Hengellinen ohjaus

 

Hengellinen ohjaus

"Kristittynä oleminen on ihmiseksi tulemista, matkalla olemista. Ihminen ei tule ihmiseksi ilman toista, matkakumppania”

Hengellisessä ohjauksessa ohjaaja tukee ohjattavan kokonaisvaltaista oman hengellisen elämän tarkastelua. Hän auttaa ohjattavaa kuuntelemaan Jumalan puhuttelua ja vastaamaan siihen.

Tarkoituksena on löytää oma tapa elää hengellistä elämää. Ohjattava pohtii omaa uskon kokemustaan ja hengellistä matkaansa. Ohjaajalta saa tukea vuoropuheluun oman uskon, työn, kutsumuksen ja henkilökohtaisen elämän välillä ja peilausta tilanteessa, jossa usko on hiipumassa tai koetuksella.

Ohjaajalla on kokemusta oman hengellisen matkan tutkimisesta ja hän antaa tilaa ohjattavan omille pohdiskeluille.

Ohjaaja ja ohjattava tapaavat kahdenkeskisissä istunnoissa sovituin väliajoin. Ohjaus voi tapahtua myös ryhmässä.

Ohjaus on maksutonta. 

Yhteyshenkilö tuomiokapitulissa on jumalanpalveluselämän hiippakuntasihteeri.