Arkkipooki

Arkkipookin on tehnyt Heikki Moilanen Merikarvialta

Turun arkkihiippakunnan seurakunnissa tehdään paljon hyvää työtä ja kehitetään uusia ideoita, toimintamalleja tai käytäntöjä, jotka voivat helposti jäädä huomaamatta. Siksi arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto on perustanut kerran vuodessa jaettavan Vuoden arkkipooki –palkinnon. Palkinto on taidekäsityönä valmistettu Pooki* eli tunnusmajakka. Kiertopalkinto on saajan hallussa siihen asti, kunnes uusi palkittava valitaan. Palkinnon saajalle jää muistoksi Pookin pienoismalli. Palkinto jaetaan tunnustuksena merkityksellisestä, ansiokkaasta ja innovatiivisesta työstä kirkon, hiippakunnan tai seurakuntien ja niiden jäsenten hyväksi.

Myöntämisperusteet

 

Palkintoa myönnettäessä otetaan erityisesti huomioon seuraavat asiat:

• Kyseessä on huomattava palkitsemisen arvoinen ilmiö tai aktiivinen toiminta tai tapahtuma, joka edustaa kiinnostavalla tavalla kirkon työn ilmenemistä seurakunnissa tai yhteiskunnassa. Palkittava ilmiö, toiminta tai toimintamuoto voi esimerkiksi tavoittaa hyvin seurakuntalaisia, herättää kiinnostusta Raamattuun, tukea seurakuntayhteyttä tai olla erityinen toivon merkki alueen ihmisille tai koko hiippakunnalle.

• Palkinnon saaja voi olla Turun arkkihiippakuntaan kuuluva yksittäinen henkilö, ryhmä, seurakunta, kristillinen järjestö tai muu kirkollinen toimija. 

 

Ehdotukset ja palkinnon jako

 

Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi esittää kuka tai mikä taho tahansa. Ehdotuksia kerätään erityisesti seurakunnista, kristillisistä järjestöistä ja muilta kirkollisilta tahoilta. Ehdotukset laaditaan vapaamuotoisina, mutta niiden tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

• ketä henkilöä tai mitä tahoa palkinnon saajaksi esitetään

• ehdotuksen yksityiskohtaiset perustelut

• kuka henkilö tai mikä taho ehdotuksen on laatinut

 

Päätöksen palkinnon myöntämisestä tekee Turun arkkihiippakunnan hiippakuntavaltuusto palkintotyöryhmän ja tuomiokapitulin esityksestä. Perustelluista syistä palkinto voidaan poikkeuksellisesti jättää jakamatta. Palkintotyöryhmän muodostaa kaksi valtuuston keskuudestaan valitsemaa edustajaa sekä tuomiokapitulin nimeämänä viranhaltijana Mika Mäntyranta. Hiippakuntavaltuuston edustajat valitaan aina kauden ensimmäisessä tai toisessa kokouksessa koko neljä vuotta kestäväksi hiippakuntavaltuustokaudeksi.

 

Palkinnonjakotilaisuus pidetään kevätkauden aikana joko hiippakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä tai muussa sopivassa tilaisuudessa esim. paikallisseurakunnassa. Tilaisuuden järjestämisessä otetaan huomioon palkinnolle tarkoitettu arvostus ja arvokkuus.

 

Vuoden 2018 palkintoehdotukset palautetaan viimeistään 31.12.2017 osoitteella: (lomake oik.reunassa)

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin

Mika Mäntyranta

Hämeenkatu 13, (PL 60), 20501 TURKU

tai sähköpostilla: mika.mantyranta@evl.fi

Tiedustelut: mika.mantyranta@evl.fi tai p. 040-5829021

 

* Valoton pooki eli tunnusmajakka oli tarkoitettu päivämerenkulun kiintopisteeksi. Pookit olivat purjelaivakauden tärkeimpiä merimerkkejä, joita pystytettiin mm. satamiin johtavien väylien tunnuksiksi.

MS Word -tiedosto Ehdotus Arkkipooki-palkinnon saajaksi-lomake  (107 kB)
Täytä lomake ja lähetä oma ehdotuksesi