Avoimet työpaikat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi 

Raision seurakunnan kirkkoherran viran

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Viran erityisiksi tarpeiksi tuomiokapituli on määritellyt:
1. Kirkkoherra on yksi seurakunnan papeista. Kirkkoherralta odotetaan laaja-alaista osaamista pappisviran tehtävien hoitamisessa sekä yhteistyötä tukevaa avointa persoonallisuutta sekä verkostoitumisen taitoa.
2. a) Kirkkoherralta odotetaan seurakuntahallinnon hyvää osaamista ja kokemusta hallinnollisten asioiden hoitamisesta sekä kykyä hedelmälliseen yhteistyöhön hallintoelinten / luottamushenkilöiden kanssa.
b) Kirkkoherralta odotetaan esimiestehtävien hoitoon liittyvää osaamista ja eduksi luetaan monipuolinen johtamiskoulutus.
c) Kirkkoherralta odotetaan työyhteisötaitoa ja kykyä rakentaa toimivaa työyhteisöä.

Hakuaika päättyy 10.11.2017 kello 15.00. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 13.12.2017.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Raision seurakunnan kirkkovaltuustossa.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Liitetiedosto ja nimikirja kohtaan Ansioluettelo.  

Lisätietoja virasta:
Kirkkoherra Pertti Ruotsalo p. 040 502 0077
Vaalin valmistelija Kari Aalto p. 044 535 0053
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p. 0400 126515
 

Kaarinan seurakunnan kappalaisen viran

Viran erityistarpeiksi seurakunta on määritellyt hyvät yhteistyötaidot, hyvät työyhteisötaidot, hyvät viestintätaidot, kyvyn tehdä seurakuntatyötä monipuolisesti sekä valmiuden ja innokkuuden rippikoulu- ja nuorisotyöhön.
 
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Hakuaika päättyy 10.11.2017 klo 15.00.

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:
Kirkkoherra Ville Niittynen, p. 040 341 7196, ville.niittynen@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi


 

Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan kappalainen

 Viran tehtäväkuvauksen painopiste on monipuolisessa papin perustyössä: jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidossa, rippikoulussa, kristillisessä kasvatuksessa lasten ja nuorten parissa, kouluyhteistyössä sekä aikuisten parissa tehtävässä työssä. Arvostamme kykyä aloitteelliseen työhön, kykyä tehdä yhteistyötä sekä valmiutta toimia kaksikielisessä ympäristössä. Arvostamme kokemusta ja halukkuutta osallistua seurakuntalaisten vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.
 
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.
Hakuaika päättyy 20.10.2017 klo 15.00.

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:
kirkkoherra Juho Kopperoinen, p. 040 3124 421, juho.kopperoinen@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi