Diakonian virkaan vihkiminen

Seuraavan diakonian virkaan vihkiminen on 10.6..2018

Vihkimystä voivat hakea sellaiset diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittaneet, jotka tulevat töihin johonkin arkkihiippakunnan seurakuntaan. Diakoniksi voidaan vihkiä myös henkilö, jolla on diakoniaan liittyviä tehtäviä kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa. Tässä tapauksessa yhteys seurakuntaan varmistetaan sopimalla erikseen diakonisten tehtävien hoitamisesta seurakunnassa päätoimen ohessa. Työsuhteen on oltava voimassa vihkimyksen jälkeen noin puolen vuoden ajan.

Piispainkokouksen päätös Diakonian virasta :  http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/A78B3114D64D8273C22577030039EE08/$FILE/Suositus-diakonian-virka.pdf 

Vihkimystä edeltää ordinaatiovalmennus, joka pidetään 29.5.-1.6.2018. Valmennukseen on ilmoittauduttava 30.4.2018 mennessä osoitteeseen turku.koulutus@evl.fi. Valmennus on osallistujille maksuton, jokainen vastaa omista matkakuluistaan.

Vihkimystä haetaan piispalta liitteenä olevilla lomakkeilla heti kun vihkimyksen ehdot täyttyvät. Lisäksi on lähetettävä kopio tutkintotodistuksesta. Paperit on lähetettävä arkkipiispan kansliaan ennen arkkipiispan kanssa käytävää keskustelua.

Vihkimystä hakevan on varattava 30.4.2018 mennessä keskusteluaika piispalta, varaukset arja.pihl@evl.fi

 

Vihkimykseen liittyviin kysymyksiin vastaa hiippakuntasihteeri Kaisa Rauma p 0400 774 313, kaisa.rauma@evl.fi

 

Tuntematon tiedostomuoto Ennakkotehtävä  (14 kB)

Hakemuslomake

MS Word -tiedosto Vihkimyshakemus  (40 kB)