Avoimet työpaikat

Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi

 

 

VANKILADIAKONIN VIRKA  sijoitettuna Satakunnan vankilaan

 

Vankiladiakoni työskentelee Satakunnan vankilan Huittisten ja Köyliön osastoissa. Diakonin päätehtävänä on vankien sielunhoidon ja uskonnonharjoittamisen järjestäminen sekä osallistuminen vankilan kuntouttavaan toimintaan vangin rangaistusajansuunnitelman toteuttamiseksi. Kuntoutustehtävät sisältävät mm. perhe- ja parisuhdetyötä vankien ja heidän läheistensä parissa.

 

Kelpoisuusehtona virkaan on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys kirkon toimintaan, sielunhoitoon ja diakoniatyöhön. Lisäksi vaaditaan hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Kriminaalityön, päihdetyön sekä perhe- ja parisuhdetyön kokemus ja erityisosaaminen katsotaan hakijalle eduksi. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6:13). Osa hakijoista haastatellaan ja lähetetään psykologiseen soveltuvuustutkimukseen. Näistä hakijoista tehdään lisäksi turvallisuusselvitys.

 

Viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan lisättynä vaativuusosalla ja erityisellä osalla; yhteensä peruspalkka on 2520,93 euroa. Lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa.

 

Virkaan valittavan toivotaan ottavan tehtävänsä vastaan 1.2.2015 lukien. Ennen viran vastaanottamista viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Viranhaltijalle voidaan asettaa kuuden kuukauden koeaika.

 

Hakemukset on toimitettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin 17.10.2014 klo 16 mennessä joko postitse PL 60, 20501 Turku tai sähköisesti turku.tuomiokapituli@evl.fi. Hakemukseen on liitettävä täytettynä hakulomake, joka löytyy tämän sivun oikeasta reunasta. Sieltä on löydettävissä myös viran johtosääntö.

 

Lisätietoja antavat vankiladiakoni Eila-Marja Törmä (puh. 0500 779838; eila-marja.torma@evl.fi) ja hiippakuntadekaani Timo Tavast (puh. 0400 774312; timo.tavast@evl.fi).

 

Tuomiokapitulin TOIMISTO- JA VIESTINTÄSIHTEERIN VIRAN 

 

Toimisto- ja viestintäsihteeri työskentelee seurakunnille työelämäpalveluja tuottavan tuomiokapitulin toiminnan ja työelämäpalveluiden yksikön toimistosihteerinä ja osallistuu viestintätiimin jäsenenä tuomiokapitulin viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Viranhaltijan keskeisenä tehtävänä on toimia tuomiokapitulin muun henkilöstön työn tukena ja mahdollistajana.

 

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. Lisäksi vaaditaan hyvä perehtyneisyys kirkolliseen työhön, erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6:13).

 

Viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan lisättynä erityisellä osalla, joka on 90 % vaativuusryhmien 502 ja 503 vähimmäispalkkojen erotuksesta; yhteensä peruspalkka on 2380,19 euroa. Lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa.

 

Virkaan valittavan toivotaan ottavan tehtävänsä vastaan 1.1.2015 lukien. Ennen viran vastaanottamista viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Viranhaltijalle voidaan asettaa kuuden kuukauden koeaika.

 

Hakemukset on toimitettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin 26.9.2014 klo 16 mennessä joko postitse PL 60, 20501 Turku tai sähköisesti turku.tuomiokapituli@evl.fi. Hakemukseen on liitettävä täytettynä lomake, joka löytyy tämän sivun oikeasta reunasta. Sieltä on löydettävissä myös viran johtosääntö.

 

Lisätietoja antaa hiippakuntadekaani Timo Tavast, puh. 0400 774312; timo.tavast@evl.fi.

 

LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAISEN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRKA

 

Kappalaisen viran hoitaja osallistuu kaikkien eri työmuotojen toimintaan. Pääpaino on jumalanpalvelusten, toimitusten, kristillisen kasvatuksen ja sielunhoidon tehtävissä.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyy­dyttävää ymmärtämisen taitoa.

Virka on haettavana tuomiokapitulilta 26.9.2014 klo 16 mennessä (PL 60, 20501 Turku). Hakemuksessa tulee olla allekirjoitus ja nimen selvennys sekä yhteystiedot.

Hakemukseen liitetään:

-  Nimikirjanote, joka ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempi.

-  Tarvittavat selvitykset, jotka hakija haluaa otettavaksi huomioon virkaa täytettäessä.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

 

 

 

 

 Lisätietoja hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, pauliina.jarvinen@evl.fi, 0400126515.