Diakonian virkaan vihkiminen

Seuraavan diakonian virkaan vihkiminen on 4.6.2017.

Vihkimystä voivat hakea sellaiset diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittaneet, jotka tulevat töihin johonkin arkkihiippakunnan seurakuntaan, tai diakoniksi voidaan vihkiä myös henkilö, jolla on diakoniaan liittyviä tehtäviä kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa. Tässä tapauksessa yhteys seurakuntaan varmistetaan sopimalla erikseen diakonisten tehtävien hoitamisesta seurakunnassa päätoimen ohessa. Työsuhteen on oltava voimassa vihkimyksen jälkeen n. puolen vuoden ajan.

Piispainkokouksen päätös Diakonian virasta :  http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/A78B3114D64D8273C22577030039EE08/$FILE/Suositus-diakonian-virka.pdf 

Vihkimystä edeltää ordinaatiovalmennus, joka pidetään 30.5.-2.6.2017. Valmennukseen on ilmoittauduttava 15.4. mennessä osoitteeseen turku.koulutus@evl.fi. Valmennus on osallistujille maksuton, jokainen vastaa omista matkakuluistaan.

Vihkimystä haetaan piispalta liitteenä olevilla lomakkeilla heti kun vihkimyksen ehdot täyttyvät. Lisäksi on lähetettävä kopio tutkintotodistuksesta ja kirkkoherranvirastosta saatava virkatodistus, josta näkyy kaste ja konfirmaatio. Paperit on lähetettävä piispan kansliaan ennen piispan kanssa käytävää keskustelua.

Vihkimystä hakevan on varattava 15.3. mennessä keskusteluaika piispalta, varaukset arja.pihl@evl.fi

Vihkimykseen liittyviin kysymyksiin vastaa hiippakuntasihteeri Kaisa Rauma p 0400 774 313, kaisa.rauma@evl.fi

 

MS Word -tiedosto Hakemuslomake  (41 kB)
Tuntematon tiedostomuoto Ennakkotehtävä  (14 kB)