Avoimet työpaikat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana

 

NOUSIAISTEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Nousiaisten seurakunnan kirkkoherran viran.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.

Kirkkoherra valitaan kirkkovaltuuston toimittamalla välillisellä vaalilla.

Hakemukset tulee toimittaa 27.3.2015 kello 16.00 mennessä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.


HIIPPAKUNTASIHTEERIN VIRKA

 

Hiippakuntasihteeri työskentelee tuomiokapitulin toiminnan ja työelämäpalveluiden yksikössä. Viranhaltija toimii yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa seurakuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden valmentajana ja konsultatiivisena tukena. Lisäksi hän osallistuu muiden hiippakuntasihteerien tavoin työyhteisö- ja rakennemuutoskonsultointeihin sekä työnohjauksen ja hengellisen ohjauksen tehtäviin. Itsenäinen erityisvastuu viranhaltijalla on kristillisen kasvatuksen tukemisesta seurakunnissa. Tämän ohella hän toimii ympäristöasioiden yhdyshenkilönä.

 

Kelpoisuusehtona hiippakuntasihteerin virkaan vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys kirkolliseen työhön. Lisäksi vaaditaan erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Eduksi viran menestyksellisessä hoitamisessa katsotaan mm. esimieskokemus, kirkon johtamiskoulutukset, työnohjaajakoulutus ja kirkon konsulttivalmennus sekä vahva käytännön kokemus kristillisen kasvatuksen tehtävistä ja jäsentynyt pedagoginen ajattelu.

 

Viran peruspalkka on vaativuusryhmän 603 vähimmäispalkan suuruinen (3 574,42 €). Lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa. Virkaan valittavan toivotaan ottavan tehtävänsä vastaan 6.8.2015 lukien. Ennen viran vastaanottamista viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Viranhaltijalla on kuuden kuukauden koeaika.

 

Hakemukset on toimitettava Turun tuomiokapituliin 5.3.2015 klo 16 mennessä joko postitse PL 60, 20501 Turku tai sähköisesti turku.tuomiokapituli@evl.fi. Hakemukseen on liitettävä täytettynä haastattelulomake, joka löytyy tuomiokapitulin nettisivulta http://www.arkkihiippakunta.fi/rekrytointi/avoimet-tyopaikat/. Samalta sivulta on löydettävissä myös viran johtosääntö.

 

Lisätietoja antaa hiippakuntadekaani Timo Tavast, puh. 0400 774312; timo.tavast@evl.fi.

Tuntematon tiedostomuoto Hakulomake hiippakuntasihteeri kevät 2015.docx  (18 kB)
Liitä tämä täytettynä hakemukseesi hiippakuntasihteerin virkaa hakiessa.