Turun taidekappelin kauniin muotoista puista kattoa.
Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntien toimintakulttuurin muutos

Seurakuntien toimintakulttuurin muutos

Turun arkkihiippakunnan seurakunnat elävät murroksessa, joka koskettaa koko kirkkoa. Seurakuntien jäsenmäärä laskee, kastettujen määrä on vähentynyt merkittävästi, muuttoliike vaikuttaa osaan seurakunnista, toimintamäärärahat vähenevät ja resurssit muuttuvat. Tämä merkitsee muutosta seurakuntarakenteessa ja seurakuntien toiminnoissa. Samaan aikaan myös suomalaisten odotukset kirkkoa kohtaan sekä heidän hengelliset tarpeensa hahmottuvat uudella tavalla.

Muuttunut toimintaympäristö haastaa seurakuntien tapaa kohdata ihmisiä. Seurakuntien tulee uudella tavalla tarkastella toimintakulttuuriaan niin työyhteisönä kuin suhteessaan alueen ihmisiin. Seurakuntalaisvastuun ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, kokoavan toiminnan merkitys, ihmisten arkiyhteisöihin meneminen ja median monipuolinen käyttö tarvitsevat toimiakseen työtapojen uudelleenajattelua.

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli tukee seurakuntia Realismi ja toivo – seurakunnat muutoksessa hankkeen kautta.

  • Johtamisen tapa nousee entistä merkityksellisemmäksi.
  • Ymmärrys kirkon hengellisestä perustehtävästä on koko työyhteisön asia.
  • Kirkon missio tulee nähdä kokonaisvaltaisesti.
  • Jumalanpalveluselämää tulee kehittää yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
  • Seurakunnan tilojen, erityisesti kirkkojen, monipuolisessa käytössä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia.
  • Yhteisöllisyyteen monimuotoisuudessaan on hyvä kiinnittää huomiota. Katso piispainkokouksen selvitys jumalanpalvelusyhteisöistä (pdf).
  • Vapaaehtoisuuteen panostaminen muuttaa työntekijän tapaa tehdä työtä.