Avoimet työpaikat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi

Kosken Tl seurakunnan kirkkoherran viran

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

 

Kosken Tl seurakunnassa on vähän yli 2000 jäsentä ja seitsemän työntekijää. Kirkkoherralta edellytetään vahvaa osaamista niin seurakunnan hengellisen elämän kuin hallinnon ja taloudenkin hoidon osalta. Hänen pitää pystyä hedelmälliseen vuorovaikutukseen niin seurakuntalaisten kuin luottamushenkilöidenkin kanssa. Mikäli tulevaisuudessa toteutuu seurakuntaliitos, pitää kirkkoherran kyetä johtamaan myös tätä muutosta seurakunnan osalta. Yksipappisessa seurakunnassa yhtenä kirkkoherran erityisistä haasteista on luoda jumalanpalveluselämästä moni-puolinen. Kirkkoherran työotteen odotetaan rohkaisevan seurakuntalaisia pelkästä osallistujasta tekijäksi. Häneltä odotetaan maaseudun elämän tuntemusta, valmiutta pienen seurakunnan johtamiseen sekä sitkeyttä ja tahtoa kehittää seurakuntatyön kaikkia osa-alueita.  

 

HAKUAIKA päättyy 17.3.2017 klo 15.
Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun.

 

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Kosken Tl seurakunnan kirkkovaltuustossa.

 

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella täällä. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

 

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Liitetiedosto ja nimikirja kohtaan Ansioluettelo. 

 

Lisätietoja virasta:
Vt. kirkkoherra Outi Niiniaho p. 044 474 3410
Pappisasessori Sari Lehti p. 040 5829031
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p. 0400 126515