Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntatyö

Seurakuntatyö

Seurakuntatyön tarkoituksena on liittyä Jumalan pelastavaan, parantavaan ja uudistavaan työhön maailmassa. Työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä palvelevat alueen ihmisiä tehtävistään ja lahjoistaan käsin. Työn lähtökohtana on Jeesuksen antama esimerkki. Muuttuneessa toimintaympäristössä työn tulee olla yhteistä työtä.

Katso myös: Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä (pdf)


Diakonia – kaikkein heikomman hyväksi

Diakonian tehtävänä on etsiä niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Katso myös: Diakonia-sivusto Sakastissa
Lisätiedot:  Anssi Nurmi ja Kirkkopalvelut Seppo Sulkko

 

Kasvatus – lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi

Kirkon kasvatus tukee ihmisen kokonaisvaltaista kasvua läpi elämän.

Ajankohtaista kirkon kasvatuksessa:

Katso myös:

Lisätiedot:  Anssi Nurmi

 

Lähetys ja kansainvälisyys – lähellä ja kaukana elävien ihmisien hyväksi

”Kirkolla ei ole lähetystä, vaan lähetyksellä kirkko”, on lause joka tuo esille kirkon olemassaolon syyn. Meidät on lähetetty palvelemaan ihmisiä sanoin ja teoin, ihan lähellä ja kaukana.

Kirkon lähetysjärjestöt ja Kirkon ulkomaanapu toimivat kirkon työnä ulkomailla. Samalla ne tarjoavat tukea seurakuntien työhön.

Tutustu kirkkomme lähetyksen peruslinjaukseen ”Yhteinen todistus”.

Katso myös: Sakastin Maailmanlaaja kirkko ja monikulttuurisuus -sivut.
Lisätiedot: Anssi Nurmi

 

Musiikkityö – kaikkien sielun ja mielen hyväksi

Musiikki on tärkeä osa seurakuntien elämää. Kristityt ovat alusta alkaen laulaneet yhteisissä kokoontumisissaan. Musiikki on monelle seurakuntalaiselle tärkeä tapa toimia vapaaehtoisena.

Jumalanpalvelus ja musiikki -sivusto Sakastissa

Lisätiedot: Timo Helenius

 

Uskontodialogi

Uskotojen kohtaaminen, uskontodialogi, lisää ymmärrystä eri uskonnoista tulevien ihmisten välillä ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa. Tuomiokapituli on mahdollistanut näitä kohtaamisia erityisesti yhteisymmärrysviikon aikana ja järjestämällä vuosittain uskontojen rauhankävelyn yhteistyössä Turun kaupungin ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Piispa Kaarlo Kalliala on kutsunut paikallisia uskontokuintien edustajia säännöllisesti kotiinsa. Uskontodialogia käydään monella eri tavalla. Olennaisimpia kohtaamisia tapahtuu seurakunnan ja seurakuntalaisten arjessa. Näihin kohtaamisiin kapituli tarjoaa tukeaan ja verkostojaan.

Katso myös:

Lisätiedot: Anssi Nurmi

 

Työntekijävaihto – Kirkkona postmodernissa Euroopassa

Työntekijävaihto tarjoaa seurakunnalle mahdollisuuden lähettää työntekijänsä 1-3- kuukaudeksi oppimaan kirkon työstä toisessa ympäristössä. Vaihdon tavoitteena on tuoda seurakuntaan jotakin uutta työn toteuttamiseen, samalla kun lähetetty työntekijä auttaa paikallista kumppania omilla taidoillaan.

Lähtöä suunnitellessa on hyvä olla yhteydessä hiippakuntasihteeri Anssi Nurmeen ainakin puoli vuotta ennen ennakoitua lähtöä.

Vaihtokohteet:

Katso myös: Työtekijävaihtosopimus ja oppimissuunnitelma (doc)
Lisätiedot: Anssi Nurmi

 

Sisarkirkko El Salvadorissa

Arkkihiippakunta solmi sisarkirkkosuhteet El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa 1990 luvun alkupuoliskolla. Vuosien varrella yhteistyö ja yhteydenpito on ollut rikasta sisältäen vierailuja, opintomatkoja, hankerahoitusta ja opiskelijoiden tukea.

Seurakuntia kannustetaan muistamaan sisarkirkkoa erityisesti Salvador-sunnuntaina. Viime vuosina kolehtituki El Salvadorin Luterilaisen kirkolle on suunnattu ELCAn (Amerikan evankelisluterilainen kirkko) kautta rahastoon, josta tuetaan kirkon pappien palkkausta.

Salvadorin luterilainen kirkko on elänyt aina väkivallan ja köyhyyden keskellä.  Sisällissodan (1980 – 92) vaikutukset näkyivät moninaisesti yhteiskunnassa vielä pitkään sodan päättymisen jälkeen. Sota on helpottamassa otetta ihmisten elämästä, mutta nyt jengiväkivalta nostaa päätään tuoden epävarmuutta El Salvadorin kansan elämään. ”Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!” (Haz el bien, busca la paz y síguela) Ps. 34, ovat kirkon työn motto.

Salvador-sunnuntai 31.3. 2019

Salvador-sunnuntaita vietetään kirkoissamme kerran vuodessa. Salvador-sunnuntaita pyritään viettämään joka vuosi lähellä Oscar Romeron kuolinpäivää. Hän oli El Salvadorin katolinen arkkipiispa, joka murhattiin alttarille kesken messun 24.3.1980.

Käytännössä Salvador-sunnuntai voi näkyä monella tavalla esimerkiksi jumalapalveluksessa, sen esirukouksessa, kolehtikohteena, johdantosanoissa, laulujen sekä virsien valinnoissa tai vaikkapa kokonaisen Salvadorilaisen messun toteuttamisena. 

Virikkeitä Salvador-sunnuntain viettoon:

Kolehtiohje

Kolehti- ja lahjoitusvarat suunnataan, ELCA:n (Evangelical Lutheran Church of America) hallinnoimaan, El Salvadorin luterilaisen kirkon palkkarahastoon. Kerätyt varat maksetaan kirkon keskusrahaston tilille: IBAN: FI47 8000 1000 0676 87. Viitenumeroa ei käytetä, vaan kolehdin kohde ilmoitetaan viestikentässä. Viesti: kolehti / El Salvador.

Samoja maksutietoja käytetään myös tilitettäessä muina mahdollisina pyhinä koottavia vapaaehtoisia Salvador-kolehteja.

Lisätiedot: Anssi Nurmi