Etusivu / Tukea työhön / Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöt

Uusien luottamushenkilöiden perehdytys tapahtuu hiippakunnan materiaalin ja seurakunnissa toteutettavan perehdytyksen kautta. Hiippakunnan perehdytysmateriaaliin kuuluu muun muassa luottamushenkilön tehtävät, kirkollinen hallinto, kokoustekniikka ja ajankohtaiset kirkolliset aiheet. Seurakuntakohtaiseen perehtymiseen kuuluu organisaatioon ja toimintaan tutustuminen, taloudelliset näkökulmat, ajankohtaiset painopisteet, rovastikunnallinen yhteistyö ja kokouskäytännöt.

Luottamushenkilöitä kootaan yhteen kahdesti vuodessa. Keväisin luottamishenkilöpuheenjohtajat ja johtavat viranhaltijat kokoontuvat yhteiseen ajankohtaispäivään. Syksyllä toteutuviin rovastikuntailtoihin kutsutaan luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita verkostoitumaan sekä keskustelumaan ajankohtaisista päätöksentekoon liittyvistä aiheista. Lisäksi valtuustokauden alkaessa voidaan järjestää erillisiä perehdytystapaamisia.

Rovastikunnat ja seurakunnat voivat tilata tuomiokapitulista maksutonta koulutusta luottamushenkilöille ja työntekijöille. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi seurakunnan hallintoon, rooleihin ja vastuisiin, tuleviin painopisteisiin tai työyhteisöaiheisiin.

Katso myös:

Lisätiedot: Mirkka Torppa