muulle arkkihiippakunnan kannalta merkittävälle kirkolliselle toiminnalle.

 

Apurahaa tai avustusta voidaan myöntää samalle henkilölle tai toiminnalle, jos edellisestä apurahan tai avustuksen myöntämisestä on kulunut kolme vuotta. Perustellusta syystä voidaan tästä kuitenkin poiketa.

 

Säätiön hallitus julistaa apurahat yleisesti haettavaksi kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä. Apuraha- ja avustushakemuksia voidaan vastaanottaa muulloinkin. Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa.   

 

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää:

- hakijan yhteystiedot

- haettava apuraha/avustuksen määrä

- apurahan/avustuksen käyttötarkoitus

- hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, joka sisältää selvityksen muualta saatavasta rahoituksesta ja mahdollisesta työnantajan osallistumisesta hankkeen tukemiseen. 

 

Apurahan tai avustuksen käytöstä on raportoitava säätiön hallitukselle vuoden kuluessa apurahan tai avustuksen myöntämisestä. Jos raportointi laiminlyödään, hallitus voi päättää apurahan/avustuksen takaisinperinnästä.

 

Lisätiedot: Säätiön asiamies Matti Mäkinen p. 0400 774311, matti.makinen (at) evl.fi

 

Osoite: Pyhän Henrikin säätiö, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, PL 60, 20500 Turku.

 

Sivun kuvat: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

 

Kulttuuripalkinnon jakotilaisuus Turun tuomiokirkon sakastissa tammikuussa 2014

 

´Kulttuuripalkinnonjako luovutus tammikuussa 2016