Avoimet työpaikat

 Tuomiokapituli on julistanut haettavaksi

Kaarinan seurakunnan kirkkoherran viran

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.

Kirkkoherra valitaan seurakuntaneuvoston toimittamalla välillisellä vaalilla.

 

Liedon seurakunnan kirkkoherran viran

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.

Kirkkoherra valitaan kirkkovaltuuston toimittamalla välillisellä vaalilla.

 

Pöytyän seurakunnan kirkkoherran viran

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.

Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla.

 

Hakemukset tulee toimittaa 7.11.2014 kello 16.00 mennessä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

 

VANKILADIAKONIN VIRKA  sijoitettuna Satakunnan vankilaan

 

Vankiladiakoni työskentelee Satakunnan vankilan Huittisten ja Köyliön osastoissa. Diakonin päätehtävänä on vankien sielunhoidon ja uskonnonharjoittamisen järjestäminen sekä osallistuminen vankilan kuntouttavaan toimintaan vangin rangaistusajansuunnitelman toteuttamiseksi. Kuntoutustehtävät sisältävät mm. perhe- ja parisuhdetyötä vankien ja heidän läheistensä parissa.

 

Kelpoisuusehtona virkaan on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys kirkon toimintaan, sielunhoitoon ja diakoniatyöhön. Lisäksi vaaditaan hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Kriminaalityön, päihdetyön sekä perhe- ja parisuhdetyön kokemus ja erityisosaaminen katsotaan hakijalle eduksi. Virkasuhteeseen on kelpoinen vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6:13). Osa hakijoista haastatellaan ja lähetetään psykologiseen soveltuvuustutkimukseen. Näistä hakijoista tehdään lisäksi turvallisuusselvitys.

 

Viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan lisättynä vaativuusosalla ja erityisellä osalla; yhteensä peruspalkka on 2520,93 euroa. Lisäksi maksetaan vuosisidonnainen palkanosa.

 

Virkaan valittavan toivotaan ottavan tehtävänsä vastaan 1.2.2015 lukien. Ennen viran vastaanottamista viranhaltijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Viranhaltijalle voidaan asettaa kuuden kuukauden koeaika.

 

Hakemukset on toimitettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin 17.10.2014 klo 16 mennessä joko postitse PL 60, 20501 Turku tai sähköisesti turku.tuomiokapituli@evl.fi. Hakemukseen on liitettävä täytettynä hakulomake, joka löytyy tämän sivun oikeasta reunasta. Sieltä on löydettävissä myös viran johtosääntö.

 

Lisätietoja antavat vankiladiakoni Eila-Marja Törmä (puh. 0500 779838; eila-marja.torma@evl.fi) ja hiippakuntadekaani Timo Tavast (puh. 0400 774312; timo.tavast@evl.fi).