Avoimet työpaikat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi 

Kustavin ja Taivassalon seurakuntien yhteinen kirkkoherra 

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Viran erityisiksi tarpeiksi tuomiokapituli on määritellyt:

1. Monipuolinen osaaminen seurakuntatyössä; kirkkoherra työskentelee

seurakunnan ainoana pappina.

2. Kyky johtaa kahden seurakunnan hallintoa rinnakkain.

3. Mahdollisuus liikkua sujuvasti seurakuntien alueella

 

Hakuaika päättyy 6.4.2018 kello 15.00. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.

Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 18.4.2018.

 

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Kustavin ja Taivassalon seurakuntien kirkkovaltuustojen yhteisessä kokouksessa.

 

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

 

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:

Lääkärintodistus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Liitetiedosto ja nimikirja kohtaan Ansioluettelo.  

 

Lisätietoja virasta:

Vt. kirkkoherra Tiina Rautiainen p. 044 700 6138

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p. 0400 126515

 

Keski-Porin seurakunnan kappalainen
 
 
Papin perustyön lisäksi hakijoilta edellytettäisiin kokemusta seurakunnan eri työaloista ja kiinnostusta diakoniseen työtapaan.
 
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Virkaan on kelpoinen pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Koeaika on 6 kuukautta.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.
 
Valituksi tulleen pitää toimittaa seurakunnalle lääkärintodistus sekä tarvittaessa rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Virka täytetään 1.1.2019 lukien.
 
Hakuaika päättyy 6.4.2018 klo 15.00.
 
Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.
 
Lisätietoja:
Kirkkoherra Kari Erkkola, p. 0400 309 820, kari.erkkola@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi