Avoimet työpaikat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Laitilan seurakunnan kirkkoherran viran

  

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. 

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

 

Laitilan seurakunnan kirkkoherran tulee tuntea hyvin sekä seurakunnan hallinto että papintyö.

Hänellä tulee olla hyvät esimiestaidot, yhteistyökyky ja valmius kehittää seurakuntaelämää.

Seurakunnan ominaispiirteisiin kuuluu yhteistyö seurakunnan alueella toimiviin kirkollisiin herätysliikkeisiin. 

 

Hakuaika päättyy 2.12.2016 kello 15.00. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.

Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 14.12.2016.

 

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Laitilan seurakunnan kirkkovaltuustossa.

 

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

 

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:

Lääkärintodistus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Liitetiedosto ja nimikirja kohtaan Ansioluettelo.  

 

Lisätietoja virasta:

Kirkkoherra Kari Aalto p. 050 5720462

Pappisasessori Tapani Erämaja p. 044 365 0514

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p. 0400 126515

 

Euran seurakuntaan etsitään määräaikaista seurakuntapastoria

Euran seurakuntaan on perustettu kolmivuotinen määräaikainen seurakuntapastorin virka ajalle 1.1.2017-31.12.2019.

Viran työaloina on rippikoulutyö ja isostoiminta. Lisäksi työssä on perusseurakuntatyötä mm. srk-piireissä sekä tiedotukseen ja viestintään liittyviä vastuita.

Hakijoina huomioidaan jo vihityt papit sekä teologian maisterit.
Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.
Virantäytössä voidaan käyttää 4 kuukauden koeaikaa.

Ilmoittautua voi ensisijaisesti sähköisen haun kautta täältä. Toissijaisesti tietonsa voi ilmoittaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin hiippakuntapastori Pauliina Järviselle. 
PL 60, 20501 Turku, pauliina.jarvinen@evl.fi.

Hakuaika päättyy 8.11.2016 klo 15.


Tiedustelut:
Kirkkoherra Jukka Kemppainen p. 044-7771510 tai jukka.kemppainen@evl.fi
Talouspäällikkö Outi Töykkälä p. 044-7771506 tai outi.toykkala@evl.fi

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi
 

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen viran

Viran vastuualueena on kasvatus.

 

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

 

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.

 

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

 

Virassa on mahdollisuus käyttää 6 kuukauden koeaikaa.

 

Hakuaika päättyy 11.11.2016 klo 15.00.

 

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:

kirkkoherra Mika Kyytinen p. 0400 309 867

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515