Rekrytointi

Sähköinen viranhaku

Turun arkkihiippakunnan avoimeksi julistamia virkoja haetaan jatkossa ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Avoimina olevat virat löytyvät KirkkoHR:stä (Hiippakunnat) ja arkkihiippakunnan sivulta.

Avoin hakemus

KirkkoHR:ään on mahdollista tehdä myös avoin hakemus joko yhteisesti Turun, Tampereen, Helsingin ja Espoon hiippakuntien alueelle tai johonkin näistä hiippakunnista. Avoimen hakemuksen voivat jättää ensimmäistä papin paikkaansa etsivät teologit, viransijaisina toimivat tai vakivirassa olevat muualta uutta paikkaa etsivät. Hakemus on voimassa vuoden kerrallaan, jonka jälkeen se tulee päivittää. Muutenkin hakemusta ja sen tietoja on hyvä pitää ajantasaisena.

Jätä avoin hakemus tästä.

 

Turun arkkihiippakunnan esittely

Turun tuomiokapituli perustettiin vuonna 1276 ja sitä on usein luonnehdittu Suomen vanhimmaksi virastoksi.

Turun arkkihiippakunta käsitti aikoinaan koko Suomen. Nykyään siihen kuuluu 61 seurakuntaa, joista muodostuu 9 rovastikuntaa. Hiippakunnalla on kaksi piispaa. Vuonna 1997 perustettiin Turun arkkihiippakunnan piispan virka.

Arkkipiispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluvat kahden rovastikunnan 17 seurakuntaa ja piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kahdeksan rovastikunnan 44 seurakuntaa. Arkkipiispan ja piispan tehtävät on jaettu siten, että arkkipiispa vastaa kokonaiskirkollisista ja ulkomaisista tehtävistä sekä paikallisella tasolla Turun ja Naantalin rovastikunnista kun taas piispa johtaa tuomiokapitulia ja sen toimintaa sekä huolehtii arkkihiippakunnan muista rovastikunnista.

Arkkihiippakunnassa toimii lukuisia kristillisiä järjestöjä. Osan taustana on jokin herätysliike, osa taas keskittyy tiettyyn työmuotoon. Monilla arkkihiippakunnan alueen oppilaitoksilla on kirkollinen tausta ja arvopohja. Tämä tulee näkyviin paitsi niitten tarjoamissa ammattiopinnoissa myös lisäkoulutuksessa.

Arkkihiippakunnassa työskentelevät vankilapappi ja puolustusvoimien sotilaspapit ovat valtion viroissa. Vankiladiakoni ja kuurojen pappi kuuluvat tuomiokapitulin omaan henkilökuntaan.

Arkkihiippakunnan maantieteellisellä alueella toimivat Åbo svenska församling, Pargas svenska församling sekä saksalaisen Deutsche Gemeinden Turun kappeliseurakunta. Ne kuuluvat ruotsinkieliseen Porvoon hiippakuntaan.